projekt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 13

Projekt

521 Views Download Presentation
Download Presentation

Projekt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt • Rrjeti Lan • Modeli i pineve per kokat e kabllit RJ-45 • Kablli “Straight through” dhe “Crossover” • Transferimi i te dhenave midis dy PC nepermjet “Homegroup” • Pjeset hardware dhe software te PC

 2. Rrjeti Lan Rrjeti lokal LAN është një rrjetë kompjuterike që lidh kompjuterat dhe pajisjet e tjera në një zonë gjeografike të kufizuar siç është shtëpia, shkolla, laboratoret kompjuterik ose zyrat punuese. LAN-i është një rrjet kompjuterik që përfshin një zonë relativisht të vogël.Shumica e LAN lidh kompjuterët personal me njeri tjetrin.Përdoruesit mund të përdorin LAN për të komunikuar me njëri-tjetrin.LAN eshte i aftë për transmetimin e të dhënave me ritme shumë të shpejta, por distancat janë të kufizuara, dhe ka edhe një kufizim për numrin e kompjuterëve që mund të bashkangjiten në një LAN të vetëm.

 3. Dy kompjutera te lidhur ne Lan

 4. Kablli Straight throught dhe Crossover Për të lidhur pajisjetme njëra-tjetren ne duhet të krijojmë kabllotcrossover dhe straight-throught. Përmes kablloscrossover lidhen pajisjet e njëjta sic janë PCPC,Swich-Swich,Hub-Hub, etj, ndërsa përmes kabllit straight-throught lidhen pajisjet e ndryshmesic është PC-Swich, PC-Hub etj . Ndryshimi është terenditja e pinave te kabllot.

 5. Modeli i pinave Modeli Straight throught Modeli Crossover

 6. Transferimi i te dhenave midis dy PC nepermjet “Homegroup” Qe dy PC te quhen te lidhur ata duhet te shkembejne te dhena me njeri tjetrin .Nje menyre komunikimi eshte krijimi i nje Homegroup.Nje PC mund te vendosi video,muzike filma ne Sharing Folder dhe PC tjeter mund ti perdori keto nepermjet Homegroup.

 7. Krijimi i Homegroup Per krijimin e Homegroup shkojme ne Control Panel.Klikojme ne ikonen Homegroup.Do te na shfaqet dritarja dialogimit Homegroup.Klikojme “Create Homegroup”.Do te hapet nje dritare dialogimi ku na jepen llojet e te dhenave qe duam te shperndajme si video ,muzike etj.Klikojme “Next”.Do te hapet nje dritare qe jep nje kod.E ruajme kete kod dhe klikojme “Finish”.Hapim Homegroup te PC tjeter dhe klikojme “Join Now”.Vendosim kodin qe ruajtem, “Next” dhe PC mund te aksesojne ne pith satam.keto te dhena.

 8. Pjeset Hardware dhe Software Pjeset hardware Pjeset software Sistemi i operimit Programet aplikative Sistemet e shfrytezimit • Pajisjet I/O • Memoriet • Motherboard

 9. Pajisjet I/O Mouse Tastjera Kufjet Mikrofoni Printeri

 10. Memoriet Ram Hdd USB Disqet

 11. Motherboard

 12. Sistemet e Operimit Windows Linux Mac

 13. Programet Aplikative dhe sistemet e shfrytezimit.