Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
081 PowerPoint Presentation

081

90 Views Download Presentation
Download Presentation

081

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Jméno Ježíš nevybledne, | nezmaří je času shon, | jménu jeho, věků Krále, | ať zní věčné chvály tón. | Poselstvím je mladým, starým, | novým raší životem, | v něm se milost, vykoupení | nabízí dnes lidem všem. | Jméno Ježíš nad vše drahé, v žáru vedlo srdce mé. V Kristu jenom spasení je krví jeho dobyté.

  2. 2. Jméno Ježíš zazni zvučně, | slyšet má je celá zem, | ať ví svět, že jeho jméno | dává pokoj, radost všem. | Před Ježíšem zloba slábne, | před Ježíšem mizí tma. | V jeho jménu spravedlnost, | nový život začíná. | Jméno Ježíš nad vše drahé, v žáru vedlo srdce mé. V Kristu jenom spasení je krví jeho dobyté.

  3. 3. Vprostřed noci a temnosti | září jméno Ježíše. | Kdo ze svých běd k němu míří, | najde u něj štěstí své. |A i kdyby slunce zhaslo, | jméno Ježíš září dál. | Zástup vykoupených zpívá | jemu píseň vděčných chval. | Jméno Ježíš nad vše drahé, v žáru vedlo srdce mé. V Kristu jenom spasení je krví jeho dobyté.