z vislost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Závislost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Závislost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Závislost - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Závislost. Olga Bürgerová. závislost. Závislostí v negativním slova smyslu rozumíme neovladatelné nutkání opakovat chování, o kterém víme, že jeho důsledky pro nás nebudou nijak příznivé.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Závislost' - berny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z vislost

Závislost

Olga Bürgerová

z vislost1
závislost
 • Závislostí v negativním slova smyslu rozumíme neovladatelné nutkání opakovat chování, o kterém víme, že jeho důsledky pro nás nebudou nijak příznivé.
 • Drogová závislost je považována za nemoc, řadíme ji mezi chronická onemocnění centrální nervové soustavy. Je tedy možné ji diagnostikovat, léčit, ale také se jí snažíme předcházet.
drogovou z vislost
Drogovou závislostí
 • rozumíme užívání látek přírodního nebo syntetického původu
 • důvodů, které vedou ke vzniku závislosti, je celá řada, nemůžeme se omezit na konstatování, že ke vzniku závislosti vede nedostatek volnočasových aktivit a nesprávná výchova, k tomu, aby mladý člověk začal experimentovat s drogou, ztratil nad užíváním kontrolu a nakonec se stal závislým, je zapotřebí souhry mnoha okolností, uplatňují se dědičné předpoklady, vliv prostředí i vlastnosti drogy, se kterou se dotyčný setká
z vislost2
závislost
 • vzniká poměrně rychle
 • drogově závislý si nepřipouští, že ho droga stáhne ke dnu
 • jen málokdy se mu podaří, aby s drogou skončil sám, navždy a bez problémů
k p znak m z vislosti pat
K příznakům závislosti patří:
 • touha (chuť, bažení) po dané látce
 • omezení až úplné vytěsnění dalších zálib (koníčky, přátelé)
 • užívání látky, i když dotyčný ví, že mu to přináší rizika a nevýhody
 • omezení pudu sebezáchovy ve vztahu k látce
 • zvyšování tolerance – čím déle dotyčný látku užívá, tím více jí pro dosažení stejných účinků potřebuje a tím více snese
 • abstinenční příznaky po vysazení látky, na kterou může vzniknout fyzická závislost
psychick z vislost na drog ch se projevuje
Psychická závislost na drogách se projevuje:
 • nepotlačitelnou touhou po droze
 • chováním, které je zaměřeno výhradně na získání drogy
 • nezájmem o vše, co s drogou nesouvisí
fyzick z vislost se projevuje
Fyzická závislost se projevuje:
 • abstinenčním příznakem – tělo protestuje, pokud nedostane to, na co si zvyklo
 • nutností neustále zvyšovat dávky drogy, aby bylo dosaženo stejného účinku
abstinen n p znaky
Abstinenční příznaky:
 • bolesti
 • křeče
 • nevolnost, zvracení
 • průjem
 • zimomřivost
 • poruchy spánku
 • pocení
 • zrychlené bušení srdce
 • zastřené vědomí, zmatenost, halucinace
 • třes
slide9

http://www.substitucni-lecba.cz/videa/rozhodla-jsem-se-lecit-vypoved-divky-zavisle-na-drogach-275http://www.substitucni-lecba.cz/videa/rozhodla-jsem-se-lecit-vypoved-divky-zavisle-na-drogach-275

