batin bt graf ler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BATIN BT GRAFİLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
BATIN BT GRAFİLERİ

play fullscreen
1 / 66

BATIN BT GRAFİLERİ

1059 Views Download Presentation
Download Presentation

BATIN BT GRAFİLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BATIN BT GRAFİLERİ

 2. Abdomen (Batın) BT • Abdomen (karınbölgesi) BT incelemebilgisayarteknolojisiile X ışınlarınıbirleştirerekvücudumuzunkesitselresimlerinioluşturantanısalbiryöntemdir. Bu incelemedamarsistemimiz, organlarımız, kemiklerimizvediğerdokularımızhakkındaayrıntılıbilgilerverir. • Grafinin Amacı • Üst abdomen bilgisayarlı tomografi karaciğer hastalıkları, infiltratif lezyonlar (siroz gibi), dinamik BT), karaciğer tümörleri , karaciğer metastazları, karaciğerin kistik lezyonları vb.), safra kesesi ve yollarına ait hastalıklar, safra kesesi hastalıkları (genel olarak safra kesesi ve yollarının incelenmesinde ilk yöntem US olmalıdır), pankreas hastalıkları, akut ya da kronik pankeatitler, pankreas kitleleri, dalak hastalıklarına ait olgularda çekilir. • Hasta Hazırlığı • Hasta, inceleme odasına alınır. Üzerindeki kesit alanına girebilecek metal aksesuar veya protezler çıkarttırılır ve tarama ünitesine alınır.

 3. Taranacak Bölge için Belirlenen Sınırlar Tarama alanı, AP skenogram üzerinden diyafragma seviyesinden, crista-iliaka seviyesine kadar olan bölgede uygun FOV ayarlaması yapılarak belirlenir.

 4. KONTRASTSIZ BATIN BT • Akut batın ile başvuran hastalarda GIS, retroperiton, rektalkaslar gibi farklı lokalizasyonlardan kanama olabilir. Kontrastsız BT ile yüksek dansiteli kanama alanları ile kolaylıkla tanı konur. • Akut batın terimi saatler içinde gelişen ciddi abdominalağrıyla karakterize klinik bir durumdur. • İntraabdominal kanama tesbiti için İ.V. kontrastsız ve kontrastlı BT inceleme yapılmalıdır • Üreteraltaşların görüntülenmesi

 5. Kontrastsız çekimde taş görünümü: Bayan hastada akut kolesistit öntanısı ile yapılan BT incelemede; safra kesesinde ve koledok proksimal kesimde kalküle ait hiperdens görünüm mevcuttur.

 6. Kontrast Madde Uygulamaları BT'dekontrast madde, yapılacak değerlendirmeye göre damardan (intravenöz), ağızdan (oral) veya makattan (rektal) verilebilir. Bu yöntemlerden ikisi veya nadiren üçü birlikte de uygulanabildiği gibi bazı hastalara kontrast madde hiç verilmeyebilir. Damardan kontrast madde verilmesi öncesi hasta kontrast madde alerji riskinin saptanması amacıyla bilgilendirilir. Oral yoldan kontrast madde uygulaması; özofagus-mide-duodenum ve ince bağırsakların incelenmesinde hastaya kontrast madde içirilmesidir. Rektal yoldan, kalın bağırsakta lavman yoluyla yapılan radyolojik araştırmayı belirtir. Damar içine ilaç, arter ve ven yoluyla uygulanır. Arter içine (intraarteriyel) enjeksiyon, sistemik ilaç uygulama yolu değildir, ancak ilacın belirli bir organı etkilemesi veya görüntülemesi istenildiğinde kullanılır. Örnek: Anjiyografi incelemesi için radyoopak madde verilmesi. Kontrastlı dinamik BT inceleme: Organlarda gelişebilecek kitlelerin kontrast madde verilerek saniyeler içinde zamana karşı kontrast madde tutma haritalarını çıkartarak yapılarının, iyi ya da kötü huylu olduklarının değerlendirilmesidir.

