Trafikk! - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trafikk! PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 1
Trafikk!
128 Views
Download Presentation
norman-baird
Download Presentation

Trafikk!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Trafikk! I dag har sjøstjernegruppen gått en liten tur i nærområdet å sett på forskjellige skilt som er i trafikken.