Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Miten EU muuttaa yritysten talousraportointia? IAS:ään siirtyminen 22.5.2001 Tomi Seppälä. EU:n päätös. Komission tiedonanto 13.6.2000 Komissio julkisti asetusehdotuksensa 13.2.2001. Lähetetty Parlamenttiin ja Neuvostolle 22.2.2001. Suurin muutos 30 vuoteen taloudellisessa raportoinnissa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - baker-avila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

Miten EU muuttaa yritysten talousraportointia?IAS:ään siirtyminen 22.5.2001Tomi Seppälä


Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

EU:n päätös

Komission tiedonanto 13.6.2000

Komissio julkisti asetusehdotuksensa 13.2.2001.

Lähetetty Parlamenttiin ja Neuvostolle 22.2.2001.

Suurin muutos 30 vuoteen taloudellisessa raportoinnissa.

Sitoo välittömästi jäsenmaita, kun hyväksytty.

IAS: julkisen kaupankäynnin kohteena osake tai muu arvopaperi

Eli koskee: päälistaa, I-listaa, NM-listaa + pre-listaa

ja näihin aikojia

Tilikausilta, jotka alkavat 1.1.2005 tai sen jälkeen


Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

EU:n rooli

IAS-suosituksia koskevan hyväksymismekanismin kehittäminen; endorsement mechanism

Valvoa IAS:n käyttöönottoa EU:ssa

Varmistaa, että IAS = asianmukainen perusta pörssiyhtiöiden raportoinnille

IAS-tilinpäätösten valvontamekanismin kehittäminen; enforsement mechanism

Asetus johtaa kieliversioihin


Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

Hyväksymismekanismi

EU:n sisäinen mekanismi

Ei voida delegoida ei-EU:n alaiselle järjestölle

Ei muotoilla IAS:ää, vaan valvoa uusien antamista

Puuttua vain, jos puutteelliset tai ei EU-sopivat

Poliittinen taso = Tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea

 • jäsenvaltioiden edustajat + EU-komissio

  Tekninen taso = Tilinpäätöskysymysten tekninen komitea

 • tilinpäätösten laatijat, käyttäjät, tilintarkastajat


Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

Valvontamallien kehittäminen

IAS-suositusten täytäntöönpanoa koskevan valvontamallin kehittäminen; enforcement mechanism

 • IOSCO

 • FESCO (Eta-alueen arvopaperivalvojien yhteistyöjärjestö);

 • komission suosima

 • Täytäntöönpanon elementit

  • selkeät tilinpäätösnormit

  • ajankohtaiset tulkinnat

  • lakisääteinen tilintarkastus

  • valvontaviranomaisten valvonta

  • tehokkaat sanktiot


Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

Valvonnan nykytilanne kirjava

 • statutory audit

 • self enforcement (corporate governance)

 • agency based (regulatory) system

 • individual rights based (oversight) system

  Eri maiden käytäntöjä

 • Ruotsi – pörssi

 • Belgia, Ranska, Italia, Espanja – paikallinen Rata

 • Tanska – ministeriö

 • Iso-Britannia – Review Panel

 • Hollanti, Suomi – valitusperusteinen

 • Saksa – kuka tahansa


Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

Tulevaisuus

 • todennäköisesti FESCO - työryhmä selvittää täytäntöönpano- ja valvontakysymyksiä

 • perusperiaatteet yhteistyöstä ja kansallisille järjestelmille

 • asetettavista vähimmäiskriteereistä sovitaan kansainvälisillä yhteistyöfoorumeilla

 • Generally Accepted Enforcement Standards

  Tulevaisuuden malli

 • Valvojien yhteistyö

 • Eurooppalainen Review Panel

 • Hajautettu valvonta / European SEC


Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

Millainen on IAS tilinpäätös?

 • Tilinpäätös, joka täyttää kaikki IAS standardit ja SIC tulkinnat

 • Oikein kirjattu

 • Oikein esitetty – netto vs. brutto

 • Oikein ryhmitelty

 • Täydelliset liitetiedot


Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

Vaativuustaso - eroja?

Oikea kuva

 • IAS:n asianmukainen noudattaminen; ja

 • lisätietojen antaminen tarvittaessa

  Going concern

  Johdonmukaisuus - esittämistapa

  Olennaisuus

 • esittämättä jättäminen voisi vaikuttaa taloudellisiin päätöksiin

  Netotus - ei

  Vertailutiedot

 • kaikesta numeerisesta tiedosta

 • poikkeus: IAS 16, IAS 37


Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

Vaatimukset laatijalle

Perusta projektiryhmä

 • päämäärä – ketä varten, miksi

 • tiedosta ulkoiset ja sisäiset riskit

  • oma johto (hallitus, TJ, CFO)

  • lehdistö, kilpailijat, pörssit, RATAt, rahoittajat, omistajat

  • järjestä koulutusta


Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

Projektisuunnitelma

Onko mahdollista toteuttaa?

