1 / 7

A M K: perustehtävät

OPETUS. T & K. ALUE-VAIKUTUS. A M K: perustehtävät. ALUE-VAIKUTUS. OPPIMINEN. T & K & P. KYAMK Liiketalous. www.menestys.kyamk.fi index.html. Asiakaskunto Markkinoinnin kunto. Tuloskunto Taloushallinnon kunto. Liiketoiminta-prosessien kunto Logistinen kunto.

ranger
Download Presentation

A M K: perustehtävät

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. OPETUS T & K ALUE-VAIKUTUS A M K: perustehtävät

  2. ALUE-VAIKUTUS OPPIMINEN T & K & P KYAMKLiiketalous www.menestys.kyamk.fi index.html

  3. Asiakaskunto Markkinoinnin kunto Tuloskunto Taloushallinnon kunto Liiketoiminta-prosessien kunto Logistinen kunto Liiketalouden opiskelijoiden- opinnäytetyöt - oppimisprojektit Etelä-KymenlaaksonPK-yritykset www.menestys.kyamk.fi index.html

  4. Kooste työn alla olevat marraskuu 2004

  5. TILASTOTIETOJA (marraskuu 2004) • 12 sopimuskumppanuutta (5 sopimuskumppanuutta päättynyt) ja n. 10 muuta yhteistyökumppanuutta (esim. Kotkan-Haminan seudun Yrityspalvelun Yrittäjyys 2000-hanke) • Opinnäytetöitä tekeillä noin 14, oppimisprojekteja 6 • Valmiita opinnäytetöitä on 25, päättyneitä oppimisprojekteja on 16, joista 4 tapahtumaa • Tradenomin tutkintoja suoritettu 32 Projektissa ollut mukana lähes 120 opiskelijaa, joista n. 40 on vielä tällä hetkellä mukana

  6. KYAMK–yritys_yhteistyö – liiketoiminnan kehitys – yrittäjäpolven vaihdos • Tutkimus-kehitys-palvelutoiminta niveltyy toimivana mallina OPS-työhön • PBL & projektioppimisen menetelmät • HOPS • yrittäjyys-OPS   esihautomo-hautomo • Yrittäjäpolven vaihdos prosessissa toimitaan yhteistyössä: • Kotkan-Haminan seudun yrityspalvelu / asiantuntijaverkosto • Suomen ammattikorkeakoulujen yrittäjyysverkosto (www.finpin.com) -toimimme pilottina  malli muihin amk:hin • City Image OY (Simo Saurio) – on lupautunut konsultiksemme käynnistysvaiheessa • Toimintamallina ja rahoituksen puitteina Kai Kosken vetämässä ESR –projektissa kehitetty yritys-yhteistyön toimintatapa. • projektit • opinnäytetyöt liiketoiminnan kehittäjinä RAJAPINNAT – KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT • laajempi näkemys (mallia sovelletaan koko talossa) • OPS-kehittely  yritykset (kumppanuudet pidettävä/luotava) MAHDOLLISUUDET • Kyamk:n KV-yhteyksien tuominen toimivaksi osaksi toimintamallia (auttaa ypv-tilanteessa olevia kansainvälisillekin markkinoille • kestävä kehitys osaksi liiketoiminnan kehitystä Tutkimusjohtajat (rooli --> kehitystyö) • kansainvälistyminen • rautatielogistiikka • yrittäjyys Kai Koski Jari Handelberg

  7. MARKKINOINTI-OSAAMINEN YDINOSAAMINEN YDIN-OSAAMINEN TALOUSHALLINTO-OSAAMINEN LOGISTIIKKA-OSAAMINEN Insinööri-opiskelijat In English in Kotka BA ’Industrial Business’ –koulutusohjelma (suomeksi !) KyAMK:n yrityshautomo-ohjelma jatkotutkinto amk MBA maisterin tutkinto (KTM) PK kenttä Industry (???)

More Related