Download
rese och bes ksn ringen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rese- och besöksnäringen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rese- och besöksnäringen

Rese- och besöksnäringen

214 Views Download Presentation
Download Presentation

Rese- och besöksnäringen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rese- och besöksnäringen Besöksnäringen

 2. Olika typer av företag inom rese- och besöksnäringen • På vilka sätt olika turistföretag kan påverka turismens utveckling på en ort eller i en region • Turistorganisationer på internationell, nationell, regional och loka nivå

 3. Sälja, resa, bo, äta och göra • De flesta företag inom turismnäringen är småföretag med färre än tio anställda • För att lättare kunna beskriva och analysera turistnäringen utgår vi följande struktur: • Resenäring – företag som är verksamma inom sälja och resa • Besöksnäring – företag som är verksamma inom bo, äta och göra

 4. Företag inom resenäringen • Företag inom resenäringen informerar om, producerar, förmedlar, säljer och bokar resor och researrangemang • I den här gruppen finns också de företag som har hand om alla transporter till och på besöksorten • Distributionsföretag (Sälja) • Transportföretag (Resa)

 5. Distributionsföretag - Sälja • Resebyråer • På en resebyrå förmedlar man tjänster • Priser bestäms av researrangören, reseföretaget eller hotellet och inte av resebyrån • Resebyråns intäkter kommer från provision på förmedlade tjänster och avgifter som kunder får betala

 6. Distributionsföretag - Sälja • En resesäljare måste känna till världens namngeografi, transportföretag, flygplatser och researrangörer • Resesäljaren måste vara mycket kunnig i informationssökning i tidtabeller och andra kataloger • Resebyråerna arbetar också som resekonsulter för affärsresenärer • De tar ansvar för företagets resebudget och planerar resorna optimalt både tidsmässigt och prismässigt • Personalen på en resebyrå måste kunna hantera stora, komplexa informationsmängder

 7. Distributionsföretag - Sälja • Researrangörer

 8. Distributionsföretag - Sälja • En researrangör producerar en färdig resepaket som sedan förmedlas av resebyråer eller säljs direkt av egna säljare • För att kallas paketresa ska arrangemanget inkludera transport och minst en övernattning • En paketresa kan vara en bussresa till Stockholm, där priset bara inkluderar resa och hotell • I en paket kan också ingå mat, reseledarservice, utflykter med guider, transportaktiviteter eller annan form av service • En paketresa kan också vara ”all inclusive” där allt är inkluderat

 9. Distributionsföretag - Sälja • Växlingskontor

 10. Distributionsföretag - Sälja • Turistbyråer • I Sverige finns en turisbyrå i nästan varje kommun • I större kommuner är turistbyrån öppet hela året, i mindre kommuner bara under säsong • Turistbyråer informerar främst om lokala aktiviteter, sevärdheter och logimöjligheter

 11. Transportföretag - Resa • Ett transportföretag kan ha tre funktioner i en turistprodukt: • Det transporterar resenären från hemorten till destinationen och tillbaka • Det transporterar turisten på resmålet • Det kan vara huvudattraktionen i ett researrangemang • Transporter kan vara: • Landburna – bil, buss eller tåg • Vattenburna – färja • Luftburna - flygplan

 12. Transportföretag - Resa • Tågreseföretag

 13. Transportföretag - Resa • Bilföretag

 14. Transportföretag - Resa • Bussreseföretag

 15. Transportföretag - Resa • Färjerederier

 16. Transportföretag - Resa • Flygreseföretagen

 17. Företag inom besöksnäringen • Företag inom besöksnäringen delas in i: • Logiföretag (Bo) • Restaurangföretag (Äta) • Aktivitetsföretag (Göra)

 18. Logiföretag - Bo • När en turistresa sträcker sig över mer än en dag måste man övernatta någonstans • Boendet kan då delas upp i kommersiellt och icke kommersiellt boende: • I kommersiella anläggningar måste gästerna betala för övernattningen, t ex hotell och stugbyar • De icke kommersiella övernattningarna sker t ex i egna fritidshus eller hos släkt och vänner

