doping utenfor organisert idrett hvilke stoffer brukes og hvordan brukes de l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doping utenfor organisert idrett: Hvilke stoffer brukes og hvordan brukes de? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doping utenfor organisert idrett: Hvilke stoffer brukes og hvordan brukes de?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Doping utenfor organisert idrett: Hvilke stoffer brukes og hvordan brukes de? - PowerPoint PPT Presentation


 • 326 Views
 • Uploaded on

NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS. Doping utenfor organisert idrett: Hvilke stoffer brukes og hvordan brukes de?. John Henninge Oslo universitetssykehus HF 12.03.09 . NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS. Hva regnes som doping?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Doping utenfor organisert idrett: Hvilke stoffer brukes og hvordan brukes de?' - bernad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
doping utenfor organisert idrett hvilke stoffer brukes og hvordan brukes de

NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Doping utenfor organisert idrett: Hvilke stoffer brukes og hvordan brukes de?

John Henninge

Oslo universitetssykehus HF

12.03.09

slide2

NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Hva regnes som doping?

 • Innenfor organisert idrett er det WADAs gjeldende dopingliste som definerer hva som er doping (se www.wada-ama.org)
 • Utenfor organisert idrett er doping regulert i ”Forskrift om hva som skal anses som dopingmidler” med hjemmel i Straffelovens §162b
 • Disse to listene har stor grad av overlapp, men de er ikke identiske
 • Noen grupper av legemidler i WADAs liste er utelatt i forskriften
 • Mange stoffer på WADAs liste er oppført i ”Forskrift om narkotika” (Narkotikalisten)
 • I tillegg finnes legemidler som ikke er klassifisert i ovennevnte lister, men som kan misbrukes til andre formål enn det som er akseptert medisinsk praksis – doping eller uetisk legemiddelbruk?
slide3

NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Dopingbruk utenfor idretten

 • Hovedhensikten er vanligvis å endre/forbedre utseende, ikke å øke fysiske prestasjoner
 • Liten eller ingen risiko for å bli testet
 • Komplisert og uensartet bruksmønster, vanskelig å definere ”den typiske dopingbruker”
 • Svært vanlig å kombinere ulike preparater og stoffklasser, både til samme tid og på ulike tidspunkter gjennom en kur
 • Kurens sammensetning og varighet avhenger av målsetning (økt muskelmasse, økt styrke, vektreduksjon?) utgangspunkt og tilgang på preparater
 • Relativt vanlig med blandingsmisbruk av dopingmidler og rusmidler
slide4

NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Dopingmidler – ulike stoffklasser

 • Anabol-androgene steroider og andre anabolvirkende stoffer
 • Antiøstrogener og aromatasehemmere
 • hCG
 • Veksthormon og IGF-1
 • Insulin og insulinanaloger
 • Sentralstimulerende midler
 • Sterke smertestillende medikamenter (opioider)
 • Prostaglandinanaloger
 • Stoffskiftehormoner
 • Melanotan (”bruningsmiddel”)
 • Benzodiazepiner og GHB
slide5

NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Anabol-androgene steroider (AAS)

 • En gruppe stoffer med liknende kjemisk struktur og fysiologisk virkning som testosteron
 • Anabol-androgene steroider har varierende grad av både anabole og androgene effekter
 • Anabol effekt skyldes oppregulering av proteinsyntesen i cellene
 • To hovedgrupper: Tabletter og injeksjonspreparater
 • AAS i tablettform er kjemisk modifisert for å hindre at de brytes raskt ned i leveren (bl.a. 17α-alkylering), dette fører til økt levertoksisitet
 • AAS i injeksjonsform er kjemisk modifisert (fettsyreester) og oppløst i vegetabilsk olje for å gradvis frigis fra et ”lager” i en muskel
 • Svært vanlig å kombinere tablett- og injeksjonspreparater i en kur, sjelden rene tablettkurer
slide6

NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

De mest brukte AAS

Tablettpreparater:

