2 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on

Jste připraveni mne poslouchat 5 hodin?. 2. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY. Mezinárodní řidičák na počítač ECDL (European Computer Driving Licence). Ještě než opravdu začneme…. ECDL obsahuje těchto 7 modulů:. Přípravný kurz: 500,- Kč za jeden den. Podrobnosti: www.kurzy.info.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - beth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty

Jste připraveni mne poslouchat 5 hodin?

2. přednáška EKONOMIKY PRO REKVALIFIKANTY


Je t ne opravdu za neme

Mezinárodní řidičák na počítač ECDL (European Computer Driving Licence)

Ještě než opravdu začneme…

ECDL obsahuje těchto 7 modulů:

Přípravný kurz:

500,- Kč za jeden den

Podrobnosti: www.kurzy.info


2 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty

Téma: Ostatní formy podnikání Computer Driving Licence)


Ostatn formy podnik n

Státní podnik Computer Driving Licence)

1) O zřízení státního podniku zpravidla rozhoduje vláda.

Ostatní formy podnikání

2) Právní formu upravuje Zákon o státním podniku (z.č. 77/1997 Sb.).

3) Zakládá ho příslušné ministerstvo, tzv. zakládací listinou.

4) Vzniká zapsáním do obchodního rejstříku.

5) Obchodní jméno musí obsahovat označení státní podnik (s.p.).

6) Statutárním zástupcem je ředitel (jmenuje ho zakladatel).

7) Dozorčí rada dohlíží na činnost podniku.


Ostatn formy podnik n1

Tiché společenství Computer Driving Licence)

1) Smlouva o tichém společenství dle obchodního zákoníku.

Ostatní formy podnikání

2) Tichý společník poskytne podnikateli určitý vklad.

3) Tichý společník má právo podílet se na podnikání společnosti.

4) Podnikatel se zavazuje k placení části zisku (dle výše vkladu).

5) Tichý společník není zapsán v obchodním rejstříku.


Ostatn formy podnik n2

Sdružení Computer Driving Licence)

1) Podnikání na základě smlouvy o sdružení dle občanského zákoníku.

Ostatní formy podnikání

2) Smlouvu uzavírá několik FO nebo PO s cílem společně podnikat.

3) Sdružení není právnickou osobou.

4) O společných věcech rozhodují účastníci sdružení jednomyslně.

5) Ze závazků k třetím osobám jsou všichni účastníci zavázáni společně.

6) Účetnictví sdružení vede jen jeden pověřený podnikatel na své IČO.

7) Po účetní závěrce se dle smlouvy rozdělí příjmy a výdaje.

8) Zisk si daní každý člen sdružení sám (tj. má povinnost podat daňové

přiznání, samostatně odvést daň a platit si soc. a zdr. pojištění).

9) Je-li jediný člen sdružení plátcem DPH stávající se plátci DPH i ostatní

členové sdružení (ze zákona).


2 p edn ka ekonomiky pro rekvalifikanty

Téma: Daně a pojistné Computer Driving Licence)

Daně ?

Ale jak na ně?


Dan a pojistn

Podstata a význam daní: Computer Driving Licence)

1) Daň je zákonem stanovená, zpravidla pravidelně se opakující platba FO nebo PO do státního rozpočtu.

Daně a pojistné

2) Daně tvoří nejdůležitější příjem státního rozpočtu.

3) Daně určitým způsobem ovlivňují chování toho, kdo je platí.

4) Daně jsou založeny na principu solidarity.


Dan a pojistn1

Zásady daňové politiky: Computer Driving Licence)

1) zásada přiměřené výše daní

Daně a pojistné

2) zásada zdanění podle prospěchu

3) zásada zdanění podle schopnosti platit


Dan a pojistn2

Základní způsoby zdanění: Computer Driving Licence)

Daně a pojistné

1) Proporcionální zdanění

Příklad:

Daň z příjmu právnických osob 21 % ze základu daně.

2) Progresivní zdanění

Příklad (z minulosti)

Daň z příjmu fyzických osob – daněno v pásmech

(12 %, 19 %, 25 % a 32 % ze základu daně dle jeho výše)

3) Degresivní zdanění

Příklad:

Daň z přidané hodnoty


Dan a pojistn3

Státní rozpočet: Computer Driving Licence)

Daně a pojistné


Dan a pojistn4

Přehled daní v České republice: Computer Driving Licence)

Daně a pojistné


Dan a pojistn5

Základní daňové pojmy: Computer Driving Licence)

Daně a pojistné

Poplatník daně

Je fyzická (FO) nebo právnická (PO) osoba, která nese daňové břemeno. Například při zdanění zisku akciové společnosti nese daňové břemeno tento podnik; při zdanění mzdy nese břemeno pracovník, při zdanění benzinu nese daňové břemeno osoba, která si benzín koupí.


Dan a pojistn6

Zásady daňové politiky: Computer Driving Licence)

Daně a pojistné

Plátce daně

Je FO nebo PO, která je povinna daň vypočítat a odvést do státního rozpočtu. U daní přímých je zpravidla totožná s poplatníkem daně.

U daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (daň ze mzdy) je poplatníkem zaměstnanec, ale plátcem firma (zaměstnavatel) !!!


Dan a pojistn7

Zásady daňové politiky: Computer Driving Licence)

Daně a pojistné

Správce daně

Je zpravidla příslušný finanční úřad, který kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní, ukládá sankce (pokuty a penále) v případě neplnění daňových povinností a daň vymáhá. Při dovozu zboží, které podléhá zdanění, je správcem daně příslušný celní úřad.


