Den elektroniske samhandlingsarenaen status og hva brukes helsenettet til
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

den elektroniske samhandlingsarenaen Status – og hva brukes helsenettet til?. Tromsø. Trondheim. Oslo. Norsk Helsenett. Etablert: 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Trondheim Avdelingskontor: Tromsø og Oslo Aksjeselskap med ikke-økonomisk formål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zared


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Den elektroniske samhandlingsarenaen status og hva brukes helsenettet til

den elektroniske samhandlingsarenaenStatus – og hva brukes helsenettet til?


Den elektroniske samhandlingsarenaen status og hva brukes helsenettet til

Tromsø

Trondheim

Oslo

Norsk Helsenett

Etablert: 2004

Eiere: De fire RHF-ene

Hovedkontor: Trondheim

Avdelingskontor: Tromsø og Oslo

 • Aksjeselskap med ikke-økonomisk formål

 • Driften finansieres av medlemsavgifter og tjenestepriser

 • Kjerneverdier: åpen, engasjert, troverdig og ryddig

  Omsetning i 2007 113,1 MNOK

  www.norsk-helsenett.no

eHelseseminar 2008


Bakgrunn
Bakgrunn

Elektronisk samhandling

er ett av flere virkemidler

Samhandling – et helsepolitisk mål

Ny Samspill-

strategi

fra 2008

NYTT BILDE KOMMER

eHelseseminar 2008


Norsk helsenetts form l og hovedoppgaver
Norsk Helsenetts formål og hovedoppgaver

 • Norsk Helsenett skal*

  • etablere, drifte og videreutvikle en felles elektronisk samhandlingsarena tilpasset helse- og sosialsektorens behov

  • tilrettelegge for, eller selv utvikle og drifte tjenester i helsenettet

  • være en pådriver for elektronisk samhandling og bidra til å utvikle sikkerhetskulturen i sektoren

* Fra formålsparagrafen

eHelseseminar 2008


Norsk helsenett en nasjonal oppgave
Norsk Helsenett – en nasjonal oppgave

Fokusgruppemøte med kommuner, mai 2008

Manuell-terapeutenes Servicekontor

Dnlf

Høsten 2007 var regionale IKT-selskaper og helseforetak samlet hos Norsk Helsenett

Fokusgruppemøte med SMO, september 2008

KS

eHelseseminar 2008


Den elektroniske samhandlingsarenaen status og hva brukes helsenettet til

Norsk Helsenett, en nasjonal oppgave

 • Standardisering

  • sikrer stordriftsfordeler

  • sikrer mulighet for nasjonal elektronisk samhandling

  • legger til rette for fellestjenester

 • Enhetlig infrastruktur designet for kommende behov

  • kapasitet og kvalitet

  • telemedisinske tjenester, røntgen, meldingsformidling mm

 • Store innkjøp

  • nasjonal leveranse

  • nasjonale priser

 • Ivaretar informasjonssikkerhet

  • sikrer tilgjengelighet

  • sikrer styring av risiko

  • understøtter konfidensialitet og integritet

eHelseseminar 2008


Sikkerhet
Sikkerhet

Informasjonssikkerhet er en grunnpilar i Norsk Helsenetts

virksomhet.

Enhver virksomhet har et individuelt ansvar for å behandle

helseopplysninger på en forsvarlig måte.

 • Sikring av tilgjengelighet

  - oppetid, stabilitet og kvalitet

 • Sikring av konfidensialitet

  - beskyttelse mot at uvedkommende får innsyn i opplysningene

 • Sikring av integritet

  - beskyttelse mot utilsiktet endring av opplysningene


Tilknytning for kommuner
Tilknytning for kommuner

Løsningene er tilpasset kommunenes behov, slik Norsk Helsenett kjenner dem.

 • Direktetilknytning (NHN-Samband, direkte)

  • For kommuner som enkeltvis skal knyttes opp

 • Tilknytning i interkommunalt samarbeid (NHN-Samband, interkommunalt samarbeid

  • For kommuner som er knyttet sammen i et interkommunalt nett

 • Tilknytning med sentralisert serverdrift (NHN-Samband, felles serverdrift)

  • For kommuner som er knyttet sammen i et nett og hvor sentralisert serverdrift er gjennomført.

  • Løsning for kommuner med felles sikker sone og felles server


Ekommune 2012
eKommune 2012

KS -strategiplan

 • Mer helhetlig offentlig sektor

 • Økt tjenestekvalitet - standarder

 • Elektronisk samhandling i helse- og omsorgsenheten

 • Interkommunalt IKT-samarbeid


Hvordan komme i gang
Hvordan komme i gang?