 7. Kontrastlı Batın BT Grafileri

 8. 5.Pulmonel 9.Aort (abdominal) 1.Hepar 2.Lineaalba 6.Splen 10.Vena cava inferior 3.RectusAbdominal kas 7.Latissimusdorsi kası 4.Gaster 8.Vertebra (torakal)

 9. 1.Hepar 5.Jejunum 9.Vertebra 6.Pankreas 2.Portalven 10.Diyafram 3.Mide 7.Dalak 11.Aort 4.Transvers Kolon 8.Sol böbrek 12.Vci

 10. 1.Hepar 5.Transvers kolon 9.Splen 13.VCİ 2.Safra kesesi 6.Jejunum 10.Sol böbrek 3.Duodenum 7.Pankreas 11.Vertebra 4.Portalven 8.Desendens kolon 12.Aort

 11. 1.Hepar 5.Transvers k. 9.Aort 2.VCİ 6.Jejunum 10.Vertebra 3.Safra Kesesi 7.Desendens k. 11.Psoas kası 4.Duodenum 8.Sol böbrek 12.Sağ böbrek

 12. 1.Karaciğer 5.Transvers k. 9.Aort 2.Safra kesesi 6.Jejunum 10.Vertebra 3.Sağ Kolik Flexsura 7.Desendens k. 11.Sağ böbrek 4.Pankreas 8.Sol böbrek 12.VCİ

 13. 5.Karın kasları 9.Vertebra (Lumbar) 1.Karaciğer 2.İleum 6.Sol böbrek 10.VCİ 3.Asendens k. 7.Aort 11.Sağ böbrek 4.Jejunum 8.Kanalisvertebralis

 14. 1.Sağ böbrek 5.Aort 9.Vertebra 2.Asendens k. 6.Jejunum 3.Transvers k. 7.Desendens k. 4.VCi 8.Psoasmajor kası

 15. 1.Asendens k. 5.Jejunum 2.İleum 6.Desendens k. 7.Vertebra 3.VCİ 8.Psoasmajor kası 4.Aort

 16. Coronal ve Sagital BT Grafileri

 17. 1.Sağ akciğer 2.Karaciğer 3.Safra kesesi 4.Çekum 5.Mesane 6.Kalp 7.mide 8.Kolon 9.İnce bağırsak 10.Sigmoid kolon

 18. 1.Sağ akciğer 2.Portalven 3.Karaciğer 4.Çıkan kolon 5.Mesane 6.Sigmoid kolon 7.İnce bağırsak 8.Sup. Mesenterikven 9.Kalp

 19. 1.Akciğerler 2.Karın kasları 3.Mesane 4.Simphysispubis 5.Aort 6.VCİ 7.Sağ böbrek 8.Karaciğer 9.Kalp

 20. 1.Sol akciğer 2.Dalak 3.Kolon 4.Sol böbrek 5.Psoas kası 6.Acetabulum 7.Gluteus kası 8.Sağ böbrek 9.Karaciğer 10.Aort 11.Sağ akciğer

 21. 1.Sol akciğer 2.Dalak 3.Sol böbrek 4.Gluteusmedius kası 5.Gluteusmaximus kası 6.İnce bağırsak 7.Kolon 8.Acetabulum 9.Femur

 22. 1.Sol akciğer 2.Dalak 3.Sol böbrek 4.Psoas kası 5.Femur 6.Pelvis 7.Kolon 8.İnce bagırsak 9.Mide 10.Karaciğer 11.Kalp

 23. 1.Aort 2.Psoas kası 3.İliak arter 4.Mesane 5.Karaciğer 6.Kalp

 24. 1.Aort 2.Corpusvertebra 3.Procesusspinosus 4.İntervertebral disk 5.Sakrum 6.Rektum 7.Mesane 8.Karaciğer 9.Kalp

 25. BT Anjiyografi • BT anjiyografi: Vücudumuzdakidamartıkanıklık, daralma, kötühuyludamargelişimivebirçokdamarhastalıklarındaklasikanjiyografininriskinialmaksızınsaniyeleriçinde belli bir organ sisteminizyadatümvücudumuzundamarharitasıgerektiğindeüçboyutluolarakçıkarılabilmeyiveincelemeyi sağlar. En önemli üstünlüğü sadece damarın içini değil damar duvarını da gösterebilmesi ve duvar içinde yer alan kan, pıhtı ya da henüz damarda belirgin tıkanma yaratmayan ateroskleroz gibi patolojileri de gösterebilmesidir.

 26. 1.Aort 2.Karaciğer 3.Oesophagus 2 3 1

 27. 1.Aort 2.Hepatic arter 3.Splenic arter 2 4.Truncuscoelica 4 3 1

 28. 1.Aort 2.Renal arter 3.Renal arter 5 4.Splenicven 6 4 5.Gastrduodonal arter 1 3 2 6.Superiormessenteric arter

 29. 1.Aort 2.VCİ 1 2