opioidy
Opioidy
 • Drogy z této skupiny jsou odvozeny od látek, které jsou v mozku schopny navázat se na opioidní receptory. V medicíně bývají takové látky užívány k tlumení bolesti, třeba při anestezii. Jde o látky získávané ze surového opia – šťávy z nezralých makovic. V opiu jsou obsaženy alkaloidy morfin a kodein, zodpovědné za protibolestivé a psychotropní účinky.
 • Opiátová závislost provází lidstvo již velmi dlouho. První zprávy o užívání makové šťávy se objevují už 5–8 tisíc let před Kristem. Morfeus, podle kterého je morfin – účinná látka heroinu – nazván, byl řeckým bohem snění.
 • Závislost na morfinu byla dříve rozšířena zejména u profesionálních zdravotníků, kteří se k droze mohli snadno dostat. Za první světové války bylo morfium často podáváno k tišení bolesti a již z této doby jsou zmínky o rozvoji fyzické závislosti a abstinenčního syndromu při vysazení drogy. V sedmdesátých letech byl z kodeinu vyráběn u nás velmi oblíbený braun (hnědý heroin), který má oproti heroinu slabší tlumivé účinky a výraznější účinky euforizující.
 • Opiáty umožňují prožívat příjemné uvolnění, zklidnění, dotyčný je "nad věcí", všechny problémy jako by ustoupily do pozadí. Předávkování vede k ospalosti až kómatu, v nejtěžších případech dochází k zástavě dechu a oběhu.
 • Nebezpečí opiátů spočívá především v rychlém
halucinogenn drogy
Halucinogenní drogy
 • Halucinogeny jsou látky vyvolávající poruchy vnímání. Jde o přírodní nebo syntetické látky, na které nevzniká fyzická závislost. Mnohé halucinogenní látky byly využívány různými kulturami při náboženských obřadech i jiných rituálech.
 • Psylocibin je látka obsažená v halucinogenních houbách, které byly užívány středoamerickými indiány. Z našich hub mají halucinogenní účinky lysohlávky a muchomůrka červená.
 • Meskalin (peyotl) je droga pocházející ze středoamerického kaktusu a je užívána i v současnosti k rituálům středoamerických indiánů.
 • Durman je známou přírodní drogou, účinnou látkou je atropin. Často bývají užívána jeho semena, která mají silné halucinogenní účinky.
 • LSD (diamid kyseliny lysergové) je nejrozšířenějším syntetickým halucinogenem (původně jde ale o přírodní látku, produkt obilné sněti paličkovice nachové), v 60. letech byl oblíbenou drogou hippies a také byl využíván v psychiatrii k výcviku psychoterapeutů i k léčbě některých psychických onemocnění.
 • Tripy jsou malé papírky napuštěné roztokem LSD, k dostání jsou většinou na tanečních party a v klubech.
slide12
psychoaktivní látky pocházející z indického konopí (Cannabis sativa) jsou označovány jako kanabinoidy. Patří mezi ně marihuana a hašiš. Za psychoaktivní účinky je zodpovědná látka THC (tetrahydrokanabinol), která se ale nachází pouze v některých druzích konopí. Technické konopí proto psychoaktivní účinky postrádá.
 • Marihuana (sušené listy konopí spolu s okvětními částmi – palicemi) je nejčastěji kouřena (marihuanové cigarety – jointy), někdy jsou z ní připravovány pokrmy a nápoje (pečivo, odvary), v tomto případě má droga opožděný nástup, ale její účinek je dlouhodobější.
 • Hašiš je připravován z konopné pryskyřice, jeho účinky jsou výrazně silnější než u marihuany.
 • Účinky konopných drog se projeví změnou chování, nálady a vnímání. Může se objevit euforie, nebo naopak úzkost, záchvaty smíchu bez zjevné příčiny, zpomalené vnímání času, zhoršení úsudku a pozornosti. Po akutním požití drogy má dotyčný zarudlé spojivky, zrychlené bušení srdce, zvýšenou chuť k jídlu a sucho v ústech.
slide13
Základním efektem látek této skupiny je celková stimulace – povzbuzení. V České republice jsou amfetaminy ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi velmi často zneužívané – nejčastěji jde o pervitin (piko, péčko, perník) – metamfetamin. Není nijak vzácná jeho domácí výroba a příprava z látky efedrin, kterou je možné získat z některých volně prodejných léků.
slide14
Dalším zástupcem této skupiny je kokain, přírodní droga obsažená v listech jihoamerického keře Erytroxylon coca. Kokain se stal populárním po první světové válce, šlo spíše o drogu středních a vyšších tříd. V současnosti je populární crack kokain, který se kouří. V ČR roste spotřeba kokainu, crack zatím není rozšířen.
detoxifikace
Detoxifikace
 • znamená léčení odvykacího syndromu neboli abstinenčních příznaků spojených s přerušením užívání návykové látky. Na oddělení 1 provádíme detoxifikaci nekomplikovaných odvykacích stavů (nejsou ohroženy vitální funkce organismu). Hlavním cílem detoxifikace je stabilizace pacienta po stránce tělesné a psychické a příprava na nástup na ústavní odvykací léčbu nebo do terapeutické komunity.
slide16
Pro pacienty, kteří nejsou sami schopni abstinence od návykových látek, je substituční léčba metodou volby. Jde o standardní časově neomezený léčebný postup, jehož nástrojem jsou substituční látky. Jde vlastně o nahrazení pouličního nelegálního opiátu opiátem legálním. V drtivé většině se jedná o přípravek Metadon, méně často o přípravek Subutex.
slide17
Látky pro substituční léčbu patří mezi opioidní agonisty (napodobují účinek opiátů), ale způsobují jen minimální závislost.