 19. Logiföretag - Bo • Hotell

 20. Logiföretag - Bo • Vandrarhem

 21. Logiföretag - Bo • Campingföretag

 22. Logiföretag - Bo • Stugor

 23. Restaurangföretag - Äta

 24. Aktivitetsföretag - Göra • Shoppingföretag

 25. Aktivitetsföretag - Göra • Sportanläggningar

 26. Aktivitetsföretag - Göra • Museer

 27. Aktivitetsföretag - Göra • Temaparker

 28. Organisationer för turism • En stad, en region eller ett land blir en lönsam turistdestination först när man lyckas locka ett stort antal turister • Hela turistnäringen är beroende av att det kommer tillräckligt stort antal besökare som spenderar pengar • Det räcker inte att det finns vacker natur, fina hotell och attraktiva turistaktiviteter • Information om ortens alla fördelar för turister måste också spridas • Orten, regionen och landet måste kunna marknadsföra sig som resmål och turistdestination

 29. Organisationer på olika nivåer • Internationella turistorganisationer – samverkar med flera länder • Nationella turistorganisationer – samverkar inom landet • Regionala turistorganisationer – arbetar för regionens turistnäring • Lokala turistorganisationer – arbetar för den lokala turistnäringen

 30. Internationella turistorganisationer • World TourismOrganization, UNWTO • WTO bildades av FN • Organisationen ska verka för: • Utveckling av turismen som ett led i arbetet för fred • Ekonomisk och social utveckling • Samordning av internationell och nationell turistpolitik • En ökad hänsyn till miljömässiga faktorer vid utveckling av turism

 31. Internationella turistorganisationer • The Organization for EconomicCooperation and Development, OECD • Bildades 1960 av västvärldens industriländer • Har som syfte att verka för medlemsländernas ekonomiska utveckling • För turism publicerar man en rapport årligen över medlemsländernas utveckling inom turism

 32. Internationella turistorganisationer • The Pacific AsiaTravel Association, PATA • Har över 30 länder i Asien och Oceanen som medlemar • PATA har som mål att genom forskning, utveckling, utbildning och marknadsföring öka medlemsländernas turism

 33. Internationella turistorganisationer • The International Air Transport Association, IATA • Är de internationella flygbolagens organisation • Organisationen ansvarar för säkerhetsfrågor samt standardisering av de olika dokumenten • Alla flygbolag som flyger utrikes måste vara medlemmar i IATA

 34. Internationella turistorganisationer • EuropeanTravel Commission, ETC • Är ett samarbetsorgan för de 37 nationella europeiska turistråden • Föreningen verkar för att marknadsföra Europa samt sina respektive länder som resmål i andra världsdelar

 35. Nationella svenska organisationer • Nutek - Tillväxtverket • Ansvarig statlig myndighet för turistnäringen i Sverige • En viktig uppgift är att ta fram och sprida information och kunskap om turismens utveckling i Sverige • Nutek är även ansvarig för Sveriges officiella turiststatistik • Organisationen står också bakom Framtidsprogrammet – strategier för tillväxt i den svenska rese- och turisindustrin

 36. Nationella svenska organisationer • VisitSwedens (fd Sveriges Rese- och Turistråd) • Organisationens viktigaste uppgift är att marknadsföra Sverige som turisland utomlands • Ägs både av staten och den svenska besöksnäringen • Dess huvudsakliga målgrupp är: • DINKS: Double Income No Kids • WHOPS: WealthyHealthyOlderPeople • ACTIVE FAMILY: Den aktiva familjen som värdesätter sport och naturupplevelser • CORPORATE MEETINGS: Företagsgrupper som värdesätter kreativa arrangemang och hög säkerhetsnivå • www.visitsweden.com

 37. Nationella svenska organisationer • Rese- och Turistindustrin i Sverige, RTS • Bildades 1992 och har 8 branschorganisationer som medlemmar: • BURF – Biluthyrningsbranschens Riksförbund • FRA – Föreningen Flygresearrangörerna • PRF – Passagerarrederiernas Förening • RSF – Resebranschens Serviceförening • Samtrafiken AB • SAS – Scandinavian Airline System • SJ AB • SRF – Svenska Resebyråföreningen • Organisationen vill genom lobbying skapa förståelse för rese- och turistindustrins betydelse för sysselsättning och tillväxt i Sverige