waldorfska kola n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Waldorfska škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Waldorfska škola

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Waldorfska škola - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Waldorfska škola. Nikolina Drobnjak, Dragana Bobičić, Davor Nazifović, Zoran Vajagić, 490. Alternativne škole. alternativne škole su škole s drukčijim pristupom nastavi od državnih škola

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Waldorfska škola' - belle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
waldorfska kola

Waldorfska škola

Nikolina Drobnjak,

Dragana Bobičić,

Davor Nazifović,

Zoran Vajagić, 490

alternativne kole
Alternativne škole
 • alternativne škole su škole s drukčijim pristupom nastavi od državnih škola
 • razlikuju se od državnih po nastavnim metodama koje koriste,primjerice, drukčiji je odnos učenika i nastavnika, a ocjenjivanje je uglavnom opisno
 • u opisnim svjedodžbama učitelji iscrpno izvještavaju o razvoju osobnosti svakog učenika i njegove osobne napretke u učenju tijekom godine u svim nastavnim predmetima
 • u alternativnim školama djeca uče sve kao i u državnim školama, s tom razlikom da se u alternativnima potiču osim intelektualnih sposobnosti i one socijalne i umjetničko-primijenjene
slide3
Uvod
 • prva Waldorfska škola utemeljena je 1919. godina u Stuttgartu, a osnovao ju je Rudolf Steiner
 • djelovanje više od 30 država, u Hrvatskoj od 1993. godine
 • od samog osnutka osjeća se utjecaj pedagoških ideja

Marije Montessori,te utjecaj ideje Ellen Key koja je zagovarala pedagogiju koja polazi od djeteta

 • vrijeme pojave prve waldorfske škole je vrijeme pune afirmacije pokreta radne škole
slide4
Antropozofija (grč. Antropos= čovjek, ljudi; Sofia= mudrost)

- znanost o tijelu, duši i duhu i svijetu

 • do spoznaja se dolazi logičkim putem
 • prema Steineru, čovjek je građanin triju svjetova:

- TIJELO

- DUŠA

- DUH

 • prema antropozofiji, čovjek se rađa 3 puta
 • “na dijete ne djeluje moraliziranje i dociranje, nego ono što odrasli pred njim čine“, tvrdi Steiner
dana nje waldorfske kole su utemeljene na na elima koje je naglasio osniva r steiner
Današnje waldorfske škole su utemeljene na načelima koje je naglasio osnivač R. Steiner:
 • orijentacija nastavnih sadržaja na duhovne potrebe i duševni razvoj učenika
 • snažni naglasak na nastavu umjetnosti i ručni rad
 • koedukacija spolova i djece iz različitih socijalnih sredina i slojeva
 • prelaženje u viši razred bez ocjena i ponavljanja
 • škola nije selektivna
 • učenje dvaju stranih jezika u osnovnoj školi
 • organizacija nastave po epohama
 • suradnja nastavnika i roditelja na zajedničkim odgojnim zadacima
waldorfske kole i dr avni sustav
Waldorfske škole i državni sustav
 • waldorfske škole predstavljaju poseban i cjelovit školski koncept koji traje 12 god. (8+4)
 • imaju tretman slobodnih škola, tj. država nema utjecaja na programe i metodiku rada
 • država financira rad tih škola od 60 do 80 posto,a ostatak se osigurava iz školarina koje uplaćuju roditelji ovisno o materijalnim mogućnostima, te od donacija
 • većina učenika se školuje 12 godina bez ponavljanja razreda
slide7
oni koji žele nastaviti školovanje na sveučilištu, ostaju u još i 13. razredu koji je zapravo priprema za polaganje mature pred državnom komisijom
 • oni koji neće studirati,nakon 12. razreda prekidaju školovanje te se zapošljavaju različitim poslovima (tvornice,biroi,robne kuće,manja poduzeća…)
organizacija nastave
Organizacija nastave
 • Waldorfske škole međusobno se prilično razlikuju po fondu sati u nastavnim izvedbenim planovima
 • u nastavnom planu i programu je naglašena orijentacija na umjetnički i radni odgoj,izvođenje nastave po epohama,učenje stranih jezika od početnih razreda škole i euritmija
 • učiteljima i učenicima je omogućeno da određene sadržaje iz prirodne ili društvene sredine promatraju kontinuirano 3-4 tjedna svaki dan u jednom blok-satu
slide9
u prvih osam godina nastavu po epohama (glavnu nastavu) organizira i izvodi jedan (razredni) učitelj
 • odjeljenje ima između 35 i 40 učenika
 • smatra se da učitelj može tijekom osam godina uz svakodnevni kontakt sa svojim učenicima upoznati svakog od njih i pomagati mu u svladavanju školskih zadataka bez školskih ocjena
 • tijekom osam godina zahvaljujući autoritetu može pridobiti učenike za korisne aktivnosti
slide10
S obzirom na obvezanost nastava se dijeli na:

1. Redovitu nastavu

2. Izbornu nastavu

 • S obzirom na način organiziranja nastava se djeli na:

1. Glavna nastava

2. Predmetna nastava

3. Prvaktična nastava

slide11
Nastava po epohama je glavno obilježje realizacije tzv. glavne nastave

* prva epoha -1. razred upoznavanje forme

* u kasnijim razredima epohe se odnose na godišnja

doba,klimu,astronomiju,obradu zemljišta,upoznavanje

zavičaja itd.