Dan a pojistn8

Zásady daňové politiky: Computer Driving Licence)

Daně a pojistné

Zdaňovací období

Je období, za které je plátce daně povinen daň vypočítat a odvést. U daní přímých je to kalendářní rok, u daní nepřímých kalendářní měsíc, případně čtvrtletí.


Dan a pojistn9

Zásady daňové politiky: Computer Driving Licence)

Daně a pojistné

Daňové přiznání

Je písemný dokument, ve kterém plátce daně za zdaňovací období vypočítá všechny skutečnosti týkající se příslušné daně. Tento dokument do stanoveného termínu po uplynutí zdaňovacího období předkládá správci daně.


Dan a pojistn10

Zásady daňové politiky: Computer Driving Licence)

Daně a pojistné

Platba daně

Je to odvod daně správci daně. Daň za zdaňovací období se platí buď najednou do určitého dne v jeho průběhu, nebo po uplynutí, případně v několika splátkách.

Rozlišujeme pojmy: záloha a splátka daně.


Dan a pojistn11

Výpočet čisté mzdy zaměstnance: Computer Driving Licence)

Daně a pojistné

20.000,- Kč

26.800,- Kč

= 20 000 x 1,34

1.300,- Kč

= 20 000 x 0,065

900,- Kč

= 20 000 x 0,045

4.020,- Kč

= 27 000 x 0,15

2.070,- Kč

viz zákon o dani z příjmu

1.950,- Kč

= 4 020 – 2 070

15.850,- Kč

= 20 000 – 1 300 – 900 – 1 950


Dan a pojistn12

Výpočet celkových nákladů zaměstnavatele: Computer Driving Licence)

Daně a pojistné

20.000,- Kč

5.000,- Kč

= 20 000 x 0,25

1.800,- Kč

= 20 000 x 0,09

26.800,- Kč

= 20 000 + 5 000 + 1 800

POROVNEJTE SAMI

Čistá mzda zaměstnance:

15.850,- Kč

Celkové náklady zaměstnavatele:

26.800,- Kč

Odvedeno celkem: 10.950,- Kč

JEŠTĚ SE DIVÍTE PROČ VÁS NECHTĚJÍ ZAMĚSTNAT ?


Dan a pojistn13

Příkaz k úhradě: Computer Driving Licence)

Daně a pojistné

15.520,- Kč

6.300,- Kč

= 1 300 + 5 000

2.700,- Kč

= 900 + 1 800

1.950,- Kč

= 1 950

26.800,- Kč

= 15 520 + 6 300 + 2 700 + 1 950

Příkaz k úhradě celkem = Celkové náklady zaměstnavatele !


Dan a pojistn14

Roční výše slevy na vypočtené dani: Computer Driving Licence)

Daně a pojistné

Příklad:

Jsem poplatník, kterému byl přiznán částečný invalidní důchod, je mi 25 let a studuji VŠ. Vypočítejte měsíční výši slevy na dani.

Správný výsledek:

24.840 + 2.520 + 4.020 = 31.380 : 12 = 2.615,- Kč


Dan a pojistn15

Příklady k procvičení: Computer Driving Licence)

Daně a pojistné

  • Jsem poplatník, který má manželku na mateřské dovolené, jejíž roční

  • příjem je 20.000,- Kč a máme dvě nezletilé děti. Moje hrubá mzda je

  • 22.000,- Kč. Kolik bude činit moje čistá mzda?

Správný výsledek:


Dan a pojistn16

Celkové náklady zaměstnavatele: Computer Driving Licence)

Daně a pojistné

Příkaz k úhradě:

29.480,- = 29.480,- = O.K.


Dan a pojistn17

Přehled pojistného na zdravotní a sociální pojištění:

Daně a pojistné

Nemocenské pojištění pro OSVČ je nepovinné, avšak v případě nemoci nebudou OSSZ vypláceny nemocenské dávky.


Dan a pojistn18

Příklady k procvičování výpočtu čisté mzdy: pojištění:

Daně a pojistné

1) Poplatník, hrubá mzda 18.200,- Kč

2) Poplatník, hrubá mzda 27.560,- Kč, 1 nezletilé dítě.

3) Poplatník, hrubá mzda 42.000,- Kč, 2 nezletilé děti, manželka na

mateřské s příjmem 60.000,- Kč.

Správné výsledky:

1) 14.610,- Kč

2) 21.948,- Kč

3) 32.788,- Kč


Postupy v po tu cvi n ch p klad

Příklady k procvičení: pojištění:

Postupy výpočtu cvičných příkladů

1) Poplatník, hrubá mzda 18.200,- Kč

Správný výsledek:


Postupy v po tu cvi n ch p klad1

Příklady k procvičení: pojištění:

Postupy výpočtu cvičných příkladů

2) Poplatník, 1 nezletilé dítě, hrubá mzda 27.560,- Kč

Správný výsledek:


Postupy v po tu cvi n ch p klad2

Příklady k procvičení: pojištění:

Postupy výpočtu cvičných příkladů

3) Poplatník, 2 nezletilé děti, manželka na mateřské s příjmem 60.000,-

hrubá mzda 42.000,- Kč

Správný výsledek:


P edn ka slo 2 se zvolna ch l ke konci

Přednáška číslo 2 se zvolna chýlí ke konci… pojištění:

Konec vystoupení, jde se domů, pánové a dámy!

ZVEDNĚTE PROSÍM ŽIDLE A ZAVŘETE VEŠKERÁ OKNA ! Děkujeme.