el struktuurfondide meede 3 5 k lade taastamine ja arendamine n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EL Struktuurfondide meede 3.5 “Külade taastamine ja arendamine”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

EL Struktuurfondide meede 3.5 “Külade taastamine ja arendamine” - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

EL Struktuurfondide meede 3.5 “Külade taastamine ja arendamine”. Rando Lai. Eesmärk. Toetuse eesmärgiks on tugevdada kohaliku elanikkonna omaalgatust ja koostöötahet ning toetada vaba aja veetmiseks mõeldud hoonete ja rajatiste ning infopunktide korda tegemist. Toetuse määr.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EL Struktuurfondide meede 3.5 “Külade taastamine ja arendamine”' - lamont


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eesm rk
Eesmärk
 • Toetuse eesmärgiks on tugevdada kohaliku elanikkonna omaalgatust ja koostöötahet ning toetada vaba aja veetmiseks mõeldud hoonete ja rajatiste ning infopunktide korda tegemist.
toetuse m r
Toetuse määr

Toetust antakse projekti abikõlblikust maksumusest:

 • mittetulundusühingule kuni 90%
 • maapiirkonnas tegutsevale ettevõtjale, kes ei ole väike- ega keskmise suurusega ettevõtja, kuni 50% (Harjumaal kuni 40%)
 • maapiirkonnas tegutsevale väike- või keskmise suurusega ettevõtjale kuni 65% (Harjumaal kuni 55%).
toetuse m r1
Toetuse määr
 • Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 938 796 krooni aastas.
 • Toetatakse investeeringuid, mille kavandatav asukoht on küla, alevi või aleviku territooriumil
toetatavad tegevused 1
Toetatavad tegevused 1

Küla elukeskkonna arendamine:

 • Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali vms teistele isikutele kasutamiseks avatud hoone või selle osa ehitamine või rekonstrueerimine ja sinna sisustuse ostmine
 • Pargi, haljasala, puhkeala,  mängu- või spordiväljaku, matkaraja, terviseraja, õpperaja või külaplatsi rajamine või korda tegemine
 • Paadisilla või ujumiskoha rajamine või korda tegemine
 • Küla tutvustavate püsiviitade või -kaartide ostmine
 • Sporditarvikute, muusikariistade ja eesti rahvariiete ostmine.
toetatavad tegevused 2
Toetatavad tegevused 2

Infopunktide arendamine:

 • Avalike infopunktide jaoks vajaliku hoone ehitamine või rekonstrueerimine,
 • Infopunktide sisustuse ning infotehnoloogiaseadmete ostmine ning internetiga liitumistasu.
abik lblikud ei ole
Abikõlblikud ei ole…
 • maa ja olemasoleva ehitise ostmise, rentimise või liisimise kulud;
 • tolli-, sisseveo- ja muud maksud, mida hüvitatakse, kompenseeritakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suured kulutused investeeringu osale;
 • investeeringuobjekti käibemaks, kui taotleja on taotluse esitamise hetkel käibemaksukohustuslane;
 • investeeringuobjekti käibemaks pärast taotleja või toetuse saaja käibemaksukohustuslaseks registreerimise kuupäeva, kui taotleja ei olnud käibemaksukohustuslane taotluse esitamise hetkel;
 • tasu taotleja enda või tema töötajate tehtud tööde eest;
abik lblikud ei ole1
Abikõlblikud ei ole…
 • remondi- ja rendikulud, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja transpordikulud ning muud tegevuskulud;
 • liisingumaksed, kui omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
 • teenustasu pangatoimingute eest, tagatismaksed, intressid ja muud finantsteenustega seotud kulud;
 • juriidiliste konsultatsioonide, raamatupidamisteenuse eest tasumine, tasud patendi ja litsentsi ning teostatavusuuringute eest, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogilisteks ja -geodeetilisteks uurimistöödeks tehtud kulutused;
abik lblikud ei ole2
Abikõlblikud ei ole…
 • kulutused reklaamile;
 • kasutatud seadme ostmiseks tehtud kulutused;
 • sellise kontoritehnika (sh koopia- ja paljundusmasinad) ostmine, mis ei ole vajalik infopunkti kasutajate tavapäraseks teenindamiseks;
 • sellise arvutimängu ja muu tarkvara ostmine, mis ei ole vajalik infopunkti kasutajate tavapäraseks teenindamiseks
slide10
Lisainfo

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

www.pria.ee