ter leti egyenl tlens gek i a t r rtelmez sei n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK I. A TÉR ÉRTELMEZÉSEI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK I. A TÉR ÉRTELMEZÉSEI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK I. A TÉR ÉRTELMEZÉSEI - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK I. A TÉR ÉRTELMEZÉSEI. FÖLDRAJZI TÉR : a minket körülvevő valós tér TÁRSADALMI TÉR: ahol a társadalmi tevékenységek zajlanak ABSZTRAKT TÉR : modell tér, bizonyos társadalmi, gazdasági probléma értelmezésére CTÉR: computer-tér

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK I. A TÉR ÉRTELMEZÉSEI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK I.A TÉR ÉRTELMEZÉSEI • FÖLDRAJZI TÉR: a minket körülvevő valós tér • TÁRSADALMI TÉR: ahol a társadalmi tevékenységek zajlanak • ABSZTRAKT TÉR: modell tér, bizonyos társadalmi, gazdasági probléma értelmezésére • CTÉR: computer-tér • KIBERTÉR: a ctérből számítógépes kommunikációval teremtett új tér • KÜLSŐ TÉR: az a földrajzi (fizikai) tér, mely „tartályszerűen” körülvesz • BELSŐ TÉR: a különböző társadalmi, gazdasági szereplők kapcsolatrendszeréből felépült tér

  2. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK II.A TÉR ÉS IDŐ VISZONYA • Egyterű, egyidejű események: egy helyen egyidőben • Egyterű, külön idejű események: egy helyen különböző időben • Külön terű, egyidejű események: egyidőben, különböző helyen • Külön terű, külön idejű események: különböző helyen és különböző időben

  3. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK III. A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉG ÉRTELMEZÉSEIA területi egyenlőtlenség szükségszerűség, mivel nincs a térnek két olyan pontja, mely minden tulajdonságában azonos lenne.A tér kitüntetett pozíciói a következőek: • Centrum • Periféria • Félperiféria

  4. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK IV.A CENTRUM ÉRTELMEZÉSE KÜLSŐ ÉS A BELSŐ TÉRBEN KÜLSŐ TÉRBEN a centrum a geometriai értelemben vett középponti helyzet BELSŐ TÉRBEN a centrum a minőségi értelemben vett középpontiság

  5. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK V.A PERIFÉRIA ÉRTELMEZÉSE KÜLSŐ ÉS A BELSŐ TÉRBEN KÜLSŐ TÉRBEN a periféria a határmenti helyzetet jelenti BELSŐ TÉRBEN a periféria a szélre szorultságot jelöli

  6. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK VI.VÁLTOZÁSOK A CENTRUM, PERIFÉRIA, FÉLPERIFÉRIA HELYZETÉBEN A centrum, a periféria és félperiféria térbeli és időbeli helyzete változó. A változás iránya és eredménye kettős: IRÁNY EREDMÉNY polarizációegyensúlytalanság kiegyenlítődésegyensúlyi állapot

  7. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK VII.A NIVELLÁLÓDÁS FOLYAMATA

  8. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK VIII.A DIFFERENCIÁLÓDÁS FOLYAMATA

  9. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK IX.AZ EGYENLŐTLENSÉGI MUTATÓK A településrendszer két pólusa a területi egyenlőtlenségi dimenziórendszerben: Forrás (átvéve): Nemes Nagy J. 1998.51.o.

  10. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK X. AZ EGYENSÚLY ÉRTELMEZÉSE ZÁRT RENDSZER NYÍLT RENDSZER statikus egyensúlyi dinamikus egyensúlyi állapot állapot állandósult nyugvó időről időre újra- állapot rendeződő egyensúly

  11. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XI.A STRUKTÚRA ÉS FOLYAMAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉG

  12. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XII.A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT STRUKTÚRA ÉS FOLYAMAT

  13. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XIII.A NÖVEKEDÉS ÉS FEJLŐDÉS KAPCSOLATA Növekedés: benne a mértékek változnak Fejlődés: benne az értékek változnak A fejlődés sokféle tartalmat hordozhat: gazdasági fejlődés társadalmi fejlődés fenntartható fejlődés

  14. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XIII.A fejlődést jellemző tényezőkTERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XIV.A FEJLŐDÉST JELLEMZŐ TÉNYEZŐK Alonso nyomán (1964:)1. gazdasági növekedési ráta2. az osztályok, foglalkozások stb. közötti társadalmi egyenlőtlenség színvonala3. a régiók közötti egyenlőtlenség színvonala4. a földrajzi és területi koncentráció színvonala5. a népesség növekedésének aránya

  15. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XV.FEJLŐDÉSFORMÁK ENDOGÉN FEJLŐDÉS: helyi, belső erőforrásokra épít EXOGÉN FEJLŐDÉS: kívülről jövő beavatkozásra épít FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: a jelen generáció szükségleteinek kielégítése úgy történik, hogy az nem korlátozza a jövőbeli generációk szükségleteinek kielégítését

  16. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XVI.CENTRUM-PERIFÉRIA MODELLEK 1. I. Wallerstein: A centrum, mint relatív központ és a periféria, mint peremi helyzet között függőségi kapcsolat van. A függőség formái: 1. Fekvésből adódó függőség 2. Gazdasági potenciálból adódó függőség 3. Hatalmi erőviszonyokból adódó függőség

  17. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XVII.CENTRUM-PERIFÉRIA MODELLEK 2. G. Myrdal: A perifériák és a növekedési centrumok közötti viszonyban két különböző előjelű hatás figyelhető meg: 1.Backwash hatás 2. Spread hatás