Velika se pozornost pridaje sadržaju tekstova za čitanje koji su u

skladu s potrebama u određenoj dobi: - bajke

- basne i legende

- stari zavjet

- nordijsku mitologiju

- grčku mitoligiju

- rimsku povijest

- otkrića starih naroda

slide12
svi su učenici obuhvaćeni umjetničkim aktivnostima

- slikanje

- crtanje

- glazba(pjevanje i sviranje)

- plastično oblikovanje

- dramsko izražavanje

- euritmija

 • u tjelesnoj kulturi ne njeguje se natjecateljski duh (kao i u ostalim aktivnostima)
 • kolektiv i pojedinac imaju jednako važnu ulogu u odgojuali ako treba nekog istaknuti,onda je to češće kolektiv negoli pojedinac
dnevni raspored aktivnosti ne dominira kruto shva anje trajanja nastavnih sati
Dnevni raspored aktivnosti(ne dominira kruto shvaćanje trajanja nastavnih sati)
 • prvi blok tzv. "glavne" nastave traje 100 minuta
 • drugi blok je posvećen ili učenju jezika ili matematike i traje 45 minuta
 • treći blok je posvećen upoznavanju ili religije ili umjetnosti
 • četvrti blok je posvećen umjetničkim aktivnostima koje traju 50 do 60 minuta
ud benici
Udžbenici
 • nisu mnogo cijenjeni, ne koriste se
 • važno mjesto imaju učeničke bilježnice
 • učenici trebaju što neposrednije učiti u kontaktu s učiteljima i iz primarnih izvor
 • ne rabe se auditivni,vizualni mediji osim ako nisu predmetom proučavanja
 • učenje neposredno u prirodi i na dijelovima prirode koji su donijeli u školu
ocjenjivanje
Ocjenjivanje
 • izostavljanje klasičnog brojčanog ocjenjivanja
 • prilikom pregleda dnevnih radova učenika, učitelj često upiše uz rad nekakav komentar
 • na kraju školske godine učitelji pišu opširne školske izvještaje o tome što i kako je učenik radio tijekom proteklih godina
objekti u krugu kole
Objekti u krugu škole
 • plastenik za uzgoj povrtnog bilja i sadnica(bez uporabe herbicida)
 • mlin za ručno mljevenje žita
 • priručna pekarnica za pečenje kruha
 • klade za vježbu cijepanja drva,te za umjetničko oblikovanje predmeta od drva
 • sve navedeno omogućuje zadovoljavajuće edukativne efekte i visoku motivaciju (potiče se znatiželja i razvija mašta)
suradnja roditelja i u itelja
Suradnja roditelja i učitelja
 • predavanja za roditelje, zajedničke stručne konferencije roditelja i učitelja
 • organizacije ekskurzija
 • radne akcije roditelja i učitelja na uređenju školske zgrade
 • posjećivanje roditeljskog doma od strane učitelja
 • sudjelovanje roditelja u organiziranju upravljanja školom
 • mjesečne i godišnje svečanosti, dani roditelja u školi itd....
u iteljski kolektiv
Učiteljski kolektiv
 • sastavljen je od stručnjaka koji su prošli različite putove osposobljavanja:

- državni fakultet + jedna do dvije godine doškolovanja za

waldorfske učitelje

- trogodišnji i četverogodišnji studije za waldorfske učitelje

sa specijalizacijom za izvođenje nekih nastavnih cjelina u

višim godinama školovanja

- stalno usavršavanje sudjelovanjem na pedagoškim

radionicama

 • u školskom vijeću nalazi se i po nekoliko roditelja koji svi ravnopravno odlučuju o financijsko – privrednom vođenju škole (samoupravne ustanove).
kolska godina
Školska godina
 • školska godina traje 34 do 36 tjedana
 • kada škola radi i subotom,realizira se između 204 i 216 radnih dana
 • izvještaji o učenikovu napredovanju pišu se samo na kraju školske godine
 • u radne dane ubrajaju se i ekskurzije,logorovanja,smotre učenika...
slide20
nema ocjena jer se smatra da je učenje bez straha bolje i uspješnije
 • također nema ni padanja razreda jer se polazi od pretpostavke da nema apsolutno nesposobna djeteta
 • te da svakome treba omogućiti da tijekom školovanja postigne optimalan uspjeh
 • uz takav pedagoški koncept u prvom je planu pojedinac,a ne školski program i društveni zadaci koji se postavljaju za školu
 • nije pojedinac taj koji se ističe iznad kolektiva,već on sam procjenjuje svoje mjesto u kolektivu
waldorfske kole
Waldorfske škole
 • slobodna škola koja više od osam desetljeća djeluje uz javne škole
 • reprezentativan predstavnik slobodnih škola iako ima elemenata privatne škole
 • slobodne škole po svojoj autonomiji u odnosu na državne škole i državu
 • samoupravna škola po načinu unutarnje organizacije i donošenja odluka o bitnim pedagoškim i organizacijskim pitanjima
slide22
nastoji se realizirati učenje o zadovoljavanju osnovnih potreba svake ličnosti u procesu njezina razvoja i ostvarivanju optimalnih razvojnih mogućnosti
 • samoupravljanje je bitno obilježje unutarnje komunikacije između svih objekata
 • u komunikaciji ističu značenje žive međuljudske komunikacije i učenja iz izvorne stvarnosti
 • waldorfski pedagozi proširili obvezatno školovanje na dvanaestogodišnje trajanje
 • nastoji se dokazati da nema netalentiranih pojedinaca
 • dakle, u prvom planu je pojedinac a ne školski program i društveni zadaci koji se predstavljaju pred školu
literatura
Literatura
 • Matijević, Milan (1994.), Alternativne škole, Zagreb: UNA-MTV
 • http://www.waldorf-rijeka.hr/
 • www.waldorf.net/html/www.htm
 • www.zzjzpgz.hr/nzl/4/waldorf.htm