prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. PowerPoint Presentation
Download Presentation
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

play fullscreen
1 / 9
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
236 Views
Download Presentation
basil
Download Presentation

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Trestná politika v Slovenskej republike a ekonomická kriminalita -Penal policy in Slovakia and economic crime prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

  2. Štruktúra celkovej kriminality v Slovenskej republike za rok 2009

  3. Ekonomická kriminalita v Slovenskej republike 1996-2009

  4. Škody spôsobené celkovou, majetkovou a ekonomickou kriminalitou v Slovenskej republike 1996-2008

  5. PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA OBDOBIE ROKOV 2006 – 2010 August 2006

  6. 1. Princípy a hodnoty Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 2. Makroekonomický rámec, verejné financie a hospodárska politika 2.1 Makroekonomický rámec, verejné financie a dane 2.2 Hospodárska politika 2.3 Doprava, pošta, telekomunikácie a rozvoj informačnej spoločnosti 2.4 Pôdohospodárstvo 2.5 Starostlivosť o životné prostredie 2.6 Bytová výstavba a regionálny rozvoj 3. Sociálna oblasť 3.1 Politika zamestnanosti 3.2 Pracovné vzťahy a sociálny dialóg 3.3 Sociálne zabezpečenie 3.4 Podpora rodiny 3.5 Podpora rodovej rovnosti 3.6 Efektívnosť inštitúcií 4. Zdravotníctvo 5. Vedomostná spoločnosť 5.1 Výchova a vzdelávanie 5.2 Veda a technika 5.3 Mládež a šport 6. Kultúra 6.1 Ekonomické nástroje 6.2 Médiá a audiovízia 6.3 Obnova pamiatok a ochrana kultúrneho dedičstva 6.4 Miestna a menšinová kultúra 6.5 Umenie a národné kultúrne inštitúcie 6.6 Cirkvi a náboženské spoločnosti 7. Demokracia a právny štát 7.1 Demokratický štát 7.2 Spravodlivosť 7.3 Vnútorný poriadok a bezpečnosť 7.4 Verejná správa 8. Obrana štátu 9. Zahraničná politika

  7. OBČIANSKA ZODPOVEDNOSŤ A SPOLUPRÁCA PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA OBDOBIE ROKOV 2010 – 2014 Júl 2010

  8. ÚVOD DEMOKRATICKÝ ŠTÁT PROSPERUJÚCI ŠTÁT 2.1 Hospodárska politika 2.2 Podnikateľské prostredie, malé a stredné podniky 2.3 Doprava, regionálny rozvoj a cestovný ruch 2.4 Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka 2.5 Životné prostredie ŠTÁT PRE OBČANOV 3.1 Ochrana a podpora ľudských práv 3.2 Práca, sociálne veci, rodina 3.3 Zdravotníctvo 3.4 Školstvo, veda, mládež a šport 3.5 Kultúra BEZPEČNÝ A EFEKTÍVNY ŠTÁT 4.1 Spravodlivosť 4.2 Vnútorný poriadok a bezpečnosť 4.3 Bezpečnostná politika a obrana 4.4 Zahraničná politika

  9. Ďakujeme Vám za pozornosť. prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. e-mail: rkarabova@truni.sk JUDr. Tomáš Strémy, PhD. e-mail: tomas.stremy@truni.sk