  18. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XVIII.CENTRUM-PERIFÉRIA MODELLEK 3.Függőségi elméletek „A” P. Barant: a fejlett és fejlődő világ közötti fejlettségbeli különbségek kiküszöbölhetetlenek A. G. Frank: a fejlett és fejlődő világ között egy metropolisz-szatellit kapcsolat van

  19. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XIX.CENTRUM-PERIFÉRIA MODELLEK 4.Függőségi elméletek „B” Gilbert: A függőség típusai: kereskedelmi függőség, technikai függőség, kulturális függőség, tőkefüggőség Foster-Carter: A függőségi elmélet ismérvei stagnálást hirdető bilineáris externalista diskontinuista

  20. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XX.CENTRUM-PERIFÉRIA MODELLEK 5. I.Wallerstein: A világgazdasági centrumtér kialakulása hosszú történeti folyamat. A folyamatnak 2 fő állomása van: 1. Minirendszerek kialakulása 2. Világrendszerek kialakulása. Ez utóbbi lehet: A. világbirodalom B. világgazdaság

  21. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXI. NÖVEKEDÉSI PÓLUS-ELMÉLETEK Perroux: a gazdaság növekedési pólusai a motorikus egységek Scitovsky: a motorikus egységek csatlakozási mechanizmusokon keresztül hatnak más ágazatokra Boudeville: a növekedési pólusok térbeli elhelyezkedése jellegzetes. Az ágazati polarizáció térbeli polarizációval jár.

  22. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXII. NÖVEKEDÉSI SZAKASZ-ELMÉLETEK 1. P. Barant: modernizációs elmélete kimondja: a tradicionális társadalmakból jól megrajzolható az út a modern társadalmak felé. Az út szakaszai: 1. Tradicionális társadalmak szakasza 2. Nekilendülés előfeltételei kialakulásának szakasza 3. Gazdasági nekilendülés szakasza 4. Út az érettség felé 5. Magas tömegfogyasztás kora

  23. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXIII. NÖVEKEDÉSI SZAKASZ-ELMÉLETEK II. Friedmann területi növekedés elmélete

  24. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXIV. NÖVEKEDÉSI SZAKASZ-ELMÉLETEK 3.Friedmann elmélete a területi fejlettségi különbségek összefüggésében

  25. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXV. NÖVEKEDÉSI SZAKASZ-ELMÉLETEK 4.Friedmann területi fejlődésének differenciálódással, nivellálódással való összefüggése

  26. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXVI.A területi lépték kiválasztása

  27. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXVII.Az ELMARADOTTSÁG TÉNYEZŐI 1.

  28. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXVIII.Az ELMARADOTTSÁG TÉNYEZŐI 2.A demográfiai egyensúly felbomlása Jellegzetességei: a képzett agilis fiatalok elköltözése elöregedés amortizálódás a szegénység térbeli koncentrációja

  29. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXIX.Az ELMARADOTTSÁG TÉNYEZŐI 3.Az elszigeteltség Jellemzői: kedvezőtlen közlekedésföldrajzi helyzet fejletlen tömegközlekedés zsáktelepülés-jelleg a hírközlés és információáramlás csatornái kiépületlenek

  30. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXX.Az ELMARADOTTSÁG TÉNYEZŐI 4.Gyenge térségi jövedelemtermelő képesség Jellemzői: tőkehiány a gazdaság teljesítőképességének alacsony szintje hiányzó érdekérvényesítés, fejletlen helyi menedzsment

  31. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXXI.Az ELMARADOTTSÁG TÉNYEZŐI 5.A szükségletek kielégítésének akadálya Jellemzői: családok csekély jövedelme az elérhető szolgáltatások alacsony színvonala

  32. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXXII.Az ELMARADOTTSÁG TÉNYEZŐI 6.A környezeti erőforrások alul vagy túlhasznosítása Az alulhasznosítás jellemzője: a viszonylag jó állapotú természeti környezet feltáratlan A túlhasznosítás jellemzője: az értékvédelem a környezettudatosság kontrollja nélkül kezdődik meg a területhasználat

  33. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXXiII.BEAVATKOZÁS A TERÜLETI FEJLŐDÉSBE 1. Cél: A térségek közötti viszonyban a verseny helyébe a kooperáció lépjen Az új értékszemlélet pillérei: 1. Az elmaradottság halmozott oksági probléma. Megoldása csak komplexen történhet 2. A periféria nem szociálisan megsegítendő tér, hanem olyan értékek birtokosa, melyek hasznosításában a centrumra is szükség van

  34. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXXiV.BEAVATKOZÁS A TERÜLETI FEJLŐDÉSBE 2. Az új értékszemlélet pillérei: 3. A stratégiai célok megfogalmazásában a centrumok és perifériák eltérő adottságait is figyelembe vevő eszközöket kell meghatározni. 4. A szereplőket fel kell készíteni arra, hogyan élhetnek ezekkel az eszközökkel, hogyan tudják önmaguk is fenntartani a változáshoz vezető folyamatokat.

  35. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXXV.A FELZÁRKÓZTATÁS FORGATÓKÖNYVEI1. A meglevő helyi szereplők ösztönzésére, a belső tartalékok mozgósítására építő fejlesztés forgatókönyve: Kiindulás: csak a helyi erőforrásokra épülő, helyieket bevonni képes fejlesztés lehet hosszútávon életképes.

  36. TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK XXXVI.A FELZÁRKÓZTATÁS FORGATÓKÖNYVEI2. A betelepülő lakosokra és vállalkozásokra, új gazdasági tevékenységekre épülő innovatív területfejlesztési forgatókönyv A kívülről bevitt innovációkat a helyi kezdeményezőkészséggel ötvöző, nem profitorientált vállalkozásokra orientált vállalkozásokra épülő szociális gazdasági forgatókönyv