Obiteljsko pravo
Download
1 / 13

OBITELJSKO PRAVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

OBITELJSKO PRAVO. Doc.dr.sc. Branka Rešetar (ak.god. 2013/2014). Ispitna literatura. OBAVEZNA LITERATURA: Obiteljsko pravo, (autori: Alinčić, Bakarić-Abramović, Hrabar, Jakovac-Lozić, Korać), Zagreb, 2007. Obiteljski zakon, NN 116/03,17/04,136/04, 107/07, 61/11

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OBITELJSKO PRAVO' - beck-russell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obiteljsko pravo
OBITELJSKO PRAVO

Doc.dr.sc. Branka Rešetar

(ak.god. 2013/2014)


Ispitna literatura
Ispitna literatura

OBAVEZNA LITERATURA:

 • Obiteljsko pravo, (autori: Alinčić, Bakarić-Abramović, Hrabar, Jakovac-Lozić, Korać), Zagreb, 2007.

 • Obiteljski zakon, NN 116/03,17/04,136/04, 107/07, 61/11

 • Zakon o istospolnim zajednicama, NN 116/03

 • Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, NN 137/09, 14/10, 60/10

 • Zakon o pravobranitelju za djecu, NN 96/03


Sadr aj obiteljskog prava
Sadržaj obiteljskog prava

 • I. Obiteljsko pravo i obitelj

 • II. Bračno pravo

 • III. Odnos roditelja i djece

  • Djetetovo porijeklo (utvrđivanje i osporavanja)

  • Roditeljska skrb

  • IV. Zaštita osobnih i imov. prava djetetaObiteljsko pravo1
Obiteljsko pravo

je skup pravnih pravila kojima se u pravnom sustavu uređuju odnosi među članovima obitelji.

Koje je mjesto obiteljskog prava u različitim pravnim uređenjima?

 • Samostalna grana prava ili

 • Dio građanskog prava


Pojam obitelji
POJAM OBITELJI

 • Različito određenje obitelji

 • Tradicionalno – srodstvo i/ili brak

 • Suvremeno određenje – članak 8. EKLJP (tumačenje ESLJP) srodstvo, brak, izvanbračne i istospolne zajednice, odnos djece i osoba koje igraju „ulogu roditelja”…

 • Obitelj čini skupina osoba povezanih srodstvom, brakom ili drugom pravno relevantnom odrednicom.


Pojam obiteljskopravnih odnosa
POJAM OBITELJSKOPRAVNIH ODNOSA

 • Vrsta društvenih odnosa važnih za pojedinca i društvenu zajednicu.

 • Pravnim uređenjem postaju obiteljskopravni odnosi, subjekti su fizičke osobe – članovi obitelji.

 • Zakon uređuje: nastanak, pravne učinke, prestanak – obiteljskopravnog odnosa (npr. brak, odnos roditelj dijete, posvojenje…)

 • Pravni učinci:

 • Osobnopravni učinci

 • Imovinskopravni učinci


Glavne zna ajke obiteljskog prava i na ela
Glavne značajke obiteljskog prava i Načela

 • Prinudni propisi + dispozitivni propisi

 • Ustavna načela i zakonska načela

  Trendovi u uređenju obiteljskih odnosa:

 • 1. Načelo ravnopravnosti žene i muškarca, te zabrana diskriminacije prema spolu

 • 2. Načelo solidarnosti, uzajamnog poštovanja i pomaganja svih članova obitelji

 • 3. Načelo prvenstvene zaštite dobrobiti i prava djeteta


Na ela obiteljskog prava
Načela obiteljskog prava

 • 4. Načelo prvenstvenog prava, dužnosti i odgovornosti roditelja da skrbe o djetetu, te dužnosti države da im pruža pomoć

 • 5. Načelo razmjerne i najblaže intervencije države u obiteljski život

 • 6. Načelo skrbničke zaštite djeteta bez roditeljske skrbi te odrasle osobe koja se nije u stanju brinuti o sebi

 • 7. Načelo sporazumnog rješavanja spornih obiteljskih odnosa.

 • 8. Načelo žurnosti u rješavanju obiteljskopravnih stvari


Me unarodnopravna za tita obitelji
Međunarodnopravna zaštita obitelji

A) Opća deklaracija o pravima čovjeka UN 1948,

B) Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda 1950,

C) Konvencija o pravima djeteta UN 1989.


A op a deklaracija o pravima ovjeka un 1948
A) Opća deklaracija o pravima čovjeka UN 1948

 • pravo na osnivanje obitelji je ljudsko pravo – obitelj je prirodna i temeljna društvena zajednica i ima pravo na zaštitu društva i države.


B europska konvencija o za titi ljudskih prava i temeljnih sloboda 1950 l 8
B) Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda 1950 (čl. 8)

 • 1. Svatko ima pravo na poštovanje svoga privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja.

 • 2. Javna vlast se neće miješati u ostvarivanje tog prava, osim u skladu sa zakonom i ako je u demokratskom društvu nužno radi interesa državne sigurnosti, javnog reda i mira, ili gospodarske dobrobiti zemlje, te radi sprječavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih.


B konvencija o pravima djeteta un 1989
B) Konvencija o pravima djeteta UN 1989 sloboda 1950 (čl. 8)

Dijete ima pravo na život u obitelji; obitelji treba omogućiti potrebnu zaštitu i pomoć kako bi u potpunosti preuzela svoje odgovornosti u društvu.


ad