 • eKommune 2012 – er kommunen klar?

 • Veileder for kommunal tilknytning til helsenett – er kommunen forberedt i henhold til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren?

 • Status på meldingsutveksling – kommunikasjons-programvare på plass eller ferdig utviklet?

 • Elin-K – status på standardiserte meldinger for sektoren?

Ta kontakt med Norsk Helsenett!


Tjenester via helsenettet
Tjenester via helsenettet

Norsk Helsenetts tjenester,

Eksempler:

Meldingspostkasse

Sikret e-post

Sikret internett *

Hjemmekontorløsning med

autentisering ved PKI

Adresseregister

Folkeregister

RESH

Videokonferanse

Nasjonal kryptering

Nasjonalt IKT- system for rekvirering av pasienttransport

Risikovurderinger på tjenester

Sikkerhetsoppdateringer

Brukerstøtte/kundesenter

*) inkl. tilgang til Helsebiblioteket

Norsk Helsenett har IKKE ansvar for

systemer og applikasjoner hos sluttbruker

(lokalnett, journalsystem, RIS/PACS etc.)

 • Tredjepartstjenester, eksempler:

 • ASP og fjerndrift

 • Administrative systemer

 • Innrapportering til NAV

 • Betalingsterminal og banktransaksjoner

 • Telemedisin

 • Henvisning

 • Epikrise

 • Labsvar


Nhn video den nasjonale videotjenesten for helsesektoren
NHN-VideoDen nasjonale videotjenesten for helsesektoren

 • Opplæring (via Video)

 • Fri bruk av MCU (videokonferanser)

 • Trafikk-kostnader via ISDN innland

 • Brukerstøtte (for studioansvarlig)

 • Kommunikasjon med studio via Internet

 • SLA 99,5%

 • Sikret og godkjent tjeneste fra Norsk Helsenett

NHN-video leveres ende til ende uavhengig av geografiske og sektorielle grenser

Tilgang til felles adressebok for sektoren

ca 200 studio har tjenesten i bruk


Sysvak via helsenettet elektroniske meldinger direkte til folkehelseinstituttet
SYSVAK via helsenettet – elektroniske meldinger direkte til Folkehelseinstituttet

8. desember 2008 planlegger Folkehelse-

instituttet å lansere nytt SYSVAK.

Alle meldinger skal sendes elektronisk, og ebXML

skal brukes.

Datatilsynet anbefaler at helseaktører og kommuner

bruker helsenettet også til dette.


Nasjonal kryptering
Nasjonal kryptering

 • Løsning for nasjonale behov for kryptering under utarbeidelse

  • Teknisk og en strategisk arbeidsgruppe med medlemmer fra alle regionene og Norsk Helsenett

  • Laboratorietest i USA i mars 2008

 • Testing av teknologi er ferdig

 • Pilot starter i slutten av 2008

Runar Borge, Hemit

Ørjan Wasmuth, Norsk Helsenett

John Fredrik Ølstørn, Sykehuspartner

Jorleif Aagard, Cisco


Pasienttransport
Pasienttransport

 • RHFene har overtatt ansvaret for gjennomføring av pasienttransport. Felles løft å etablere løsning

 • Løsningen driftes av Norsk Helsenett, eierskapet overtatt fra årsskiftet 07/08.

 • Rundt 100.000 elektroniske rekvisisjoner pr måned (ved årsskiftet) gjennom helsenettet

 • Alle helseforetak på bortsett fra Innlandet og Stavanger, breddes til øvrige aktørgrupper etter hvert.

 • Forventet effektivisering er beregnet til ca. 50 millioner pr år.

Systemet består av ca 60 servere


Nhn tjenester eksempler
NHN-Tjenester eksempler

 • NETOP

 • NHN-Hjemmekontor

 • gjør det mulig for helsepersonell å få tilgang til arbeidsplassens ressurser hjemmefra, eller fra en annen ekstern lokasjon hvor det er tilgang til Internett.

NHN-Flex

 • gir tilgang til Internett og e-post

 • mulig å laste opp og ned, klippe og lime fra og til lokal PC

  Internett for hele kontoretE-post til de som trenger detStatus smo
Status SMO

 • Hvem er tilknyttet?

 • Hva bruker de det til?

 • Nye grupper vi er i dialog med?

 • Hvordan bestille?

 • Utfasing av Trygd-Helse postkassenTakk for oppmerksomheten kontaktinfo wenche celius@nhn no stale leigland nybakk@nhn no www nhn no
Takk for oppmerksomheten!Kontaktinfo; wenche.celius@nhn.noStale.leigland.nybakk@nhn.nowww.nhn.no