landelijke implementatiestudie uitwendige versie floortje vlemmix ageeth rosman n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Landelijke implementatiestudie ‘uitwendige versie’ Floortje Vlemmix Ageeth Rosman PowerPoint Presentation
Download Presentation
Landelijke implementatiestudie ‘uitwendige versie’ Floortje Vlemmix Ageeth Rosman

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
benedict-tyler

Landelijke implementatiestudie ‘uitwendige versie’ Floortje Vlemmix Ageeth Rosman - PowerPoint PPT Presentation

130 Views
Download Presentation
Landelijke implementatiestudie ‘uitwendige versie’ Floortje Vlemmix Ageeth Rosman
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Landelijke implementatiestudie‘uitwendige versie’Floortje VlemmixAgeeth Rosman

 2. Programma Probleemstelling Onderzoeksvraag Determinantenanalyse Implementatiestrategie Opzet cluster RCT Wat betekent deelname voor u?

 3. Probleemstelling probleemstelling Determinanten analyse Implementatie strategie Opzet onderzoek • 3-4% a terme stuitligging • 6000 kinderen per jaar • 80% sectio caesarea • Ondanks richtlijn KNOV en NVOG; • aantal stuitliggingen durante partu niet gedaald Verbeteren implementatie richtlijn

 4. Vraagstelling probleemstelling Determinanten analyse Implementatie strategie Opzet onderzoek Hoe kan het aantal versiepogingen in Nederland verhoogd worden? • Welke factoren spelen een rol in de keuze van de cliënt? • Welke factoren spelen een rol bij de zorgverlener? • Hoe kunnen deze factoren beïnvloed worden?

 5. probleemstelling Determinanten analyse Implementatie strategie Opzet onderzoek Doelstelling onderzoek Doel: van 50% naar 80% Verhogen van het aantal vrouwen met een stuitligging dat een versiepoging ondergaat. Huidige praktijk: 70% gecounseld 60% van deze groep kiest versie 50% ondergaat versie

 6. probleemstelling Determinanten analyse Implementatie strategie Opzet onderzoek Opzet onderzoek 1. Identificeren van bevorderende en belemmerende factoren t.a.v. de uitwendige versie 2. Ontwikkeling Implementatie strategie 3. Cluster randomised controlled trial met kosteneffectiviteitsanalyse

 7. Resultaten focusgroepen probleemstelling Determinanten analyse Implementatie strategie Opzet onderzoek • Alle zorgverleners willen optimale zorg leveren • Bevorderende factoren • Betere informatie aan cliënt • One- stop- shop principe • Uniform positieve houding t.a.v. versie • Transparantie binnen regio • Belemmerende factoren • Tijd • Kennis en kunde voor counseling • Feedback • Financiering

 8. Resultaten cliëntinterviews probleemstelling Determinanten analyse Implementatie strategie Opzet onderzoek • Bevorderende factoren • Tijdige objectieve informatie • Betrekken partner en desgewenst andere familieleden bij informatievoorziening • Belemmerende factoren • Angst • Pijn • Beïnvloeding • Niet bepalende factoren • Afstand • (bekende) hulpverlener

 9. Resultaten online vragenlijsten probleemstelling Determinanten analyse Implementatie strategie Opzet onderzoek • Bevorderende factoren • Attitude t.a.v. uitwendige versie • Kennis t.a.v. uitwendige versie • Eigen effectiviteitsverwachting t.a.v. counseling • Belemmerende factoren • Grote variatie in contra-indicaties, anders dan in richtlijn

 10. Ontwikkeling strategiën probleemstelling Determinanten analyse Implementatie strategie Opzet onderzoek • Strategie gericht op de cliënt • Eenmalig: voorlichting zorgverlener (1 uur) • Per cliënt: eenmalig dubbele consulttijd • Strategie gericht op de zorgverlener • Eenmalig: nascholingscursus (8 uur) • Per cliënt: reguliere counselingafspraak • Rekening houdend met de organisatie: wel / geen versiespreekuur

 11. Opzet Cluster RCT

 12. Uitkomstmaten Primair: Aantal versiepogingen (Van het totaal aantal vrouwen die in aanmerking komen voor een versie) Secundair: Aantal gecounselde vrouwen Aantal hoofdliggingen ten tijde van baring Modus partus Complicaties ECV % contra-indicaties t.o.v. alle contra-indicaties Ervaren waarde van nascholingscursus Cliënttevredenheid probleemstelling Determinanten analyse Implementatie strategie Opzet onderzoek

 13. Wat betekent deelname voor u? probleemstelling Determinanten analyse Implementatie strategie Opzet onderzoek • Strategie gericht op de cliënt • Eenmalig: voorlichting zorgverlener (1 uur) • Per cliënt: eenmalig dubbele consulttijd

 14. Wat betekent deelname voor u? probleemstelling Determinanten analyse Implementatie strategie Opzet onderzoek • Strategie gericht op de cliënt • Eenmalig: voorlichting zorgverlener (1 uur) • Per cliënt: eenmalig dubbele consulttijd • Strategie gericht op de zorgverlener • Eenmalig: nascholingscursus (8 uur) • Per cliënt: reguliere counselingafspraak

 15. Wat betekent deelname voor u? probleemstelling Determinanten analyse Implementatie strategie Opzet onderzoek • Strategie gericht op de cliënt • Eenmalig: voorlichting zorgverlener (1 uur) • Per cliënt: eenmalig dubbele consulttijd • Strategie gericht op de zorgverlener • Eenmalig: nascholingscursus (8 uur) • Per cliënt: reguliere counselingafspraak • Dataverzameling • Drie maal invullen vragenlijst (15 min) • Registratie versie (10 min / versie) • Overige dataverzameling via research medewerker consortium

 16. Projectgroep • AMC • Marjolein Kok – projectmanager • Ben Willem Mol – prof gynaecologie/obstetrie • Ageeth Rosman - Verloskundige/onderzoeker • Floortje Vlemmix – Arts/onderzoeker • TNO • Margot Fleuren • Marlies Rijnders • KNOV • Antje Beuckens • Financiering ZonMW

 17. Bedankt voor uw aandacht!