mellan ldreomsorg och psykiatri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mellan äldreomsorg och psykiatri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mellan äldreomsorg och psykiatri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Mellan äldreomsorg och psykiatri - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Mellan äldreomsorg och psykiatri. Om äldres psykiska ohälsa. Mellan äldreomsorg och psykiatri. I Sverige finns idag nästan 1, 7 miljoner människor, kvinnor och män, som fyllt 65 år. Psykisk ohälsa – framförallt depression, ångest - är att betraktas som folkhälsosjukdomar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mellan äldreomsorg och psykiatri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mellan ldreomsorg och psykiatri

Mellan äldreomsorg och psykiatri

Om äldres psykiska ohälsa

mellan ldreomsorg och psykiatri1
Mellan äldreomsorg och psykiatri

I Sverige finns idag nästan 1, 7 miljoner människor, kvinnor och män, som fyllt 65 år.

Psykisk ohälsa – framförallt depression, ångest - är att betraktas som folkhälsosjukdomar

ÄNDÅ ÄR DET EFETERSATT!

mellan ldreomsorg och psykiatri2
Mellan äldreomsorg och psykiatri

Äldres psykisk (o)hälsa omfattar en heterogen grupp människor med den gemensamma nämnaren att de fyllt 65 år!

Det innebär att vi talar om ett område som sträcker sig från det normala åldrandet med dess olika skeenden, livskriser, psykiskt illabefinnande, psykisk sjukdom till psykisk funktionsnedsättning.

Och så tror jag att det måste vara!

mellan ldreomsorg och psykiatri3
Mellan äldreomsorg och psykiatri
 • Det betyder också att vi omfattar många olika insatser

Förebyggande Behandlande Stödjande

 • Det betyder insatser från

Kommun Landsting

mellan ldreomsorg och psykiatri4
Mellan äldreomsorg och psykiatri

Men det handlar inte bara om samverkan mellan huvudmännen…

Primärvård, geriatrik, psykiatri, äldrepsykiatri, äldreomsorg, beroendevård, funktionshinder, socialpsykiatri, ekonomiskt-bistånd …

mellan ldreomsorg och psykiatri5
Mellan äldreomsorg och psykiatri

Den stora utmaningen är emellertid våra egna föreställningar; individuellt och organisatoriskt, om ”äldre” och om ”psykisk ohälsa”

Ålderism Stigma

mellan ldreomsorg och psykiatri6
Mellan äldreomsorg och psykiatri
 • Kvinna
 • Ganska gammal
 • Svårt att gå; rollator
 • Snäll, glad men kan vara

deprimerad

 • Mormor
mellan ldreomsorg och psykiatri7
Mellan äldreomsorg och psykiatri
 • ”Det kan vara vem som helst”
 • En man ca 40 år
 • Det syns på honom, sliten
 • Kanske farlig??
mellan ldreomsorg och psykiatri8
Mellan äldreomsorg och psykiatri
 • Hur vi tänker, hur vi talar och vilka föreställningar vi har om äldre och om psykisk sjukdom har större betydelse för vårt handlande än vad vi tror!

Elsa 74 år med schizofreni Elsa 74 år med schizofreni

mellan ldreomsorg och psykiatri9
Mellan äldreomsorg och psykiatri
 • Men hur ser det då ut med den psykisk hälsan och ohälsan hos äldre?

Paradox – äldre har en högre självskattad psykisk hälsa än unga men fler självmord och fler med en depressionsdiagnos samt omfattande förskrivning av antidepressiva läkemedel.

mellan ldreomsorg och psykiatri10
Mellan äldreomsorg och psykiatri
 • Om vi tittar på sjukdomsgrupper så är panoramat motsvarande befolkningen i stort och epidemiologiskt ser det ut så här:
 • Depressionssjukdom – 12-15 procent (punktprevalens)
 • Psykossjukdom – 1-2 procent;
 • Bipolär sjukdom – 1-3 procent
 • Andel personer med psykotiska symtom ökar efter 70

