Na marginesie referatu prof. Jerzego
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

na marginesie referatu prof. Jerzego Kleera pt. Instytucjonalizacja przestrzeni społecznej poprzez dobra publiczne . Andrzej Kondratowicz, SWPS & UW Czwartki u Ekonomistów , PTE, Warszawa, 20.02.2014.  r e: DIAGNOZA (Tezy wyjściowe prof. Kleera ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - barb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Andrzej kondratowicz swps uw czwartki u ekonomist w pte warszawa 20 02 2014

na marginesie referatu prof. Jerzego Kleera pt.Instytucjonalizacja przestrzeni społecznej poprzez dobra publiczne

Andrzej Kondratowicz, SWPS & UW

Czwartki u Ekonomistów, PTE, Warszawa, 20.02.2014


Andrzej kondratowicz swps uw czwartki u ekonomist w pte warszawa 20 02 2014

re: DIAGNOZA(Tezy wyjściowe prof. Kleera)

 • Przestrzeń społeczna, zarówno krajowa, jak i międzynarodowa charakteryzuje się licznymi patologiami, o różnym charakterze i często odmiennych źródłach;

 • Ogólnie można je określić, jako efekt upadku starego porządku, i braku pojawienia się nowego, odpowiadającego nowym realiom, jakie pojawiły się w ostatnich trzech – czterech dekadach w gospodarce światowej.

 • Świat wskutek globalizacji oraz rewolucji informacyjnej staje się coraz bardziej powiązany, ale różnice między państwami oraz w ich obrębie stają się coraz większe.

 • Różnice i sprzeczności z przestrzeni światowej przenoszą się na poziom państw, ale również odmienności w poziomie państw, mają istotny wpływ na brak jednolitego porządku w skali globalnej.

 • Wizja powszechnego porządku w oparciu o jednolity model wywodzący się z cywilizacji euro–atlantyckiej, jaki dominował na początku lat 90-tych XX w. przestała obowiązywać.[ mam pewne wątpliwości – AK-> re: Chiny, Indie, … patrz dalej]

 • Dosyć powszechny jest pogląd, że współczesna gospodarka światowa cierpi na brak ładu światowego, a co ważniejsze brak jest zgodności jakie rozwiązania mogą być tu użyteczne.


Andrzej kondratowicz swps uw czwartki u ekonomist w pte warszawa 20 02 2014

 • JK: Wizja powszechnego porządku w oparciu o jednolity model wywodzący się z cywilizacji euro–atlantyckiej, jaki dominował na początku lat 90-tych XX w. przestała obowiązywać.[ mam pewne wątpliwości – AK-> re: Chiny, Indie, …]

 • Dodatkowo: hipoteza pomocnicza #3 JK:

 • Dotychczasowy ład światowy wywodził się i został zbudowany w oparciu o podstawowe składniki cywilizacji euro –atlantyckiej, natomiast nowy musi uwzględniać oraz inkorporować specyficzne składniki cywilizacji wywodzące się spoza obszaru euro–atlantyckiego.

 • AK: to jest odzwierciedlenie poglądu o unitarnym, a nie federalnym „światowego państwa przyszłości”

 • AK:

 • ZGODA, jednak czy owe podstawowe składniki cywilizacji euro–atlantyckiej same nie zmieniają się, nie ewoluują? Czy wartości europejskie (re: WVS & EVS; Inglehart-WelzelCultural Map of the World) są dziś takie same jak 400, 200, 100, 50 lat temu? Np.: tolerancja, akceptacja inności, dopuszczalny pluralizm wartości?


Andrzej kondratowicz swps uw czwartki u ekonomist w pte warszawa 20 02 2014

The World Value Survey Cultural Map 2005-2008 [Inglehart-Welzel]


Andrzej kondratowicz swps uw czwartki u ekonomist w pte warszawa 20 02 2014

The World Value Survey Cultural Map 1999-2004

The World Value Survey Cultural Map 2005-2008


Andrzej kondratowicz swps uw czwartki u ekonomist w pte warszawa 20 02 2014

Uwagi na marginesie części zatytułowanej „Czy istnieje możliwość przywrócenia ładu w przestrzeni publicznej” (s. 8-13).

