Bruk av funksjonskontrakter utenfor Norden Asbjørn Arnevik ViaNova Plan og Trafikk AS - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bruk av funksjonskontrakter utenfor Norden Asbjørn Arnevik ViaNova Plan og Trafikk AS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bruk av funksjonskontrakter utenfor Norden Asbjørn Arnevik ViaNova Plan og Trafikk AS

play fullscreen
1 / 22
Bruk av funksjonskontrakter utenfor Norden Asbjørn Arnevik ViaNova Plan og Trafikk AS
115 Views
Download Presentation
hang
Download Presentation

Bruk av funksjonskontrakter utenfor Norden Asbjørn Arnevik ViaNova Plan og Trafikk AS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konferanse om moderne opphandlings- og kontraktsformer Reykjavik, Island 13. – 14. September 2001 Bruk av funksjonskontrakter utenfor Norden Asbjørn Arnevik ViaNova Plan og Trafikk AS ViaNova Plan og Trafikk AS

 2. Internasjonal bruk av funksjonskontrakter • Rask utvikling • Nye kontraktsformer • Nye ”brukere” • Kobles mot mer effektiv bruk av midler • Vanskelig å få totaloversikt ViaNova Plan og Trafikk AS

 3. Emner i foredraget • Trender innenfor forvaltning av vegnettet • Geografisk spredning av funksjonskontrakter • Kontraktsformer og organisering • Oppgjørsgrunnlag (Performance Indicators) ViaNova Plan og Trafikk AS

 4. Forvaltning av vegnettet (1) • Trend: Road Network Management • Brukerbestemt servicenivå • Forvalte vegkapitalen på forretningsmessig måte (Asset Management) • Privat sektor spiller en vesentlig rolle • Forvalterrollen vurderes etter utvalgte suksesskriterier ViaNova Plan og Trafikk AS

 5. Forvaltning av vegnettet (2) • Trend: • Nye måter å organisere forvaltningen på utvikles • Sterkere brukerinnflytelse • Proaktiv forretningsmessig ledelse • Systematisk offentlig vurdering av resultater • Offentlig / Privat samarbeid • Stabile finansieringsformer etableres utenfor politiske bestemte budsjetter • Verdensbanken engasjerer seg • PIARC engasjerer seg ViaNova Plan og Trafikk AS

 6. Hva skjer hvor (1)? • Australia/New Zealand • Frankrike • Storbritannia • England • Skottland • USA • Maine, Michigan, New Mexico, Oklahoma, Texas, Virginia, Florida • Canada ViaNova Plan og Trafikk AS

 7. Hva skjer hvor (2)? • Sør-Amerika • Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Peru, Guatemala • Afrika • Sør-Afrika, Tchad, Mozambique • Asia • Malaysia ViaNova Plan og Trafikk AS

 8. Forskjellige funksjonskontrakter= forskjellig terminologi • Driftskontrakter • Input/Output Level Performance Specifications • Outcome Level Performance Specifications • Value for Customer based specifications • Vedlikeholdskontrakter • Performance Specified Maintenance Contracts (PSMC) • End result specifications • Planlegging/prosjektering/anlegg/drift/vedlikehold • BOO, BOT, BOOT, DBOT, OPS • Road Network Management contracts ViaNova Plan og Trafikk AS

 9. Kontraktsformer • (Tradisjonelle kontraktsformer) • PSM Contracts • Hybrid Contracts • Maintenance Area Contracts ViaNova Plan og Trafikk AS

 10. Organisering av tradisjonelle kontrakter Client Contractor Consultant Contractor ViaNova Plan og Trafikk AS

 11. Konsulentens rolle • Konsulent for vegholder • Behjelpelig med å fremskaffe industriell dokumentasjon • Konsulent for utførende entreprenør • Kvalitets- og kontrollfunksjon • Faglig rådgiver i tvisteforhold ViaNova Plan og Trafikk AS

 12. PSM Contracts • Alle oppgaver i en kontrakt • Dekkearbeider, både rehabilitering og slitedekke • Mindre sikkerhetstiltak • Rutinemessig vedlikehold • Konsulentvirksomhet • Contract Auditor ViaNova Plan og Trafikk AS

 13. Organisering av PSM-kontrakter Client Auditor Contractor Consultant ViaNova Plan og Trafikk AS

 14. Hybrid-kontrakter • Hybridkontrakter benyttes i (medium scale) Road Network Management • To kontrakter smeltes sammen til en • Entreprisekontrakt • Fysisk arbeid som utføres • Konsulentkontrakt • Asset/corridor management • Information management • Sikkerhetsevaluering ViaNova Plan og Trafikk AS

 15. Organisering av hybridkontrakter Client Auditor Contractor Consultant ViaNova Plan og Trafikk AS

 16. Fordeler ved hybridkontrakter • Mindre duplisering = lavere pris • Byggherre står ”fritt” i valg av team • Sterk fokus på funksjonsrelasjoner • Mindre usikkerhet mhp pris • Fokus på ”Asset Management” • Tillater mer innflytelse fra oppdragsgiver • Gir rom for økt konkurranse ViaNova Plan og Trafikk AS

 17. Maintenance Area Contracts • Benyttes i England • Ligner PSMC • Under utvikling • Involverer ”Network Board” ViaNova Plan og Trafikk AS

 18. MAContracts organisering (1) Highway Agency Network Board NetworkAdvisor Network Contractor ViaNova Plan og Trafikk AS

 19. MAContracts organisering (2) Highway Agency Network Board Managing Agent Contractor ViaNova Plan og Trafikk AS

 20. Performance Indicators (1) • Målbare parametre som enkelt kan forstås av alle involverte • Ikke flere parametre enn nødvendig • Parametre som løfter kvaliteten på hele vegnettet bør prioriteres • Balansert bonus/trekk-program med like muligheter for begge kontraktsparter ViaNova Plan og Trafikk AS

 21. Performance Indicators (2) • Tradisjonelle • Spor (rutting) • Jevnhet • Friksjon • Nye • Veibrukerkostnader • Sikkerhet (tekstur/friksjon) • Restlevetid/restverdi • Framkommelighet • Tilgjengelighet (åpen veg) ViaNova Plan og Trafikk AS

 22. Vegen videre • Kontraktsutsetting øker • Fra Maintenace Management til Asset Management • Fra Performance Indicators til Value for Customer • Fra Performance Contracts til Alliance Partnering ViaNova Plan og Trafikk AS