projekt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJEKT PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJEKT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

PROJEKT - PowerPoint PPT Presentation


  • 149 Views
  • Uploaded on

PROJEKT. Vad är projekt? Vad är inte projekt?. PROJEKTETS DIMENSIONER OCH SÄRDRAG. Projekt som arbetsform Projektets dimensioner Projektets särdrag Projektresultat Mål Projektmål Effektmål Projektprocessen Tidsramar Startdatum Leveransdatum Slutdatum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROJEKT' - candice-forbes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt

PROJEKT

Vad är projekt?

Vad är inte projekt?

projektets dimensioner och s rdrag

PROJEKTETS DIMENSIONER OCH SÄRDRAG

Projekt som arbetsform

Projektets dimensioner Projektets särdrag

Projektresultat Mål

Projektmål

Effektmål

Projektprocessen Tidsramar

Startdatum

Leveransdatum

Slutdatum

livscykel

Resurser

Pris/Budget

Organisation

Tillfällig men fast

tre olika s tt att se p projekt

TRE OLIKA SÄTT ATT SE PÅ PROJEKT

som arbetsform

som organisationsform

som inlärningssituation

varf r projekt och projektorganisation

VARFÖR PROJEKT OCH PROJEKTORGANISATION

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR

UPPGIFTENS ART

OSÄKERHET I OMVÄRLDEN

INTERNATIONALISERING

ALLTMER SOFISTIKERADE KUNDER

VÄLUTBILDADE PERSONAL

ETC.

KRAV PÅ ORGANISATIONENS ANPASSNINGS- OCH UTVECKLINGSFÖRMÅGA OCH DÄRMED PÅ DESS ORGANISATORISKA FLEXIBILITET

PROJEKT GER DENNA SMIDIGHET

projekt ger

PROJEKT GER

Effektivitetsfördelar

Tränga djupare i problemet

Större spektrum för uppgiftslösning

Skapa ekonomisk medvetenhet

Sociala och motivationsfördelar

Inspirerande och lärorikt

Ämnesmässigt och personlig utveckling

Nya kommunikationsmönster

Personalpolitiska fördelar

Prova ledarskap

Inflytande i utvecklingsarbete

Politiska fördelar

- Underlag för acceptans av lösningar

projektledningens historia

PROJEKTLEDNINGENS HISTORIA

1900 – styrverktyg

1960 – tekniker för planering och uppföljning av komplexa projekt

1970 – tidsplaneringens ökade användbarhet

– projekt ska inte uppfylla bara tekniska krav

1980 – kunskapsutveckling om projektprocessen

– ledar- och organisationsfrågor

– beteendefrågor

1990 – IT-utveckling leder till att (tids)planering hamnar i fokus

– multiprojektmiljöer

2000 – kvalitet och kompetensutveckling

– etik

– agility

– multiprojektmiljöer

– komplexitet

projektets definitions och processaspekter

PROJEKTETS DEFINITIONS- OCH PROCESSASPEKTER

Definitionsaspekter

Är strategiskt inriktade

Anger de övergripande ramar inom vilka projektet kan utföras

Processaspekter

Är av mer operativ karaktär

Bestämmer hur projektet konkret fortlöper

Definitionsaspekter analyseras och diskuteras före processaspekter

Koppling mellan aspekterna

Anknyter till projektledning och projektstyrning

projektets definitions och processaspekter1

PROJEKTETS DEFINITIONS- OCH PROCESSASPEKTER

Definitions- Beställare

aspekter Typ av projekt

Projektets livscykel och fasindelning

Projektekonomi

Utvärdering

Process- Projektledare

aspekter Projektgruppen

Projektorganisation

Projektets faser

Kunskapsspridning

Projektkommunikation

Projektadministration

Projektdokumentation

Projektets kvalitetssäkring

Projektets ekonomistyrning

tv olika syns tt att betrakta projekt

TVÅ OLIKA SYNSÄTT ATT BETRAKTA PROJEKT

Systemsynsätt

Relationer mellan delarna

Isolera delarna och lösa med dem förknippade problem,

Överensstämmelse

Aktörssynsätt

- Fokus på aktörer

Beslutsfattande

Problemlösning

Informationshantering

typer av projekt

TYPER AV PROJEKT

Projekt varierar i storlek, tidslängd och komplexitet

Många indelningssätt i litteraturen

typer av projekt1

TYPER AV PROJEKT

IndelningsgrundProjekttyp

Strukturdimension Konkreta projekt

Öppna projekt

Temporära projekt

Social komplexitet Externa projekt

Interna projekt

Kännedom om mål och Utbyggnadsprojekt

metoderna att nå målen Leveransprojekt

Investeringsprojekt

Utvecklingsprojekt

Projektprocess Kapitalintensiva projekt

Arbetsintensiva projekt

Kunskapsintensiva projekt

kursen

KURSEN

Kursens struktur och uppläggning

lektionsplan/-schema

Kurslitteratur

Examination

Förändringar denna termin