- och så alla övriga – NPF, Beroende …

mellan ldreomsorg och psykiatri11
Mellan äldreomsorg och psykiatri
 • Det går också att se på målgruppen/området så här:

Att drabbas i samband med åldrandet

Att drabbas i unga år och åldras med psykisk funktionsnedsättning

Att drabbas av demenssjukdom och annan psykisk ohälsa

Att ha upplevt trauma i livet och åldras

mellan ldreomsorg och psykiatri12
Mellan äldreomsorg och psykiatri
 • Det går att förebygga!
 • Psykosociala insatser
mellan ldreomsorg och psykiatri13
Mellan äldreomsorg och psykiatri
 • Depressionssjukdom är vanligare hos äldre än hos yngre
 • Symtombilden har en ”åldersfärgning”
 • Smygande symtom
 • Ofta kroppsliga besvär, värk och trötthet
 • Sänkt sinnesstämning
 • Ängslighet och ångest
 • Svårt att ta sig för saker – minnesproblem
 • Sover för mkt eller för lite, äter för mkt eller för lite
 • Irritabilitet
mellan ldreomsorg och psykiatri14
Mellan äldreomsorg och psykiatri
 • Vi vet att vi har både en under- och en överbehandling av depression hos äldre
 • Depression har en klar association med annan somatisk sjukdom och som leder till ökad mortalitet, minskad följsamhet till behandling och ökat lidande samt ökade behov av sjukvård
 • De nationella riktlinjer för behandling vid ångest och depression - likartade rekommendationer oavsett ålder
mellan ldreomsorg och psykiatri15
Mellan äldreomsorg och psykiatri

Äldre med tidigare trauma

 • Fler kroniska sjukdomar, mer psykofarmaka, sämre självupplevd hälsa (Petkus, Gum, King-Kallimanis & Wetherell, 2009)
 • Större svårigheter hantera åldersrelaterade besvär/sjukdomar (Shiraz & Shmotkin, 2008)
 • Högre förekomst av PTSD, depression, ångest, somatisering(Amir & Lev-Wiesel, 2003)
 • PTSD kan fortgå under livet och även reaktiveras i samband med åldrandet (Lindman, Port, Engdahl & Frazier, 2001)
mellan ldreomsorg och psykiatri16
Mellan äldreomsorg och psykiatri

PTSD – kunskapen om och betydelsen av detta i samband med åldrandet kan vara bristande. I en studie av äldre kvinnor med erfarenhet av våld, sexuella övergrepp var deras symtom osynliggjorda beroende på:

 • Bristande kunskap
 • Kvinnornas egen oförmåga/ovilja

att berätta (Franco, 2007)

mellan ldreomsorg och psykiatri17
Mellan äldreomsorg och psykiatri

Att inte längre vilja leva

 • Självmord är vanligare bland äldre i de flesta industrialiserade länder
 • Självmordstalen i Sverige har sjunkit i de flesta åldersgrupper utom bland de yngsta och äldsta
 • Ovanligt att psykiskt friska äldre tappar livsmodet – även ovanligt i ett slutstadiet av cancer
 • Äldre som tar sitt liv har inte sällan kort före varit på besök hos sin läkare
 • En tredjedel har kommunicerat självmordstankar till sin läkare
 • Tre fjärdedelar har kommunicerat självmordstankar till anhöriga
mellan ldreomsorg och psykiatri18
Mellan äldreomsorg och psykiatri
 • Riskfaktorer
 • Depression
 • Psykos
 • Leva ensam – bli ensam
 • Alkohol
 • Fysisk sjukdom

… men också tillgången och möjlighet att ta sitt liv bidrar

mellan ldreomsorg och psykiatri19
Mellan äldreomsorg och psykiatri
 • VÅGA FRÅGA – VÅGA SE …
mellan ldreomsorg och psykiatri20
Mellan äldreomsorg och psykiatri

Den magiska 65-årsgränsen

mellan ldreomsorg och psykiatri21
Mellan äldreomsorg och psykiatri

Vad händer i omvärlden??

Första hjälpen …

Verktygslådan

Webbutbildning

Kliniska riktlinjer

Vägledning

Nationella satsningar