slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MRAVENEČNÍK 2011 neděle 6. listopadu 2011 ZŠ Lesní, Liberec PowerPoint Presentation
Download Presentation
MRAVENEČNÍK 2011 neděle 6. listopadu 2011 ZŠ Lesní, Liberec

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

MRAVENEČNÍK 2011 neděle 6. listopadu 2011 ZŠ Lesní, Liberec - PowerPoint PPT Presentation

benny
115 Views
Download Presentation

MRAVENEČNÍK 2011 neděle 6. listopadu 2011 ZŠ Lesní, Liberec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SETKÁNÍ VEDENÍ STŘEDISEKs vedením kraje MRAVENEČNÍK 2011 neděle 6. listopadu 2011ZŠ Lesní, Liberec Junák – svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj www.skautlib.cz | jsemskaut.cz

 2. Junácký Liberecký kraj 421 / 711 členů+ mírný růst 141 / 241 členů 228 / 385 členů -- pokles -- pokles 461 / 702 členů++ nárůst 1.251 mladších členů / 2.043 členů celkem

 3. Seznámení středisek Zúčastněná střediska Neúčastnící se střediska • Řetěz Česká Lípa[511.01] • Klíč Nový Bor[511.02] • Ralsko Mimoň[511.05] • Ještěd Liberec [513.01] • Stopa Liberec [513.04] • Šurean Liberec [513.09] • Maják Liberec [513.10] • Hrádek - Chotyně [513.12] • OS J. Čapka Liberec[513.20] • Varta Semily[514.01] • Štika Turnov [514.02] • Jilm Jilemnice [514.03] • Doksy[511.04] • Křišťál Jablonec n/N[512.01] • Watakí Jablonec n/N[512.05] • Mustang Liberec [513.05] • Flotila Liberec[513.07] • Dub Český Dub[513.15] • Údolí Železný Brod [514.06] • Lípa Tatobity [514.07] • Jestřáb Jilemnice [514.11]

 4. jSEM SKAUT Pořiď si tričko a vyfoť se v něm! více informací na jsemskaut.cz …získej e-mail, 25 GB místa, on-line office a další výhody

 5. Organizační agendy Registrace 2012 • Odvody: • ústředí - 220,-Kč/180,-Kč + 250,-Kč STS, • kraj: 40,-Kč • Termíny: • rozhodný den: 31. 1. 2012 • střediska => okres/kraj: 31. 1. 2012 (peníze do 28. 2. 2012) • okresy => kraj: 14. 2. 2012 (peníze do 14. 3. 2012) • kraje/ZvOJ => ústředí: 28. 2. 2012 (peníze do 28. 3. 2012) • hospodářské výkazy: 15. 4. 2012 (s daňovým poradcem do 10. 7. 2012) • Změny / novinky / doporučení: • Zpracovávat data o členech a jednotkách průběžně • Skautský adresář • Skautská telefonní síť (STS) • Časopisy pro rodiče

 6. Organizační agendy • Zápisy ze rad OJ • dle pokynu Předsedy KRJ 01/P/2011 • zasílat zápisy z rad všech OJ do 14 kalendářních dní • elektronicky na info@skautlib.cz • Tábory • odevzdáno: 7 středisek • z části odevzdáno: 2 středisko • zatím neodevzdáno: 11 středisek • termín odevzdání: 15. listopadu 2011 • Vyúčtování dotací • příspěvky KRJ (granty NOJ) dle rozhodnutí, nejpozději do 10.12. 2011 • dotace MŠMT (dle vyhlášky KRJ) nejpozději do 10. 12. 2011 • zaslání souhlasu s rozhodnutím o přidělení dotací (elektronicky) • skautIS a novinky v něm • Skautský adresář, STS • Hodnocení kvality (pilotní provoz)

 7. Skautská telefonní síť • Benefit pro členy a jednotky Junáka • V rámci STS volání zcela zdarma • Kompletní správa pro OJ i jednotlivé členy ve skautISu • Fakturace i detailní výpisy elektronicky jednotlivcům • Info na: www.skaut.cz/STS

 8. jSEM SKAUT Pořiď si tričko a vyfoť se v něm! více informací na jsemskaut.cz …získej e-mail, 25 GB místa, on-line office a další výhody

 9. Spolupráce středisek a kraje • Užší kontakt - návštěvy vedení kraje na SRJ • od začátku školního roku proběhly 2 návštěvy, do konce kalendářního roku další 4 • Pořádání akci, jejich podpora, propagace • Fungování členů KRJ jako zástupců středisek • Komunikace a její efektivita • Kde může kraj více pomáhat?

 10. Výchova, vzdělávání a podpora • Vzdělávací akce v kraji • VK 5:10 sever • ČK VocaťPocaď • Krajský ZZA + ZZA v okresech • KAPKA – kurz vodáckého minima • Vůdcovská zkouška v Jablonci nad Nisou • Využívání dotace na podporu výjezdů na vzdělávací akce • Není příliš využívána – co je důvodem? • Rádcovské kurzy • Kurzy pořádané středisky (otevřenost, rozsah, …) • Žirafa Krkonoše – možnost spolupráce s Královehradeckým krajem • Finanční podpora rádců (kurzů) • Výchovní zpravodajové • Jaký je pohled středisek?

 11. Závody • Výstupy z programu vůdců na Mravenečníkovi • Situace kolem pořádání základních a krajských kol • Pořádání ZVaS 2012

 12. jSEM SKAUT Pořiď si tričko a vyfoť se v něm! více informací na jsemskaut.cz …získej e-mail, 25 GB místa, on-line office a další výhody

 13. Základny v kraji • Krajská chata Seleška • aktuální stav • projekt rekonstrukce • nový správce a kontakty (www.seleska.cz, chata@seleska.cz, 737 565 002) • Základny středisek a okresů • Seznam základen a tábořišť z Mravenečníka

 14. jSEM SKAUT Pořiď si tričko a vyfoť se v něm! více informací na jsemskaut.cz …získej e-mail, 25 GB místa, on-line office a další výhody

 15. Podpora středisek • Grantový program KRJ na projekty a akce • počet žádostí I. kolo: 11 (z 5 jednotek) • počet žádostí II. kolo: 2 (z 2 jednotek) • žádaná částka: 39.700,-Kč (zatím přiděleno: 19.250,-Kč) • Bonusový program pro aktivní střediska • finanční benefit pro jednotky, které dělají věci včas či navíc • motivace pro OJ pořádající závody • Získávání prostředků od měst, sponzorů apod. • Úspěšnost fundraisera

 16. jSEM SKAUT Pořiď si tričko a vyfoť se v něm! více informací na jsemskaut.cz …získej e-mail, 25 GB místa, on-line office a další výhody

 17. Otázky a diskuze • Prostor pro pokládání otázek • Společná práce na tom, kam se posunout • Doporučení pro volenou KRJ • Libovolná témata středisek

 18. Pozvánky na akce • Conspectus 2011 • krajská fotografická soutěž • ukládání fotek a hlasování na www.conpectus.cz • přihlašování fotek do 17. 12. 2011, hlasování od 15. listopadu • Akce jednotek • propagace na webu KRJ (krj.skautlib.cz) • informování pomocí akce@skautlib.cz

 19. jSEM SKAUT Pořiď si tričko a vyfoť se v něm! více informací na jsemskaut.cz …získej e-mail, 25 GB místa, on-line office a další výhody