hozzon a gyermeknek mindenki amit tud j t kot zen t r met n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet...” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet...”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet...” - PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet...”. A zenei nevelés a HÓPokban, egyéb lehetőségek, a tervezés Dr. Szarka Júlia 2008.09.29. ???????. Írja fel 3 altató kezdősorát! Írjon 3 „Anya-gyerek kapcsolatra utaló” zenei anyagot!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet...”' - belva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hozzon a gyermeknek mindenki amit tud j t kot zen t r met

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet...”

A zenei nevelés a HÓPokban,

egyéb lehetőségek, a tervezés

Dr. Szarka Júlia

2008.09.29.

slide2
???????

Írja fel 3 altató kezdősorát!

Írjon 3 „Anya-gyerek kapcsolatra utaló” zenei anyagot!

Röviden fogalmazza meg, miért javasolna éneklést, zenélést az anyáknak, szülőknek!

kertben lebeg az
Kertben lebeg az…

Törvények – ONP

NAT – ÓNOAP

Tanmenetek – foglalkozási tervezetek

IPP / Htt---------------------HÓP

slide5
Hipp, hopp, haja hopp, merre van a

ZENE, HÓP?

in.: Ének-Zene-Nevelés

ELTE-TÓFK Tudományos Közleményei

XXV. Trezor Kiadó, Bp.2004.

slide7
Az Epochális rendszerű óvodai nevelési programban megszűnik az ismeret- és tapasztalatszerzés mozaikolása, foglalkozásokra szétesése.

Az epochákat témakörönként kell kialakítani, hozzákapcsolva lehetõség szerint komplexen a zenei- és a mese, vers anyagot, ábrázoló technikát, testnevelést.

slide8
A zenei anyag témájában kapcsolódjon az adott epochához. A zenei anyag zömét a népi mondókák és dalos játékok adják. Az ének-zenében egy héten át ugyanaz a zenei anyag.

A zenei feladatokat is egy hétre kell bontani.

slide9
A „Hétköznapi varázslatok”- óvodai nevelés Freinet elemekkel, amelyben az óvónők a 29 technikából választhatnak, kiemelve ezekből a ’szabad önkifejezést - zenei alkotást’, mert tudják, a zenei alkotások, improvizációk segítik a gyereket ahhoz, hogy felfedezze, az ember - szavakon, mondatokon kívül is- kifejezheti magát zörejek, hangok, ritmusok és dallamok segítségével.
slide10
A szabad zenei alkotás és a zenehallgatás szorosan kapcsolódhat például a szabad szöveghez, ha a gyerek elmondhatja a zene által keltett érzéseit, a hozzá kapcsolódó kitalált történeteit. Kapcsolódhat a szabadrajzhoz, ha a képzeletében megjelent képeket valamilyen módon kivetítheti, a valóságban megalkothatja.

A színpadi kifejezéshez, ha eljátszhatja, elbábozhatja, vagy a szabad mozgáshoz, ha eltáncolhatja.

slide11
A matematikai alkotásokhoz, ha a ritmust kirakhatja egy csíkban és térben, és így tovább.

A különböző Freinet technikák egymással összekapcsolhatók, variálhatók, ezáltal egymás hatását felerősítik és elősegítik a komplex, sokirányú tapasztalatszerzést.

slide12
A „Játék – mozgás - kommunikáció” (JMK) program szerint (is!):

A játék a legfõbb személyiségfejlesztõ eszköz az óvodás gyermek életében, mert benne minden tanulási tartalom: ismeret, jártasság, készség megjelenik. Eredményeképpen alapozódnak a képességek és alakul a magatartás. Az énekes játékok és a mozgásos játékok szintén szabályjátéknak tekinthetõk.

slide13
A „Komplex prevenciós óvodai program” is igen népszerű az óvodák körében, hiszen épít a hazai tradicionális nevelési értékekre, ötvözve azokat a korszerû fejlõdés és neveléslélektani, neurológiai, gyógypedagógiai eredményekkel.

Fõ feladatának tekinti - a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérõ fejlõdési ütemének (érési jellemzõik) szem elõtt tartásával.

slide14
A Lépésről lépésre óvodai programban az amerikai individuális nevelés helyi viszonyokra adaptálása a zenében is a tevékenykedtetésre helyezi a hangsúlyt. Szemléletének legfőbb megnyilvánulása az a rendszer, amely egységbe foglalja, integrálja a személyiség fejlődésében meghatározó tevékenységformákat, a játékot, a tanulást és a munkajellegű tevékenységeket.

