st batin mr n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÜST BATIN MR PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÜST BATIN MR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

ÜST BATIN MR - PowerPoint PPT Presentation


 • 594 Views
 • Uploaded on

ÜST BATIN MR. Görüntülemenin Amacı Üst abdomen MR, karaciğer, pankreas, dalak, böbrek ve adrenal bezlerin yapısal değişikliklerinin ve kitle lezyonlarının değerlendirilmesi amacı ile çekilir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ÜST BATIN MR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. ÜST BATIN MR

  2. Görüntülemenin Amacı Üst abdomen MR, karaciğer, pankreas, dalak, böbrek ve adrenal bezlerin yapısal değişikliklerinin ve kitle lezyonlarının değerlendirilmesi amacı ile çekilir. Safra kesesinin ve safra yollarının görüntülenmesinde manyetik rezonans kolanjiografiyapılır.

  3. TARANACAK BÖLGE • Diyafram seviyesinden kristailiaka seviyesine kadar devam etmelidir

  4. ÜST BATIN

  5. Karaciğer • Abdominal aorta • Diyafragma • Pulmonel 1 2 4 3

  6. Hepar • Abdominal aorta • Gaster • Diyafragma 3 1 4 2

  7. Hepar • Abdominal aorta • Dalak • Mide 1 4 2 3

  8. Karaciğer • Abdominal aorta • Vena cava inferior • Dalak • Ren • Pankreasın ucu • Hepatik portal ven • Mide 7 8 6 3 2 4 1 5

  9. karaciğer • Böbrek • Abdominal aorta • Dalak • Vena cava inferior • Mide 6 5 3 1 4 2

  10. karaciğer • Sol böbrek • Sağ böbrek • Aort • Splen • Mide 6 4 1 5 3 2

  11. MR ile damar içi yapıların görüntüleri alınabilmekte (MR anjiyografisi)

  12. karaciğer • Sağ böbrek • Sol böbrek • Safra kesesi • Dalak • Böbrek üstü bezi 4 1 5 6 2 3

  13. Karaciğer • Safra kesesi • Aorta • Böbrek • Latismusdorsi 2 1 3 4 5

  14. Karaciğer • Safra kesesi • Böbrek 2 1 3

  15. Hepar • Safra kesesi • Asendes kolon • Transvers kolon • Desendes kolon • Sol renalven • Abdominal aorta • Safra taşları • Pankreas 4 3 5 2 8 9 1 6 7

  16. Asendeskolon • İnce bağırsak • Transverskolon • Abdominal aorta • Pankreas 3 2 1 5 4

  17. CORONAL MR GÖRÜNTÜLERİ

  18. Karaciğer • Mide 1 2

  19. Karaciğer • Mide • Safra kesesi 1 2 3

  20. Karaciğer • Dalak • Mide 3 1 2

  21. Karaciğer • Sağ böbrek • Sol böbrek • Dalak 4 1 2 3

  22. Karaciğer • Böbrek • Dalak 1 3 2

  23. Karaciğer • Sağ Böbrek • Sol böbrek • Mide 4 1 2 3

  24. Karaciğer • Safra kesesi • Ductushepatikcommunis • Asendes kolon • Desendes kolon • Sigmoid kolon • Rektum 1 3 2 5 4 6 7

  25. Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi (MRCP) • Safra ve pankreas kanalının manyetik rezonans (MR) ile görüntülenmesi anlamına gelmektedir. • Bu görüntüleme yöntemi ile safra yolları ve kanallarındaki daralmalar yada taş oluşumları tespit edilerek tanı ve tedavinin ilk aşaması tamamlanmış olur.

  26. SAFRA KESESİ • Safra kesesi karaciğerin alt yüzüne yapışık yaklaşık 50 cc hacimli kese şeklinde bir organdır. Görevi, karaciğerin ürettiği sarı-yeşil bir sıvı olan safrayı depolamaktır. Genellikle açlık halinde safra kesesinde biriken safra, burada konsantre edilir ve depolanır. Sindirim sırasında ise, safra kesesi kasılarak içindeki safrayı bağırsağa boşaltır. Safranın görevi ise yağların emilimini sağlamaktır. • Safra kesesi içinde normalde eriyik halde bulunan, kolesterol veya pigmentlerin çökelek oluşturması sonucu ortaya çıkan yapılardır. Safra taşları kolesterol, pigment ve mixt taşlar olmak üzere sınıflandırılır.

  27. SAFRA KANALLARI Safra, karaciğer lobuslarındaki küçük safra kanalları aracılığıyla daha büyük safra kanallarına dökülür.Bu safra kanalları birleşerek karaciğer kapısında “ductushepaticusdexter “ ve “ductushepaticussinister “ denilen safra kanalları oluşturur. Kanallar birleşerek 4-6 cm uzunluğundaki “ ductushepaticuscommunis’i “ meydana getirir. Bu da safra kesesinden “ ductuscysticus “ ile birleşerek “ ductuskoledekus (koledok kanalı) “ adını alarak duodenuma açılır

  28. Ductushepaticussinister Ductushepaticusdextra Ductushepaticuscommunis Safra kesesi Ductuspankreaticus Ductuscysticus Ductuscholedochus

  29. Ductushepaticsinister Safra kesesi Ductuspankreatik Ductus koledok

  30. Safra kanalındaki taşlar