glob ln klimatick zm ny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Globální klimatické změny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Globální klimatické změny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Globální klimatické změny - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

Globální klimatické změny. Anna Hriadelová Michal Palát Prokop Štěpánek. Globální změny klimatu. Změny vyvolávané vnějšími faktory (přirozené nebo antropogenní – vyvolané, způsobené člověkem)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Globální klimatické změny' - bernadette-freddy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
glob ln klimatick zm ny

Globální klimatické změny

Anna Hriadelová

Michal Palát

Prokop Štěpánek

glob ln zm ny klimatu
Globální změny klimatu
 • Změny vyvolávané vnějšími faktory (přirozené nebo antropogenní – vyvolané, způsobené člověkem)
 • Klima se v čase mění neustále – např. teplota, vlhkost, vývoj organismů, sociální, kulturní i ekonomický vývoj člověka
 • My nepozorujeme skoro žádnou změnu
 • Podnebí ovlivňuje lidská činnost – znečišťování ovzduší a životního prostředí obecně
z kladn pojmy
Základní pojmy
 • POČASÍ – stav ovzduší v jakémkoli okamžiku na určitém místě, je určeno všemi atmosferickými jevy na daném místě v daný krátký okamžik
 • KLIMA neboli PODNEBÍ – dlouhodobý stav atmosféry, pozorováním a měřením určujících faktorů podnebí vznikly názvy pro klimatické pásy
 • VARIABILITA KLIMATU – hodnota odchylek od očekávaných průměrných hodnot faktorů, faktory se nemění, mění se klima
initel ovliv uj c klima
Činitelé ovlivňující klima
 • Absorbované energie
 • Oblačnost
 • Sněhová a ledová pokrývka planety
 • Přenos energie na povrchu Země atmosférou a oceány
 • Způsob re-radiace zpět do kosmu
faktory p sob c na initele
Faktory působící na činitele
 • Sluneční záření (nejdůležitější faktor, dopadá v mnoha formách – UV, infračervené, rentgenové, gama…., největší podíl – viditelné světlo, nerovnováha viditelného světla a energie vyzáření zpět do kosmu – způsobí přehřátí nebo ochlazení Země – globální dopady)
 • Oceánské proudění (přesun energie z vyšších do nižších zeměpis.šířek – z trop. do polár. oblastí, oceánských proudů je mnoho, např. Golfský proud – obrovský vliv na počasí v Evropě a části Asie)
 • Jakákoli změna způsobí klimatické změny
slide9

Vulkanická činnost (Zvyšuje koncentrace oxidu siřičitého v horních vrstvách atmosféry (mezi 15 až 30 km)

 • oblaka proto nadměrně pohlcují přicházející záření.
 • Důsledek - ohřívání stratosféry (horní vrstva atmosféry obsahující ozónovou vrstvu) a ochlazování ve vrstvách nižších.
 • Důkaz - erupce sopky Tambora v Indonésii v roce 1815 způsobila pokles letních teplot na 2 – 3 roky
 • Lidská činnost (zanedbatelné – oteplování měst, redukce větrů a viditelnosti, nejvíce viditelný – skleníkový efekt
p iny glob ln ch klimatick ch zm n
Příčiny globálních klimatických změn
 • Skleníkový efekt v atmosféře
 • Dlouhodobé změny (miliony let)
 • Změny v uspořádání kontinentů, orogeneze
 • Změny v množství vyzařování sluneč.energie
 • Změny v rychlosti rozpínání středooceánských hřbetů
 • Střídání dob ledových a meziledových
 • Krátkodobé změny (stovky až tisíce let)
 • Vulkanismus
 • Sluneční cykly
sklen kov efekt
Skleníkový efekt
 • Jev, který umožňuje život na Zemi, částečně zabraňuje teplu odrážet se zpět do vesmíru. Bez něj by byla planeta asi o 10°C chladnější
 • Děj ve skleníku je trochu rozdílný. Ve skleníku je snaha zabránit přílišným ztrátám ohřátého vzduchu a v přiměřené míře omezit cirkulaci vzduchu.
 • Atmosféra obsahuje přirozeně se vyskytující plyny, tzv. skleníkové, mají schopnost částečně pohltit infračervené záření.
 • Tyto plyny - nižší vrstvy atmosféry (ozón - jediný plyn pouze ve  vysokých vrstvách)
 • Problém - skleníkové plyny pocházející z fosilních paliv – uhlí, ropa, zemní plyn, rostou posledních 150 let od rozvoje průmyslu
 • Zvyšování množství skleníkových plynů - oteplování při povrchu planety a horní vrstvy - ochlazování kvůli zachování energetické rovnováhy.
 • Nejznámější plyny – CO2, CH4, N2O, Freony
d sledky
důsledky
 • GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ – růst globální teploty => zmenšování polárních oblastí, tání ledovců a zvýšení hladiny moří, celková odchylka až 6 °C
 • v ČR se za poslední uplynulé století průměrná teplota zvýšila o 1,1 – 1,3 °C
 • Počasí – extrémní jevy – silné bouře s větry, tornáda nebo přívalové povodně
 • Zvýšení hladin oceánů (do konce roku až o 20 – 60 cm)
 • Vyhynutí rostlin a živočichů – silně ohrožen Medvěd lední
zdroje
zdroje
 • www.wikipedie.org
 • www.wiki.rvp.cz
 • http://www.ekolog.jsemin.cz/Globalni-zmena-klimatu.html
 • Home
slide17

DĚKUJEME ZA POZORNOST  

 • Anna Hriadelová
 • Mýša Palát 
 • Prokop Štěpánek 