prosessien mallinnus it tiedekunnassa it tiedekunnan laatuty
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prosessien mallinnus IT-tiedekunnassa IT-tiedekunnan laatutyö

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Prosessien mallinnus IT-tiedekunnassa IT-tiedekunnan laatutyö - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Prosessien mallinnus IT-tiedekunnassa IT-tiedekunnan laatutyö. Tommi Kärkkäinen Mikko Kamppila Miika Nurminen Informaatioteknologian tiedekunta 7.11.2007. Projektin taustaa. ProLaatuPro-projekti – toimintaprosessien laadun kehittäminen Käynnistyi 1.2.2005

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prosessien mallinnus IT-tiedekunnassa IT-tiedekunnan laatutyö' - basil-bird


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prosessien mallinnus it tiedekunnassa it tiedekunnan laatuty

Prosessien mallinnus IT-tiedekunnassaIT-tiedekunnan laatutyö

Tommi Kärkkäinen

Mikko Kamppila

Miika Nurminen

Informaatioteknologian tiedekunta

7.11.2007

slide2
Projektin taustaa
 • ProLaatuPro-projekti – toimintaprosessien laadun kehittäminen
  • Käynnistyi 1.2.2005
  • Prosessit kuvataan yhtenäisellä tavalla ylläpidettävässä ja analysoitavissa muodossa
  • Taustalla Promi-projektissa kuvattujen prosessien ajanmukaistaminen sekä Kaari- ja Inforysä-projektien prosessikuvaukset
  • Projektissa kaksi määräaikaista suunnittelijaa, joista toinen vastaa prosessien määrittelystä ja toinen mallinnustekniikan kehityksestä ja tulosten integroinnista tiedottamisen ja tietojärjestelmien käytön osaksi ja tueksi
  • Ohjausryhmä keskustelee ja kommentoi projektiin liittyviä asioita ja priorisoi projektin tehtäviä. Ohjausryhmässä mm. HP, OAP, varadekaani, laitosten edustajat ja projektin työntekijät.
  • Ohjausryhmän toimintaa jatkanut IT-tiedekunnan laaturyhmä
prosessien kuvaustilanne
Prosessien kuvaustilanne
 • Vuoden 2006 lopussa prosessikuvauksia 171, joista varsinaisia prosesseja 83
  • Loput prosesseista koostuvia prosessialueita tai aliprosesseja, jotka voivat olla monen eri prosessin osana
  • Lisäksi 106 dokumenttityyppiä, 114 roolia ja 18 tietojärjestelmää
  • Hallinnon prosessit katselmoitu 21.3., 11.8. ja 15.12.2006 sekä 23.5.2007.
  • Opintoasioiden prosessit katselmoitu 23.3., 10.8. ja 14.12.2006 sekä 23.5.2007.
  • Osa prosesseista vielä epäselviä/odotettavissa muutoksia (mm. UPJ, palvelukeskukseen liittyvät prosessit)
projektin tuotoksia
Projektin tuotoksia
 • Julkaisujärjestelmä
  • Prosessi- rooli- dokumentti- ja tietojärjestelmälistat, teksti- ja graafinen kuvaus prosesseista metatietoineen sekä painovalmis pdf-prosessikäsikirja
  • Haku- ja järjestystoiminnot
  • ”Prosessiportaali”:http://prosessit.it.jyu.fi/
 • Mallinnusympäristö
  • Oma XML-pohjainen mallinnuskieli, joka mahdollistaa prosessien kuvauksen monella eri tarkkuustasolla ja monikanavajulkaisun
  • Lukutoiminto Visiolla,Excelillä ja QPR:llä mallinnetuille prosesseille (Promi, Kaari, Inforysä)
 • Tiedekunnan prosessien yleistä kehitystä (mm. opinto-oppaan julkaisujärjestelmä)
 • Tutkimusta (3 laatuprojektiin epäsuorasti liittyvää gradua, +artikkeleita aihetta sivuaviin jatko-opintoihin)
prosessikuvausohjelmien integrointimahdollisuudet
QPR

§

Kuvausväline

+

tietomalli

§

Tiedon syöttö ja esitys samassa

§

Ohjelma suunniteltu

prosessimallinnukseen

§

JY:n hallinnon ja johtamisen

prosessit

Visio

Excel

§

Piirto

-

ohjelma

(

sovellettavissa

Toteutettavissa

§

Taulukkolaskentaohjelma

prosessikuvauksiin

)

(

XML

)

(

sovellettavissa prosessikuvauksiin

)

§

Tiedon syöttö ja esitys samassa

§

Tiedon syöttö ja esitys samassa

§

Kuvauksia olemassa runsaasti

(

Kaari

,

§

Kuvauksia olemassa

(

Promi

)

Inforysä

,

Pro

.

Laatu

.

Pro

,

ATK

-

keskus

)

Toteutettavissa

§

Kuvaukset tietovirtapainotteisia

§

Kuvaukset aktiviteettipainotteisia

(

XML

)

,

mutta ei

säilytä muotoiluja

Siirto ok

Siirto ok

ProcessManager

(

XML

)

(

XML

)

§

Tietomalli

(

prototyyppi

)

Toteutettavissa

Toteutettavissa

(

Java

-

COM

-

sovitin

)

§

Tiedon syöttö ja esitys erikseen

(

Java

-

COM

-

sovitin

)

§

Tietomalli suunniteltu prosessimallinnukseen

yliopiston tarpeet huomioiden

§

Kuvauksia olemassa

(

Pro

.

