genetisk informasjon og protein syntese side 64 76 haug n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Genetisk informasjon og protein syntese (side 64 – 76, Haug) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Genetisk informasjon og protein syntese (side 64 – 76, Haug)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Genetisk informasjon og protein syntese (side 64 – 76, Haug) - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Genetisk informasjon og protein syntese (side 64 – 76, Haug). DNA -DeoxyriboNucleic Acid (Deoksyribonukleinsyre). Kroppens arvematerialet finnes i DNA-molekylet DNA-kjeden er bygget opp av nukleotider og danner dobbelt kjedete molekyler DNA inneholder:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Genetisk informasjon og protein syntese (side 64 – 76, Haug)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dna deoxyribonucleic acid deoksyribonukleinsyre
DNA -DeoxyriboNucleic Acid(Deoksyribonukleinsyre)
 • Kroppens arvematerialet finnes i DNA-molekylet
 • DNA-kjeden er bygget opp av nukleotider og danner dobbelt kjedete molekyler
 • DNA inneholder:
  • Cellens og hele individets genetiske informasjon
  • Informasjon for produksjon av celle spesifikke proteiner
rna ribonucleic acid ribonukleinsyre
RNA - RiboNucleic Acid(Ribonukleinsyre)
 • RNA i ulike former overfører informasjon fra DNA til protein syntese
 • RNA er også bygget opp av nukleotider, men danner bare enkelt kjedete molekyler
skal se p
Skal se på:
 • DNA Oppbygging og sammensetning
 • RNA Oppbygging og sammensetning
 • Proteinsyntese (Transkripsjon – RNA til cytoplasma – translasjon)
 • Celledeling (DNA-replikasjon – Mitose – Meiose – mutasjoner)
dna kjeden
DNA- kjeden
 • Lokalisert i cellekjernen
 • Struktur - DNA er bygget opp av nukleotider koblet sammen til lange kjeder
 • Ett nukleotide består av:
  • fosfat - sukker- nitrogenbase
dna molekylstruktur
DNA - molekylstruktur
 • Fosfat: 1 P og 4 O
 • Sukker - Deoksyribose
  • har en hydoksylgruppe (OH) mindre enn sukkeret i RNA, ribose
 • Nitrogenbaser i DNA
  • Purinene (2 ringer)
   • Guanin og alanin
  • Pyrimidinene (1 ring)
   • Thymin og cytosin
   • (i RNA skiftes Tymin med uracil)
dna oppbygging
DNA - Oppbygging
 • Lengde på DNA-molekyl i 1 celle : 1.5 m
 • Samlet lengde av DNA fra alle cellene i kroppen : 400 x avstanden fra jorden til solen
 • Nukleotidene danner lange kjeder ved koblinger mellom fosfat og sukker molekylene
 • Dobbelt alfa-helix kjedene dannes ved hydrogenbindinger mellom to komplementære basepar
 • Rolle:
  • inneholder arvematerial
  • koder for produksjon av bortimot 100 000 ulike proteiner (1 gen koder for ett protein)
mrna kjeden
mRNA -kjeden
 • Lokalisasjon: produsert i cellekjernen men er aktiv i cytoplasma
 • Struktur: RNA er som DNA bygget opp av nukleotider koblet sammen til lange kjeder
  • Nukleotide: fosfat - sukker - nitrogenbase
  • Kjedene dannes ved kobling mellom fosfat og sukker gruppene mellom nukleotidene
 • Funksjon: overfører informasjon fra DNA til produksjon av proteiner som er cellespesifikke. Dvs. hver celletype er spesialisert på særegen protein produksjon
 • Flere former med RNA: rRNA og tRNA, der begge er viktige for proteinsyntesen
sammenligning dna rna
Sammenligning DNA - RNA
 • Ulike sukker molekyler i nukleotidene: DNA deoksyribose; RNA ribose
 • Har tre felles nitrogen baser: adeninA); Guanin (G); cytosin (C). Fjerde basen avviker; DNA har thymine (T) mens RNA har uracil (U)
 • DNA dobbelt kjedet helix – RNA enkelt kjedet
 • DNA mye lengere enn RNA – fra tusen til millioner ganger
 • DNA mere stabil, er også i stand til å reparere seg selv pga at den motsatte kjeden innehar komplementær informasjon. RNA mindre stabil pga reaktiv -OH gruppe i ribosen, kan ikke reparere skader
 • Finnes bare en type DNA mens RNA har ulike former:
  • mRNA: messenger RNA som overbringer informasjon fra DNA til proteinsyntese
  • tRNA: overførings (transfer) RNA
  • rRNA: ribosomalt RNA
slide14
ProteinsynteseHusk at en triplett (dvs tre nukleotide på DNA-strengen) tilsvarer en aminosyre i proteinet
kromosom kromatin dna
Kromosom - kromatin - DNA
 • Vi har 45 kromosom i våre cellekjerner (22 homologe kromosompar + 2 kjønnskromosom
 • I kromosomet kalles sammensetningen mellom DNA og proteiner: kromatin
 • DNA består av dobbelte alfa-helix kjeder
celledeling
Celledeling
 • DNA-replikasjon (46 par kromatin tråder)
 • Mitose - vanlig celledeling
 • Meiose - reduksjonsdeling
 • Mutasjoner: ulike typer endringer i DNA strukturen; kan ha ulike årsaker; for eks stråling (elektromagnetiske bølger, subatomiske partikler) og kjemikaler