genetisk informasjon og protein syntese side 64 76 haug n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Genetisk informasjon og protein syntese (side 64 – 76, Haug) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Genetisk informasjon og protein syntese (side 64 – 76, Haug)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Genetisk informasjon og protein syntese (side 64 – 76, Haug) - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Genetisk informasjon og protein syntese (side 64 – 76, Haug). DNA -DeoxyriboNucleic Acid (Deoksyribonukleinsyre). Kroppens arvematerialet finnes i DNA-molekylet DNA-kjeden er bygget opp av nukleotider og danner dobbelt kjedete molekyler DNA inneholder:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Genetisk informasjon og protein syntese (side 64 – 76, Haug)' - berg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dna deoxyribonucleic acid deoksyribonukleinsyre
DNA -DeoxyriboNucleic Acid(Deoksyribonukleinsyre)
 • Kroppens arvematerialet finnes i DNA-molekylet
 • DNA-kjeden er bygget opp av nukleotider og danner dobbelt kjedete molekyler
 • DNA inneholder:
  • Cellens og hele individets genetiske informasjon
  • Informasjon for produksjon av celle spesifikke proteiner
rna ribonucleic acid ribonukleinsyre
RNA - RiboNucleic Acid(Ribonukleinsyre)
 • RNA i ulike former overfører informasjon fra DNA til protein syntese
 • RNA er også bygget opp av nukleotider, men danner bare enkelt kjedete molekyler
skal se p
Skal se på:
 • DNA Oppbygging og sammensetning
 • RNA Oppbygging og sammensetning
 • Proteinsyntese (Transkripsjon – RNA til cytoplasma – translasjon)
 • Celledeling (DNA-replikasjon – Mitose – Meiose – mutasjoner)
dna kjeden
DNA- kjeden
 • Lokalisert i cellekjernen
 • Struktur - DNA er bygget opp av nukleotider koblet sammen til lange kjeder
 • Ett nukleotide består av:
  • fosfat - sukker- nitrogenbase
dna molekylstruktur
DNA - molekylstruktur
 • Fosfat: 1 P og 4 O
 • Sukker - Deoksyribose
  • har en hydoksylgruppe (OH) mindre enn sukkeret i RNA, ribose
 • Nitrogenbaser i DNA
  • Purinene (2 ringer)
   • Guanin og alanin
  • Pyrimidinene (1 ring)
   • Thymin og cytosin
   • (i RNA skiftes Tymin med uracil)
dna oppbygging
DNA - Oppbygging
 • Lengde på DNA-molekyl i 1 celle : 1.5 m
 • Samlet lengde av DNA fra alle cellene i kroppen : 400 x avstanden fra jorden til solen
 • Nukleotidene danner lange kjeder ved koblinger mellom fosfat og sukker molekylene
 • Dobbelt alfa-helix kjedene dannes ved hydrogenbindinger mellom to komplementære basepar
 • Rolle:
  • inneholder arvematerial
  • koder for produksjon av bortimot 100 000 ulike proteiner (1 gen koder for ett protein)
mrna kjeden
mRNA -kjeden
 • Lokalisasjon: produsert i cellekjernen men er aktiv i cytoplasma
 • Struktur: RNA er som DNA bygget opp av nukleotider koblet sammen til lange kjeder
  • Nukleotide: fosfat - sukker - nitrogenbase
  • Kjedene dannes ved kobling mellom fosfat og sukker gruppene mellom nukleotidene
 • Funksjon: overfører informasjon fra DNA til produksjon av proteiner som er cellespesifikke. Dvs. hver celletype er spesialisert på særegen protein produksjon
 • Flere former med RNA: rRNA og tRNA, der begge er viktige for proteinsyntesen
sammenligning dna rna
Sammenligning DNA - RNA
 • Ulike sukker molekyler i nukleotidene: DNA deoksyribose; RNA ribose
 • Har tre felles nitrogen baser: adeninA); Guanin (G); cytosin (C). Fjerde basen avviker; DNA har thymine (T) mens RNA har uracil (U)
 • DNA dobbelt kjedet helix – RNA enkelt kjedet
 • DNA mye lengere enn RNA – fra tusen til millioner ganger
 • DNA mere stabil, er også i stand til å reparere seg selv pga at den motsatte kjeden innehar komplementær informasjon. RNA mindre stabil pga reaktiv -OH gruppe i ribosen, kan ikke reparere skader
 • Finnes bare en type DNA mens RNA har ulike former:
  • mRNA: messenger RNA som overbringer informasjon fra DNA til proteinsyntese
  • tRNA: overførings (transfer) RNA
  • rRNA: ribosomalt RNA
slide14
ProteinsynteseHusk at en triplett (dvs tre nukleotide på DNA-strengen) tilsvarer en aminosyre i proteinet
kromosom kromatin dna
Kromosom - kromatin - DNA
 • Vi har 45 kromosom i våre cellekjerner (22 homologe kromosompar + 2 kjønnskromosom
 • I kromosomet kalles sammensetningen mellom DNA og proteiner: kromatin
 • DNA består av dobbelte alfa-helix kjeder
celledeling
Celledeling
 • DNA-replikasjon (46 par kromatin tråder)
 • Mitose - vanlig celledeling
 • Meiose - reduksjonsdeling
 • Mutasjoner: ulike typer endringer i DNA strukturen; kan ha ulike årsaker; for eks stråling (elektromagnetiske bølger, subatomiske partikler) og kjemikaler