Trygg Trafikk - PowerPoint PPT Presentation

trygg trafikk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trygg Trafikk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trygg Trafikk

play fullscreen
1 / 6
Trygg Trafikk
184 Views
Download Presentation
robbin
Download Presentation

Trygg Trafikk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Trygg Trafikk Fokusområde 4: 18.september 2011

  2. Fotballen står saman om trygg transport, det er VÅRT ansvar. Statens Vegvesen og politiet vil også i år gjennomføre kontrollar ved miniputtarrangement, cupar og turneringar

  3. Trygg trafikk Alle Kongleriket miniputt turneringar skal ha; • Trygg og ordna parkering • Informer over høgtaler ”Vel heim og hugs bilbelte” (Eigen spot) NB! Turneringsrunde 4: Utdeling av refleks

  4. Parkering Under miniputt turneringane er det mykje folk, og difornaudsynt med god plass til velordna parkering. Bilar på kryss og tvers, kombinert med små ivrige fotballspelarar er einfarleg kombinasjon. Arrangørar blir også i år nekta å få terminfesta turnering, om deiikkje kan syte for nok parkeringsareal, parkeringsvakter og andre trafikktryggleikstiltak kring arrangementet. Bruk oppmerka parkering og parkeringsvakter med vest. Parkering er eit sjekkpunkt for alle kretsrepresentantar.

  5. Reise til kamp og arrangement • 1. Kollektiv transport til kamp • • Bruk klubb-buss eller fast avtale buss/drosjeselskap • 2. Ved privat køyring/foreldrekøyring til kamp • • Ansvarleg reisekoordinator • • Køyr i følgje • • Bruk erfarne sjåførar • • Ha god tid til kamp. Køyr til avtalt tid. Somling skapar stress. • • Bruk bilbelte • • ”Sei ifrå” • • Alkohol og idrett høyrerikkjesaman • • Ikkje driv øvingskjøring med andre spelarar i bilen • 3. Ved heimekamp og trening • Hugs sykkelhjelm og lys på sykkel til og frå trening og kamp

  6. Råd og tips om trafikktrygging i klubb? Ta kontakt med SFFK for å få råd og tips om Trafikktryggingsplan.