slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Postup při pilování PowerPoint Presentation
Download Presentation
Postup při pilování

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Postup při pilování - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Postup při pilování. základním předpokladem správného pilování je vhodně upevněný svěrák. Takové to seřízení výšky svěráku bude vyhovovat i pro další ruční operace (řezání, sekání, ohýbání apod.). ŠVAGR,J-VOJTÍK,J. Technologie ručního zpracování kovů.1. vyd. Praha : SNTL, 1985. s. 25.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Postup při pilování' - bernadine-wolf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
postup p i pilov n
Postup při pilování
 • základním předpokladem správného pilování je vhodně upevněný svěrák. Takové to seřízení výšky svěráku bude vyhovovat i pro další ruční operace (řezání, sekání, ohýbání apod.)

ŠVAGR,J-VOJTÍK,J. Technologie ručního zpracování kovů.1. vyd. Praha : SNTL, 1985. s. 25

slide3

Rukojeť držíme v dlani pravé ruky tak, že palec leží nahoře. Levou ruku držíme na konci činné části. Při pilování se snažíme využít celou délku pilníku. Frekvence se pohybuje mezi 40-60 dvoj zdvihy za minutu. Při zpětném pohybu musíme pilník odlehčovat (rychle se otupuje). Síla, kterou působíme na pilník, by měla být přiměřená pilníku a obrobku (udává ji pravá ruka), kterou pilujeme a levá ruka vyvažuje.

slide4

ŠVAGR,J-VOJTÍK,J. Technologie ručního zpracování kovů.1. vyd. Praha : SNTL, 1985. s. 25

pilov n rovinn ch ploch
Pilování rovinných ploch
 • Při pilování rovinných ploch měníme postupně směr pilování (šikmo, potom kolmo k délce a nakonec opačným směrem), abychom viděli, kde pilník zabírá.
 • Rovinnost pilovaných ploch se kontroluje obyčejným nebo nožovým pravítkem, popřípadě nožovým úhelníkem. Pravítko se přikládá v několika směrech (podél, napříč i úhlopříčně). Velikost průsvitu udává odchylku od ideální roviny.
slide6

ŠVAGR,J-VOJTÍK,J. Technologie ručního zpracování kovů.1. vyd. Praha : SNTL, 1985. s. 26

pilov n v lcov ch a zaoblen ch ploch
Pilování válcových a zaoblených ploch
 • V porovnání s pilováním rovinných ploch je mnohem náročnější a vyžaduje již určité zkušenosti. Úzké vypouklé a zaoblené plochy pilujeme nejdříve nahrubo příčnými zdvihy. Konečný tvar dokončíme rovnoběžně s delší stranou plochy. Při dopilování (hlazení) pracujeme podélnými kývavými zdvihy pilníku tak, že na začátku zdvihu je rukojeť pilníku nahoře a v průběhu zdvihu (kývnutím) přejde do polohy nejnižší. K pilování vnitřních válcových zaoblených ploch se používají pilníky s kruhový nebo půlkruhovým průřezem. Pilujeme postupně příčnými zdvihy. Pilníkem zároveň pootočíme do stran.
slide8

ŠVAGR,J-VOJTÍK,J. Technologie ručního zpracování kovů.1. vyd. Praha : SNTL, 1985. s. 28

slide9

ŠVAGR,J-VOJTÍK,J. Technologie ručního zpracování kovů.1. vyd. Praha : SNTL, 1985. s. 28

bezpe nost pr ce
Bezpečnost práce
 • rukojeť pilníku musí být pevně nasazená a nesmí být poškozená
 • při pilování nesmí rukojeť pilníku narážet na výrobek
 • materiál (obrobek) musí být pevně upnut ve svěráku
 • vzniklé piliny odstraňujeme štětcem, smetáčkem, hadrem apod. nesmí se sfoukávat ani odstraňovat rukou
 • odložený pilník nesmí přečnívat přes okraj pracovního stolu
 • pilníky se nesmí odkládat a ukládat přes sebe
 • pořádek na pracovišti a soustředěnost při práci
zdroje
Zdroje
 • ŠVAGR,J-VOJTÍK,J. Technologie ručního zpracování kovů.1. vyd. Praha : SNTL, 1985. s. 25
 • ŠVAGR,J-VOJTÍK,J. Technologie ručního zpracování kovů.1. vyd. Praha : SNTL, 1985. s. 25
 • ŠVAGR,J-VOJTÍK,J. Technologie ručního zpracování kovů.1. vyd. Praha : SNTL, 1985. s. 26
 • ŠVAGR,J-VOJTÍK,J. Technologie ručního zpracování kovů.1. vyd. Praha : SNTL, 1985. s. 28
 • ŠVAGR,J-VOJTÍK,J. Technologie ručního zpracování kovů.1. vyd. Praha : SNTL, 1985. s. 28