Czy diagnoza prof. Kleera dotycząca wartości euro-atlantyckich nie jest zbyt pesymistyczna, a w kategoriach normatywnych – wręcz krzywdząca (nas – cywilizację euro-atlantycką, NATOwską?)

Czy ta diagnoza dotyczy „wyznawanych/deklarowanych wartości” czy też dominacji realiów życia gospodarczo-społecznego nad tymi wartościami, na gwałcie zadawanym tym wartościom. Sądzę, że z tym drugim: oczywisty jest też rozdźwięk między pierwszym i drugim. „Czy powinniśmy mówić o filozofii wolnego rynku czy praktyce wolnego(?) rynku” (s.10)

Nota bene: wartości euro-atlantyckie? Czy też wartości europejskie i wartości amerykańskie (re: Europeandream vs American dream: debata Wilkin-Kondratowicz na Festiwalu Nauki, UW 2013).

I jeszcze jedno uściślenie: solidaryzm, ale na jakim poziomie? Lokalnym (np. lokalnej społeczności religijnej Amiszów) czy regionalnym, narodowym, globalnym? Czy solidaryzm wykluczający czy włączający (inkluzywny)? Oczywiście prof. Kleerowi chodzi o ten globalny – i to jest pomost do „teorii i praktyki” globalnych dóbr publicznych.


Andrzej kondratowicz swps uw czwartki u ekonomist w pte warszawa 20 02 2014

Problemy rozumienia/ujmowania/definiowania globalnych dóbr publicznych

 • Czy to solidaryzm jest (był) powodem dostarczania dóbr publicznych?

 • Cytowane przez J. Kleera podejście Inge Kauneet al. (czy dominujące? czy poprawne dla ekonomisty? [public goods vs. meritgoods, commongoods – all non-privategoods]

 • Warto wrócić do podstaw: definiowanie dóbr publicznych jako takich

  • Paul Samuleson – czyste dobra publiczne a dobra mieszane

  • Definicja normatywna (Samuelson) i pozytywna (Buchanan)

  • Wyostrzyć rozróżnienie: kiedy mówimy o dobrach publicznych, a kiedy o dostarczaniu dóbr publicznych (w def. Buchananowskiej nie ma znaczenia, ale Kaul, Kleer, .. Odwołują się raczej do definicji normatywnej)

  • W literaturze GDP wymienne stosowanie: welfarestatefunctions, institutionalarrangements, public goods – AK: może lepiej zostać przy Institutionalarrangements?

 • Pomówmy o brzydszej stronie dóbr publicznych – ich finansowaniu – i spójrzmy na GDP (Globalne Dobra Publiczne) z tej perspektywy (a nie z perspektywy ich konsumowania/”popytu”) ------------------------------


Andrzej kondratowicz swps uw czwartki u ekonomist w pte warszawa 20 02 2014

Finansowanie dóbr publicznych

 • Atrybuty imperium państwa (narodowego): możliwość nakładania danin (podatków)

 • GDP / semi-GDP historycznie: Pax Romana, PaxBritannica, PaxAmericana, PaxSovietica,

 • Regionalne dobra publiczne (RDP) współcześnie: PaxGermanica/ Merkelana, Pax Putina (re: Ukraina, Mołdowa, Gruzja)

 • Łady oparte na dominacji narodowej miały konkretne (odkryte lub ukryte) mechanizmy finansowania GDP / RDP (re: znaczenie BrettonWoods System dla US)

 • Jaki mechanizm finansowania możemy sobie realistycznie wyobrazić w stosunku do GDP w ujęciu Inge Kaul czy Jerzego Kleera? To jest wg mnie najtrudniejsze pytanie i zarazem klucz do określenia możliwego instytucjonalnego kształtu mechanizmu dostarczającego GDP / RDP.

