sviatosti nov ho z kona n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sviatosti Nového zákona PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sviatosti Nového zákona

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Sviatosti Nového zákona - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Sviatosti Nového zákona. Mgr.Helena Vagovičová. Sviatosti NZ ustanovil Pán Ježiš. Je ich sedem:. Krst Birmovanie Sviatosť oltárna Sviatosť zmierenia Pomazanie chorých Posvätenie kňazstva Manželstvo. 1.Sviatosť krstu. Je prvá sviatosť Očisťuje dušu od dedičného hriechu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sviatosti Nového zákona' - belita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sviatosti nov ho z kona

Sviatosti Nového zákona

Mgr.Helena Vagovičová

sviatosti nz ustanovil p n je i je ich sedem
Sviatosti NZ ustanovil Pán Ježiš.Je ich sedem:
 • Krst
 • Birmovanie
 • Sviatosť oltárna
 • Sviatosť zmierenia
 • Pomazanie chorých
 • Posvätenie kňazstva
 • Manželstvo
1 sviatos krstu
1.Sviatosť krstu
 • Je prvá sviatosť
 • Očisťuje dušu od dedičného hriechu
 • Vtláča do duše nezmazateľný znak
 • Pokrstený sa stáva božím dieťaťom
 • Krstom sa odpúšťajú tresty za hriechy
2 sviatos birmovania
2.Sviatosť birmovania
 • Udelí nám sedem darov Ducha Svätého
 • Urobí nás dospelými členmi Cirkvi
 • Vtláča nám do duše nezmazateľný znak
 • Upevní nás v spojení s Ježišom Kristom
3 sviatos olt rna
3.Sviatosť Oltárna
 • Spája nás s Kristom
 • Rozmnožuje v nás posväcujúcu milosť
 • Očisťuje nás od všedných hriechov
 • Oslabuje v nás náklonnosť k zlému
 • Dáva silu pre čnostný život
 • Zjednocuje nás s bratmi a sestrami v Kristu
 • Je nám zálohou slávneho vzkriesenia
toto je moje telo

Toto je moje telo...

Toto je moja krv...

4 sviatos zmierenia
4.Sviatosť zmierenia
 • Nás zmieruje prostredníctvom kňaza s Bohom
 • Odpúšťajú sa nám hriechy
 • Vracia nám život božích detí
5 pomazanie chor ch
5.Pomazanie chorých
 • Odpúšťa hriechy
 • Dáva silu v chorobe
 • uzdravuje
6 posv tenie k azstva
6.Posvätenie kňazstva
 • kňazi sa naplno venujú službe veriacim
 • ohlasujú dobrú zvesť evanjelia
 • dávajú chlieb života v Eucharistii
 • dávajú Božie odpustenie vo sviatosti zmierenia
7 sviatos man elstva
7.Sviatosť manželstva

Vo sviatosti manželstva Boh požehnáva lásku muža a ženy, aby boli prameňom nového života.

pou it literat ra
Použitá literatúra
 • Katechizmus katolíckej Cirkvi
 • www.google.sk
 • Dobrodružstvo života – učebnica pre 9. ročník ZŠ