 • dokumentointi

 • järjestelmät

 • järjestelmät ajan tasalla 5-10 vuotta sitten?

 • onko oma väkemme asiantuntevaa?

 • onko johtomme ”ajan tasalla”?

 • luo realistinen aikataulu

 • Laskentamanuaali

 • Raportointipaketti

 • Kyselylomakkeisto tyttäriin

 • Hanki ammattitaitoista apua

 • Vaadittava ajattelutavan muutos?

  • unohda KPL


 • Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

  Konsernin laskentaperiaatteet

  IAS:n mukaisiksi

  • Sijoitusomaisuus

  • Inflaatiolaskenta

  • Rahavirtalaskelma

  • TP:n jälkeiset tapahtumat

  • T&K-kulut

  • Laskentakäytännön muutos

  • Aikaisempien tilikausien virhe

  • Liiketoimet lähipiirin kanssa

  • Vaihto-omaisuuden arvostus – overheads

  • Osatuloutus

  • Tuloutus

  • Pitkäaikaisista veloista johtuvat valuuttakurssitappiot

  • Satunnaiset erät

  • Konsernitilinpäätöksen laajuus

  • Yrityskaupat & osakevaihdot

  • Laskennalliset verovelat ja verosaamiset

  • Pakolliset varaukset

  • Lopetetut tai myytävät liiketoiminnat

  • Toimialakohtaiset tiedot

  • Hyödykkeiden vaihdot

  • Arvonkorotukset

  • Rahoitusleasing

  • Sale & leaseback

  • Eläkkeet – lisäeläkkeet ja varhaiseläke

  • Vieraan pääoman menot

  • Oman pääoman menot

  • Omat osakkeet

  • Omaisuuserien arvon alentuminen

  • Rahoitusinstrumentit - johdannaiset


  Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

  Merkittävimmät muutokset

  • Laskenta takautuvasti

   • Kaikkia IAS ja SIC noudatettava

   • SIC-8; noudatettava takautuvasti voimaantulosta

   • Oikaisu vanhimman taseen alkavaan opo:aan

    Tilinpäätöksen esittämistapa uudistetaan:

   • Tuloslaskelmassa ja taseessa annettavat tiedot

   • Rahavirtalaskelma

   • Laskelma oman pääoman muutoksista

   • Lopetettavat tai myytävät liiketoiminnat

   • Laadintaperiaatteet laajasti selostettuina

   • Osakekohtainen tulos; laimentamaton ja laimennettu

   • Osavuosikatsaus


  Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

  Liitetiedot täydennetään

  • Segmenttitiedot

  • Lopetettavat tai myytävät liiketoiminnat

  • Yrityshankinnat ja –myynnit

  • Verot

  • Osakekohtainen tulos

  • Eläkkeet

  • Rahoitusinstrumentit

  • Leasingsopimukset

  • Liiketoimet lähipiirin kanssa


  Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

  Muutokset konsernin

  laskentaohjeistukseen ja raportointiin

  • Siirtymäprojektissa tiedot kerätään takautuvasti

  • Laskentamanuaalit, laskentaperiaatteet

  • Tilinpäätös-, osavuosikatsaus-, ja kk-raportointi, budjetointi

  • Rahavirtalaskelman tiedot

  • Laajemmat liitetiedot


  Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

  Henkilöstön koulutus

  Laadun varmentamiseksi koulutusta:

  • Ylin johto

  • Tiedotus

  • Laskentahenkilöstö

   • laskentaperiaatteet

   • raportointilomakkeiston muutokset

  • Sisäinen tarkastus

  • Juristit


  Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

  Mikä muuttuu?

  Aiempaa vähemmän liikkumatilaa - aiempaa vähemmän vaihtoehtoja

  IAS-osaajia oltava omassa henkilöstössä, IAS ja SIC muutoksia seurattava jatkuvasti:

  • järjestettävä resurssit ja tiedonsaanti

  • vaikutukset raportointiin

  • vaikutukset koulutukseen

  • Tilinpäätös on kansainvälisesti vertailukelpoinen

  • Ulkopuolisten kiinnostuksen kohteena, kommentoinnin ja vertailun kohteena

  • Tilintarkastuksen rooli kasvaa


  Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

  IAS:n asema EU:ssa ja KPL

  Komission asetus koskee kaikkia pörssilistoja

  • 7. direktiivi historiaa

  • Ei US GAAP

  • Laajennus ei-listattuihin?

  • Rahoitus- ja vakuutusyhtiöt?

  • Laajennus konserniyhtiöihin?

  • Siirtymäaika alkaa asetusehdotuksen täytäntöönpanopäivästä


  Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

  Mistä apua?

  • www.iasc.org.uk

  • KHT-Yhdistys

   • www.kht.fi

  • PricewaterhouseCoopers

   • avustaminen siirtymisprojektissa

   • jatkuva neuvonta

   • koulutus

   • ylläpito/ ajantasapalvelu

  • www.pwcglobal.com

  2005 on huomenna!