A 7 tevékenységközpontból a másodikban jelenik meg az irodalmi, ének-zenei tevékenységek, mikrocsoportos mozgásfejlesztő játékok kezdeményezésének központja.

slide15
A Magyarországi Montessori óvodaiprogramszerint Kodály és Montessori filozófiája és pedagógiai elmélete nagyon hasonló. Mindketten hisznek abban, hogy minden gyermek tanítható, csak ki kell bontakoztatni adottságait. Meggyőződésük, hogy ápolni kell minden népnek saját kultúráját és meg kell ismerkedni más népek kultúrájával is. A különböző országokban élő népeket csak a kölcsönös ismeret hozhatja egymáshoz közelebb, azáltal szerethetik meg egymást, kerülhetnek lélekben közelebb egymáshoz.

Montessori eszközrendszerében a csendjáték, a

zörejdobozok és a harangsor alkalmazása segíti a zenei hallás fejlesztését.

slide16
A Néphagyományőrző óvodai program görög költőt idéző mottója a zenei nevelésről vallott elveit is szemléletesen kifejezi: „A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok tartják a fát.”

Érthetjük ezen Kodály néphagyományokat előtérbe helyező és Forrai Katalin módszertani elveit egyaránt.

Ezért emeli ki ez a program a néphagyományokból régebbi korok ölbevevő, cirógató, csiklandozó, lovagoló, csúfoló, kiszámoló, párban-forduló mondókáit, ill. az állat, -nap- és esőhívogató, játékra szólító, kiforduló, leánykérő dalosjátékokat, a ludas,- kapus,- küzdő- és sorjátékokat.

slide17
Az Óvodai nevelés játékkal, mesével program alapelve az, hogy az óvodáskor nyelve nem más, mint a játék és a mese érzéki és szimbolikus jelrendszere. Ebben élhetõ meg a nevelhetõség lehetõsége, vagyis a társas-lelki funkció.

Mozgás, zene, kép, szó együtt alkotják az óvodai anyanyelvi nevelés jelrendszerét, amelynek megjelenési formája a játék és a mese.

slide18
A Tevékenységközpontú óvodai nevelésiprogram meggyőződése, hogy a tevékenységek által nevelődő gyermek felnőve aktív részese lesz saját természeti és társadalmi környezet alakításának.

A folyamat négyes feladatrendszere mindegyikében:

  • a játék és tanulási;
  • a társas és közösségi;
  • a munka és a
  • szabadidős tevékenységekben egyaránt jut hely a zenei nevelésnek.
slide19
A Waldorf óvodai nevelési program filozófiai háttere a Rudolf Steiner által a századelőn kidolgozott emberismeret, az úgynevezett antropozófia, vagyis az emberre vonatkozó bölcsesség. Mindennek óvodai vetülete leginkább a következő gondolatokkal fejezhető ki:
slide20
A kisgyerekkor tanulásának legfőbb formája az önkéntelen figyelem által vezérelt spontán utánzás, gyermek nem a szóból tanul, hanem a szemlélődésből, tapasztalatból, cselekvésből. A program zenepedagógiai elemeinek a „ZENE, az ÉNEK, a RITMIKUS MOZGÁS és az EURITMIA” tekinthetők, melyről azért szólunk a többinél bővebben, mert – talán – a legtöbb újdonsággal szolgálhatnak.
h zi feladat
Házi feladat!

Óvodai nevelés

a művészetek eszközével!!!

slide22
Mélykútiné-Nagyné-Róbert: Megőrizve megújítani

Óvodai Nevelés-52. évf. 10. (1999)-p.368-369.

  • Minősített Óvodai Programok / Országos Közoktatási Intézet

www.oki.hu

a tervez shez
A tervezéshez:
  • „Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet...” I-II.

Óvodai Nevelés 2006/9-10

  • „Ősz szele zümmög…”, avagy fejlesszünk zenével!

Óvodai Nevelés 2007/8

  • „Mackó brummog: irgum-burgum”, avagy egy zenei „Mackó-projekt”

Óvodai Nevelés 2007/10