kombitrafikens utveckling d tid nutid framtid n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kombitrafikens utveckling -Dåtid, Nutid, Framtid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Kombitrafikens utveckling -Dåtid, Nutid, Framtid - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Kombitrafikens utveckling -Dåtid, Nutid, Framtid. Rickard Bergqvist, Ph.D . Assistant Professor Logistics and Transport Research Group, Department of Business Administration School of Business, Economics and Law, Gothenburg University P.O. Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kombitrafikens utveckling -Dåtid, Nutid, Framtid' - beaumont


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kombitrafikens utveckling d tid nutid framtid
Kombitrafikens utveckling-Dåtid, Nutid, Framtid
 • Rickard Bergqvist, Ph.D. Assistant Professor
 • Logistics and Transport Research Group, Department of Business Administration
 • School of Business, Economics and Law, Gothenburg University
 • P.O. Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden
 • Phone +46 31 786 5241 (+46 730 290087)
 • E-mail: rickard.bergqvist@handels.gu.se
 • http://www.handels.gu.se/fek/logistikgruppen/
marknadsf ruts ttningar 1 3 j rnv gstransporter i europa
Marknadsförutsättningar 1(3)- Järnvägstransporter i Europa
 • Blygsam utveckling
 • Ungefär 15% av all godstrafik i inlandet
 • Utsläpp
 • Trängsel
 • Olyckor
 • Bättre nyttjande av infrastruktur
 • Det har varit ett politiskt mål i decennium att öka denna andel!

Percentage share of each mode of transport in total inland transport expressed in tonne-kilometres (tkm). Source: EUROSTAT 2006

marknadsf ruts ttningar 2 3 kombitransporter i eu
Marknadsförutsättningar 2(3)- Kombitransporter i EU
 • Ungefär 5% av alla godstransporter
 • Svag tillväxt

INTERMODAL TRAFFIC OF THE RAILWAYS OF THE EU (15 + NORWAY AND

SWITZERLAND) (IN MILLIONS OF TONNES). SOURCE: Debrie & Gouvernal 2006

slide4

Marknadsförutsättningar 3(3)– Kombitransporter med järnväg 1997-2009 (Sverige)

Källa: Trafikanalys (2010), Bantrafik 2009

globala och generella trender
Globala och generella trender
 • Ökad internationell handel
 • Outsourcing
 • Trängsel
 • Miljöpåverkan
  • (internalisering av externa

kostnader: vägtullar, vägavgifter, skatter, uttsläppsrätter, etc.)

tekniska trender
Tekniska trender
 • Större och effektiva fartyg
  • 20 % less CO2 per container moved than Emma Mærsk (www.maersk.com)
  • 50 % less CO2 per container moved than the industry average on the Asia–Europe trade lane. (www.maersk.com)
 • Hanteringsteknik
 • Informationssystem
  • RFID
  • Geofencing
 • Harmonisering av järnvägsinfrastruktur

Maersk Triple E: 18.000 TEU

Fehmarn Belt

marknadstrender 1 3
Marknadstrender 1(3)
 • Ökad containerisering
 • Avreglering av järnvägsmarknader
 • Internationellt samarbete mellan tågoperatörer (t.ex. Xrail, dock vagnslast)
 • M&A:
  • Warren Buffett köpte upp Burlington North Santa Fe (BNSF) 2010 för $44 billion
  • Deutsche Bahn’s köpte upp Arriva (UK) 2010 för £1.59bn
  • Enligt statistik från Dealogic, steg antalet affärer inom den globala transport- och logistiksektorn med 13% till 892 st under 2010, jämfört med bara 3% för marknaden som helhet. Värdet av affärerna steg 224 % från året innan och uppgick till $892bn (£553bn, föregående år) .
marknadstrender 2 3
Marknadstrender 2(3)
 • Etableringar av torrhamnar
  • Nya funktioner och tjänster
 • Trailertrafik och hamnskyttlar
 • Upphandlingar av hamnar och terminaler
  • Nya operatörer, ökad konkurrens
  • Marknadskonsolidering
 • Intelligenta systemupplägg och lösningar
  • Koordinering och konsolidering av skyttlar
  • Balansering av volymer
  • Interregionala skyttlar
  • Icke-tidskänsligt gods
 • Terminalutveckling (multipurpose):
  • Trailers, containers, vagnslast, kylcontainers, “bio”, personbilar, bulk, 3pl, tull, torrhamn, etc.
marknadstrender 3 3
Marknadstrender 3(3)
 • Intelligenta systemupplägg och lösningar
  • Koordinering och konsolidering av skyttlar
  • Balansering av volymer
  • Interregionala skyttlar
  • Icke-tidskänsligt gods
 • Fler järnvägsfärjor? (SeaRail)
 • Kombitransporter– en viktig del av en hållbarhetsstrategi och ett verktyg för marknadsföring
trender kring forskning och policy
Trender kring forskning och policy
 • Torrhamnar – generation 2.0
 • Inlandstransporter och kopplingen med det globala transprotsystemet (rederier och hamnar allt mer medvetna om dess strategiska betydelse)
 • Transportpolitik kring intermodala terminaler och torrhamnar och säkerställandet av öppenhet (third-party access)
 • Marco Polo programmet behövs modifieras och utvecklas till att premiera innovativa koncept relaterat till terminalutveckling
 • Short Sea Shipping är mer och mer ifrågasatt

utifrån ett miljöperspektiv

 • Diskussioner kring dubbelekipage
avslutande reflektioner
Avslutande reflektioner

I nuläget mycket intressant utveckling kring:

 • Samgåenden, uppköp och internationellt samarbete (såväl transportörer som terminaloperatörer)
 • Upphandlingar/Försäljningar (Jernhusen, Göteborgs hamn, etc.)
 • Fortsatt ökat intresse från åkerier (viktigt för innovationsgraden och det “multimodala tänket”)
 • Affärsmodeller (ägandeskap, franchise, third-party access-Port of Antwerp)
 • Fortsatt tillväxt(flaskhalsar: Infrastruktur, lok, vagnar, lokförare och i vis mån terminallägen/kapacitet)
ad