Laatu

.

Pro

)

§

Yhtenäistää muilla välineillä tehdyt kuvaukset

§

Oma XML

-

siirtoformaatti ja tekstipohjainen

esitysmuoto

Prosessikuvausohjelmien integrointimahdollisuudet
kieku hankkeen laskutustiedon tuottaminen virastossa kuvaus qpr
Kieku-hankkeen ”laskutustiedon tuottaminen virastossa”-kuvaus (QPR)

http://www.kiekuohjelma.fi/prosessit/

kaari projektin kuvaus tutkinnon anomisesta visio
Kaari-projektin kuvaus tutkinnon anomisesta(Visio)

http://projekti.it.jyu.fi/2004/Kaari/tuotos/visio/

prosessimallinnukseen liittyv kehitysty
Prosessimallinnukseen liittyvä kehitystyö
 • Oma XML-sovellus (DTD) prosessimalleja varten
  • Hierarkkiset rooli- ja dokumenttipankit, lista tietojärjestelmistä.
  • Prosessit ja prosessi-instanssit.
  • Abstraktiotasot.
  • Prosessit kootaan sekvensseistä (jono peräkkäisiä prosessiaskeleita), mutta yleisemmätkin rakenteet ovat mahdollisia.
  • Yli- ja aliprosessit + prosessien väliset linkit.
  • Prosessin osia voidaan sisällyttää osaksi muita prosesseja.
  • Näkökulmana voi olla tietovirtojen (vrt. PROMI) tai toimintojen (vrt. KAARI) mallintaminen.
  • Mallit ovat ensisijaisesti kuvailevia, eivät formaaleja spesifikaatioita -> eivät sovellettavissa automaattisesti esim. työvuon (workflow) hallintajärjestelmään.
prosessimallinnukseen liittyv kehitysty1
Prosessimallinnukseen liittyvä kehitystyö
 • ProcMiner –prosessihallintaohjelmisto
  • Tiedot syötetään XML:nä, käyttöliittymä rajoittunut
  • Käyttöliittymä, sovelluslogiikka ja tietojen varastointi erotettu täysin toisistaan (mahdollistaa erilaiset käyttöliittymä- tietokantaratkaisut)
  • Räätälöitävissä olevat haut ja raportit (esim. missä prosesseissa tietty aktori esiintyy, julkaisu web-sivustona)
  • Prosessikuvausten keskitetty hallinta ja ylläpito (esim. tietty toimija tai dokumentti voidaan ”lennossa” korvata toiseksi)
  • Prosessien tarkastelu ja mallinnus eri tarkkuustasoilla
  • Samasta prosessista voidaan esittää eri näkymiä
  • Integrointi muihin prosessikuvausohjelmiin (toteutettu Visio- ja Excel-mallien luku, QPR-integrointi aloitettu)
  • Versiohallinnan tuki (suunnitteilla)
  • Tietomalli, HTML-ulostulo ja XML-tuki valmiina, käyttöliittymä tarvitsee kehitystä
qpr st
QPR:stä
 • QPR on mallinnusohjelmana toimiva ja mm. Visioon verrattuna ylivoimainen, mutta ei oletusasetuksiltaan ole riittävä prosessien ylläpidettävään mallinnukseen
 • Prosessi-instanssin käsitteen puuttuminen hankaloittaa saman mallin käyttöä ja eri organisaatioiden prosessien toteutusten vertailua
 • Abstraktiotasojen puuttuminen hankaloittaa monimutkaisempien prosessien tarkkaa mallinnusta (ks. www-sivun uudistus)
 • Roolien hallinnan tulisi olla keskitettyä ja rooleille tulisi lisätä ”kotiorganisaatio”, jolloin voidaan esim. erotella eri laitosten johtajat
 • Kaavioiden kopiointi organisaatiosta toiseen ja ylläpito on huomattavasti tekstimuotoa hankalampaa
  • Muut tiedekunnat ovat tiettävästi jo käyttäneet it-tdk:n kuvauksia tekstimuodossa omien kuvaustensa pohjana
 • + lisäksi ei-tekniset asiat (mallinnus- ja hyväksyntäprosessi, kuvauskäytännöt, kuvausten jakaminen ja julkaisu)
 • Yksityiskohdat qpr-integrointiraportissa
prosessien yll pito ja jatkokehitys
Prosessien ylläpito ja jatkokehitys
 • Prosesseja ylläpidetään projektissa määritetyn ”prosessinkuvausprosessin” mukaisesti osana laatujärjestelmää
  • Kaikilla prosesseilla on omistaja, joka vastaa prosessin kulusta
  • Määritelty tapa prosessin muuttamiselle ja mahdollisille poikkeamille
  • Prosessikuvauksista osaksi tiedekunnan toimintaohjeita
  • Dokumenttipohjat löydettävissä yhdestä paikasta
 • Prosessisovelluksen jatkokehityksen suuntaviivoja
  • Graafinen käyttöliittymä prosessien ylläpidon helpottamiseksi
  • Prosessien analysointitoiminnot
  • Kommentointi- ja palautemahdollisuuksien selvittäminen