ÜST BATIN MR - PowerPoint PPT Presentation

badru
st batin mr n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÜST BATIN MR PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÜST BATIN MR

play fullscreen
1 / 51
Download Presentation
ÜST BATIN MR
635 Views
Download Presentation

ÜST BATIN MR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÜST BATIN MR

 2. Görüntülemenin Amacı Üst abdomen MR, karaciğer, pankreas, dalak, böbrek ve adrenal bezlerin yapısal değişikliklerinin ve kitle lezyonlarının değerlendirilmesi amacı ile çekilir. Safra kesesinin ve safra yollarının görüntülenmesinde manyetik rezonans kolanjiografiyapılır.

 3. TARANACAK BÖLGE • Diyafram seviyesinden kristailiaka seviyesine kadar devam etmelidir

 4. ÜST BATIN

 5. Karaciğer • Abdominal aorta • Diyafragma • Pulmonel 1 2 4 3

 6. Hepar • Abdominal aorta • Gaster • Diyafragma 3 1 4 2

 7. Hepar • Abdominal aorta • Dalak • Mide 1 4 2 3

 8. Karaciğer • Abdominal aorta • Vena cava inferior • Dalak • Ren • Pankreasın ucu • Hepatik portal ven • Mide 7 8 6 3 2 4 1 5

 9. karaciğer • Böbrek • Abdominal aorta • Dalak • Vena cava inferior • Mide 6 5 3 1 4 2

 10. karaciğer • Sol böbrek • Sağ böbrek • Aort • Splen • Mide 6 4 1 5 3 2

 11. MR ile damar içi yapıların görüntüleri alınabilmekte (MR anjiyografisi)

 12. karaciğer • Sağ böbrek • Sol böbrek • Safra kesesi • Dalak • Böbrek üstü bezi 4 1 5 6 2 3

 13. Karaciğer • Safra kesesi • Aorta • Böbrek • Latismusdorsi 2 1 3 4 5

 14. Karaciğer • Safra kesesi • Böbrek 2 1 3

 15. Hepar • Safra kesesi • Asendes kolon • Transvers kolon • Desendes kolon • Sol renalven • Abdominal aorta • Safra taşları • Pankreas 4 3 5 2 8 9 1 6 7

 16. Asendeskolon • İnce bağırsak • Transverskolon • Abdominal aorta • Pankreas 3 2 1 5 4

 17. CORONAL MR GÖRÜNTÜLERİ

 18. Karaciğer • Mide 1 2

 19. Karaciğer • Mide • Safra kesesi 1 2 3

 20. Karaciğer • Dalak • Mide 3 1 2

 21. Karaciğer • Sağ böbrek • Sol böbrek • Dalak 4 1 2 3

 22. Karaciğer • Böbrek • Dalak 1 3 2

 23. Karaciğer • Sağ Böbrek • Sol böbrek • Mide 4 1 2 3

 24. Karaciğer • Safra kesesi • Ductushepatikcommunis • Asendes kolon • Desendes kolon • Sigmoid kolon • Rektum 1 3 2 5 4 6 7

 25. Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi (MRCP) • Safra ve pankreas kanalının manyetik rezonans (MR) ile görüntülenmesi anlamına gelmektedir. • Bu görüntüleme yöntemi ile safra yolları ve kanallarındaki daralmalar yada taş oluşumları tespit edilerek tanı ve tedavinin ilk aşaması tamamlanmış olur.

 26. SAFRA KESESİ • Safra kesesi karaciğerin alt yüzüne yapışık yaklaşık 50 cc hacimli kese şeklinde bir organdır. Görevi, karaciğerin ürettiği sarı-yeşil bir sıvı olan safrayı depolamaktır. Genellikle açlık halinde safra kesesinde biriken safra, burada konsantre edilir ve depolanır. Sindirim sırasında ise, safra kesesi kasılarak içindeki safrayı bağırsağa boşaltır. Safranın görevi ise yağların emilimini sağlamaktır. • Safra kesesi içinde normalde eriyik halde bulunan, kolesterol veya pigmentlerin çökelek oluşturması sonucu ortaya çıkan yapılardır. Safra taşları kolesterol, pigment ve mixt taşlar olmak üzere sınıflandırılır.

 27. SAFRA KANALLARI Safra, karaciğer lobuslarındaki küçük safra kanalları aracılığıyla daha büyük safra kanallarına dökülür.Bu safra kanalları birleşerek karaciğer kapısında “ductushepaticusdexter “ ve “ductushepaticussinister “ denilen safra kanalları oluşturur. Kanallar birleşerek 4-6 cm uzunluğundaki “ ductushepaticuscommunis’i “ meydana getirir. Bu da safra kesesinden “ ductuscysticus “ ile birleşerek “ ductuskoledekus (koledok kanalı) “ adını alarak duodenuma açılır

 28. Ductushepaticussinister Ductushepaticusdextra Ductushepaticuscommunis Safra kesesi Ductuspankreaticus Ductuscysticus Ductuscholedochus

 29. Ductushepaticsinister Safra kesesi Ductuspankreatik Ductus koledok

 30. Safra kanalındaki taşlar