 • Metandienon – ”Russere”, ”Thai-russere”, ”D-bol”, ”Dianabol”, ”Naposim”
 • Stanozolol – ”Winstrol”, ”Winny”
 • Oksymetolon – ”Okser”, ”Oxydrol”, ”Anadrol”, ”Anapolon”
 • Oksandrolon – ”Anavar”
 • Dehydroklormetyltestosteron – ”Oral-Turinabol”, ”OT”, ”Turanabol”, ”T-bol”

Injeksjonspreparater:

 • Testosteron – ”Sustanon”, ”Omnadren”, ”Propionate”, ”Enanthate” osv.
 • Nandrolon – ”Deca”, ”Hurtig-deca”
 • Trenbolon – ”Tren”, ”Parabolan”, ”Tri-Trenabol”
 • Boldenon – ”EQ”, ”Equipoise”, ”Boldabol”
 • Drostanolon – ”Masteron”
 • Metenolon – ”Primobolan”
slide7

NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Preparater for å redusere bivirkninger

 • Tamoksifen (Nolvadex), toremifen (Fareston) og klomifen (Clomid): Antiøstrogener (SERM) som brukes for å hindre/redusere bivirkninger av AAS som omdannes til østrogener i kroppen. Påstås også å gi raskere normalisering av androgenproduksjon etter AAS-bruk (mangelfullt dokumentert). Tamoksifen og toremifen brukes medisinsk ved behandling av brystkreft, mens klomifen brukes i fertilitetsbehandling.
 • Anastrozol (Arimidex), letrozol (Femara) og eksemestan (Aromasin): Aromatasehemmere som hindrer omdannelse av AAS til østrogener.
 • hCG (Pregnyl): Gonadotropin som bidrar til å vedlikeholde normal testikkelfunksjon under AAS-kur, tross suppresjon av LH. Produseres under graviditet og brukes medisinsk i fertilitetsbehandling.
slide8

NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Andre vanlige preparater

 • Clenbuterol: Opprinnelig et astmapreparat (også for hester!) som har fettforbrennende og svake anabole egenskaper.
 • Tyroksin (T4) og liotyronin (T3): Tyreoideahormoner som øker basalmetabolisme og som dermed kan brukes til vektreduksjon. Brukes medisinsk ved behandling av hypotyreose (lavt stoffskifte).
 • Insulin: Har betydelig muskelbyggende potensiale, men er svært risikofylt å bruke og krever nøye kontroll med dosering i forhold til blodsukker, matinntak og fysisk anstrengelse.
 • Veksthormon (hGH): Har moderat muskelbyggende effekt, men hevdes å virke fettforbrennende. Brukes gjerne i kombinasjon med T3 og insulin.
 • IGF-1: Foreløpig lite utbredt, men rapporteres å ha både muskel-byggende og fettforbrennende effekter. Brukes helst sammen med AAS.
kurbegrepet
Kurbegrepet

NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

 • En kur med AAS innbefatter oftest flere ulike preparater (”stacking”) og har gjerne en varighet på mellom 4 og 16 uker, avhengig av målsetning og preparattyper.
 • Vanlig å bruke tablettpreparater i bare første del av kuren (”front”) pga. raskt innsettende effekt, men relativt høy giftighet.
 • Kuren etterfølges normalt av 2-6 uker med såkalt ”PCT” (post cycle therapy) med antiøstrogener og evt. hCG. Hensikten er å gjenopprette testosteronproduksjonen raskest mulig.
 • Hyppighet av kurer varierer fra én per år til nærmest kontinuerlig bruk året rundt. Det fleste anbefaler minst 2-3 måneder mellom kurer.
eksempel p kur
Eksempel på kur

NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Uke 1 til 3:

Oksymetolon tabl. 50 mg ed (ed = hver dag)

Metandienon tabl. 30 mg ed

Trenbolonenantat inj. 150 mg e2d (e2d = hver 2. dag)

Testosteronpropionat inj. 150 mg e2d

Tamoksifen 40 mg ed ved behov (gynekomasti)

Uke 4 til 8:

Trenbolonenantat inj. 150 mg e2d

Testosteronpropionat inj. 150 mg e2d

Uke 2, 4, 6:

hCG 1000 IE ew (ew = hver uke)

Uke 8-10:

Klomifen 100 mg ed

Uke 10-12:

Klomifen 50 mg ed