Trafikk - PowerPoint PPT Presentation

bena
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trafikk PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
Trafikk
185 Views
Download Presentation

Trafikk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lek på naturlekeplass og utelekeplassen: Klatre, balanser, løpe, hoppe, krype, gå Tur i nærmiljøet Fokus på trafikk- sikkerhet. Kommunikasjon, språk og tekst: Samlingsstund Alf Prøysens sanger og fortellinger, TARKUS Kropp, bevegelse og helse: Nærmiljø og samfunn: Form, farge og symbol på Trafikkskilt Trafikk Etikk, religion og filosofi: Hvordan kan vi inkludere andre i leken? Antall, rom og form: Tema: Lage trafikkskilt Klippe og lime Vi ser på forandringer i naturen; Vinter/vår, Hva skjer i naturen om våren? Natur, miljø og teknikk: Kunst, kultur og kreativitet: