brotts brytet stj rdal 11 november 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009. Et kriminalitetsforebyggende program. Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009. Kan alle dra nytte av å delta i i de programmer som benyttes i kriminalomsorgen?. Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009' - benjamin-gonzales


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
brotts brytet stj rdal 11 november 2009

Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009

Et kriminalitetsforebyggende program

brotts brytet stj rdal 11 november 20091
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009

Kan alle dra nytte av å delta i i de programmer som benyttes i kriminalomsorgen?

brotts brytet stj rdal 11 november 20092
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009
 • Hva kreves av et program for at det skal ha effekt?
 • Multimodalt
 • Risiko
 • Behov
 • Responsivitet
 • Forskningsbasert teori
brotts brytet stj rdal 11 november 20093
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009
 • For å bli akseptert som et kognitivt atferdsorientert program, bør programmet ha ulike kombinasjoner av teknikker som:
  • kognitiv restrukturering
  • trening i selvkontroll
  • trening i selvinstruksjon
  • trening i problemløsningsteknikker
  • rolleveksling og rollerotasjon
  • modellering
  • rollespill
  • utviklingsøvelser med tilbakemelding
  • håndtering av uforutsette hendelser
brotts brytet stj rdal 11 november 20094
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009
 • Hvilke faktorer skal programmet ha fokus på?

Statiske: Dynamiske

- Kriminell historik - Antisosialt nettverk

- Personlighet - Prokriminelle holdninger

- Personlighetsforstyrelse - Sosial fungering

- Intelligens - Tankemønster

- Kjønn - Verdier

- Neurologiske skader - Missbruk

brotts brytet stj rdal 11 november 20095
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009
 • Brotts – Brytet er i likehet med andre programmer i kriminalomsorgen manualbaserte og bygger på kognitiv atferdsterapeutisk modell
 • Programmene skal ha en forankring i What works forskning, og rette seg inn mot de dynamiske faktorene som er de som kan endres.
brotts brytet stj rdal 11 november 20096
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009
 • Hvordan jobber vi med kognitiv atferdsterapi i de programmene vi bruker i kriminalomsorgen?
brotts brytet stj rdal 11 november 20097
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009

Situasjon – Atferd – Konsekvens

Tanke

Handling Følelse

Kropp

brotts brytet stj rdal 11 november 20098
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009
 • Så ser vi sammen på en enkelte handling for å finne hva som var til stede i forhold til

tanker – følelser – kropp – handling

 • Dette gjør vi ved å bruke et skjema
brotts brytet stj rdal 11 november 20099
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009

Konsekvenser:

Alternative konsekvenser:

brotts brytet stj rdal 11 november 200910
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009
 • Vårt mål med dette er å endre

S – A – K minus

til

S – AA – K pluss

brotts brytet stj rdal 11 november 200911
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009
 • Hvem kan delta i program?
  • Middels eller høy risiko for tilbakefall
  • Klienter som har problemer med noen av de dynamiske risikofaktorene
  • Klienter som befinner seg i overveielsesfasen eller høyere
  • Klienter som kan fungere akseptabelt i en gruppe
brotts brytet stj rdal 11 november 200912
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009
 • Hvem kan ikke delta i program?
  • Klienter som ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper muntlig og skriftlig
  • Klienter som har psykiske lidelser
  • Klienter som ikke fungerer i en gruppe
  • Andre omstendigheter som krever særskilt vurdering:
   • Lese og skrivevansker
   • Omfattende hukommelsesforstyrrelse eller begrenset tankekapasitet
   • Psykopatiske forstyrrelser
brotts brytet stj rdal 11 november 200913
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009
 • En ofte fremført påstand om kognitiv teori er:

”Kognitiv terapi egner seg bare for begavede, intellektuelle personer”

 • Er dette riktig?

Det er riktig at det kan være lettere og jobbe med denne gruppen. Og dersom personen har vanskelig for å tenke abstrakt bør man legge mer fokus på den konkrete handling enn tanken som ligger til grunn for den.

brotts brytet stj rdal 11 november 200914
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009
 • Hva innebærer dette?
  • Mange av de som kommer i kontakt med kriminalomsorgen vil ikke kunne benytte seg av kognitive programmer.
  • Ta mer utgangspunkt i den konkrete handlingen ikke de bakenforliggende årsaker til den.
  • Strukturert miljøarbeid der strukturen skaper trygghet og den enkeltes atferd er i fokus.
brotts brytet stj rdal 11 november 200915
Brotts – BrytetStjørdal 11. november 2009
 • Skal vi bare glemme Brotts – Brytet og lignende tiltak?
 • Nei
 • Vi skal ta vare på det som er bra i programmet, og vurdere hver enkelt person ut i fra de ressurser han har!
brotts brytet stj rdal 11 november 200916
Brotts – Brytet Stjørdal 11. november 2009
 • Brotts – Brytet består av 9 kapitler som i stor grad bygger på What works.
 • Mye av dette kan brukes også i forhold til personer som ikke har de kognitive ressurser som bør være til stede i forhold til et program.
 • Velger vi å bruke dette materialet i forhold til en annen tilnærmingsmåte kan vi ikke kalle det Brotts – Brytet eller et program