 • Inny ciekawy aspekt: free-riding w domenie GDP


Andrzej kondratowicz swps uw czwartki u ekonomist w pte warszawa 20 02 2014

Perspektywa regionalna – europejska (EU)

 • Wybiegamy w przyszłość finansowania GDP, a jak wyglądają dzisiejsze możliwości ich finansowania (dostarczania) w bogatej Unii Europejskiej?

 • Powszechnie poddaje się w wątpliwość fiskalne możliwości utrzymania welfarestate w Europie na dotychczasowym poziomie – TO JEST TODAY’S EUROPEAN REALITY. Niski wzrost gospodarczy i starzenie się ludności – widmo bankructwa dotychczasowych budżetowych mechanizmów zabezpieczenia społecznego.

 • Potrzebne / poszukiwane realistyczne propozycje co do „reorganizacji” socjalnej Europy -----------------------------------------------------------------------------------------


Andrzej kondratowicz swps uw czwartki u ekonomist w pte warszawa 20 02 2014

Graph 1.Provision of public goods (welfarestatefunctions)

 • in Europe on variouslevels, a staticview

 • [w różnych proporcjach w różnych krajach UE; zróżnicowanie na poziomie narodowym, a zwłaszcza sub-narodowym (lokalnym/ ”wojewódzkim”) odzwierciedla różnice kulturowe – re: Inglehart-Welzel]

 • źródło: Bukowska, Kopczewska, Kondratowicz, Krzysztoszek-Starczewska, Kula, Siwińska-Gorzelak,

  • Public Sector Puzzle, a NORFACE Project Proposal, Warszawa 2013 [zmodyfikowane]


Andrzej kondratowicz swps uw czwartki u ekonomist w pte warszawa 20 02 2014

Graph 2 .Hypothetical shifts

Panel A. General view of changes (core processes)

 • źródło: Bukowska, Kopczewska, Kondratowicz, Krzysztoszek-Starczewska, Kula, Siwińska-Gorzelak,

  • Public Sector Puzzle, a NORFACE Project Proposal, Warszawa 2013


Andrzej kondratowicz swps uw czwartki u ekonomist w pte warszawa 20 02 2014

Panel B. A More detailed view of changes

 • źródło: Bukowska, Kopczewska, Kondratowicz, Krzysztoszek-Starczewska, Kula, Siwińska-Gorzelak,

  • Public Sector Puzzle, a NORFACE Project Proposal, Warszawa 2013


Andrzej kondratowicz swps uw czwartki u ekonomist w pte warszawa 20 02 2014

Na tym europejskim tle warto zauważyć inne tendencje REGIONALNE:

 • Procesy pokazane na schematach są wymuszane w dużej mierze przez swobodę przemieszczania się nie tyle towarów, co czynników, a zwłaszcza migracje (swobodny przepływ siły roboczej) i uprawnień do dóbr publicznych – stąd eksport/import bezrobocia w UE, export/import problemów monetarnych (pieniądz jako dobro publiczne), optymalizacja podatkowa przez firmy międzynarodowe (duże i średnie), etc.

 • Jednak w innych regionach/krajach mamy często procesy odmienne od unijnych. Na przykład Chiny: przejście od dostarczania dóbr publicznych lokalnych (tradycyjna gmina) na poziom narodowy (co w niedalekiej przyszłości może spowodować problemy fiskalne!!!)

 • Stąd moja [AK] Hipoteza 1(nieco odmienna od tej p. prof. Kleera, a zbliżona do Dani Rodrika (Capitalismv.3.0) – pozostaną różne kapitalizmy i w ramach tych regionalnych „modeli kapitalizmu” zostaną „dopracowane” mechanizmy dostarczania regionalnych dóbr publicznych (RDP)

 • Hipoteza 2 [AK]: w średnim okresie (MR) raczej będziemy mieli do czynienia z Porządkami Regionalnymi, a nie [jednolitym Porządkiem Światowym i problemem czołowym będą Regionalne Dobra Publiczne (RPG) a nie Globalne Dobra Publiczne.