  Viestinn n haasteet

  Viestinnän haasteet

  Tomi Seppälä


  Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

  Tietoisuus yrityksissä

  Siirtyminen IAS-tilinpäätökseen ei ole vielä hallitustason keskustelunaihe, mutta esimerkiksi talousjohto on tietoinen muutoksesta ja ymmärtää sen merkityksen.


  Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

  Yleisimmin käytetyt standardit Euroopassa

  Lähde: Research International/ PricewaterhouseCoopers 2000


  Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

  Kuinka hyvin tunnette IAS-tilinpäätöksen?

  Tulokset, Suomi

  Lähde: Research International/ PricewaterhouseCoopers 2000


  Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

  IAS:n käyttöön kannustavat…

  No of respondents: 580

  No of respondents: 137

  ** made up of Shareholder pressure to change, Short term price gains, Preparation for international/merger acquisition, International marketability, Raising finance


  Miten eu muuttaa yritysten talousraportointia ias n siirtyminen 22 5 2001 tomi sepp l

  Enemmän etua

  Enemmän ongelmia

  Enemmän hyötyä kuin haittaa?

  Käsitys / ei siirrytty IAS-tilinpäätökseen

  Todellisuus / siirrytty

  IAS-tilinpäätökseen

  Ei kumpaakaan


  Eu n uusi tilinp t sstrategia
  EU:n uusi tilinpäätösstrategia

  • Vertailukelpoiset, avoimet, ja luotettavat tilinpäätöstiedot ovat tehokkaiden ja luotettavien pääomamarkkinoiden ehdoton edellytys.

  • Tavoitteena syvien ja likvidien eurooppalaisten pääoma- markkinoiden luominen - liikkeeseenlaskijoiden / sijoittajien tarpeet


  Vaikutus yrityksiin
  Vaikutus yrityksiin

  • Kysymys:

   • Miten IAS:ään siirtyminen vaikuttaa yrityksiin?

  • Vastaus:

   • Ei mitenkään!

   • Voinko lähteä kotiin nyt?


  Ei muutosta
  Ei muutosta!

  • Miksi?

   • Koska riippumatta siitä, mitä laskentasäännöstöä yritys sitten soveltaakaan:

    • yritystä johdetaan silti samalla tavalla;

    • myynti jatkuu edelleen;

    • rahavirrat pysyvät samoina; ja

    • veroja silti maksetaan


  Muutosvaikutus
  Muutosvaikutus

  • Lisääntyykö läpinäkyvyys?

   • osakkeenomistajille, asiakkaille jne.

    • = liitetietojen lisääntyminen

  • Muuttuuko tulos tai oma pääoma?

   • jos kasvaa / heikkenee 25%:lla,

   • onko yrityksen arvo muuttunut vastaavasti?


  Muutosvaikutus1
  Muutosvaikutus

  • Osakkeen arvo tuskin muuttuu

  • Mutta:

   • muuttuuko yrityksen toimintatapa mitenkään?

   • mikä vaikutus edellisellä on?


  L pin kyvyyden vaikutus
  Läpinäkyvyyden vaikutus

  • Vaikuttaako se markkinoilta saatavan rahoituksen hintaan?

   • tottakai

  • Vaikuttaako se yrityksen johtamiseen?

   • toimialatiedot - johdon reaktiot

  • Vaikuttaako se yrityksen hinnoittelumahdollisuuksiin?

   • korkeat katteet uhkana madaltua?

  • Suurempi läpinäkyvyys on win/win situation


  Muu toiminnallinen vaikutus
  Muu toiminnallinen vaikutus

  • Laskentasäännöstöön muutettaessa, onko olemassa yritykseen vaikuttavaa muuta muutoskäyttäytymistä?

   • taloudellisesti epäolennainen käytös

   • taloudellisesti olennainen käytös


  Taloudellisesti ep olennainen k yt s
  Taloudellisesti epäolennainen käytös

  • Huoli markkinoiden reaktioista - ”earnings management”

   • yritysten yhteenliittymät - pooling vs. purchase (gw)

   • analyytikot eliminoivat - ei-raha-vaikutteinen erä

   • varaukset ja uudelleenjärjestelymenot - cushions tuloksentasauskeinona - tulos ennen ja jälkeen x-menoja

   • pysyviin vastaaviin kohdistuvat arvonalennukset - iso kertaluonteinen erä - hetimiten parhaat tunnusluvut


  Taloudellisesti olennainen k yt s
  Taloudellisesti olennainen käytös

  • Rahoituksen hoitaminen tuloksen eikä rahavirtojen perusteella

  • Palkitsemisjärjestelyt - osakeoptiot

   • käyvän arvon malli

   • miten sen soveltaminen tulee vaikuttamaan yritysten haluun palkita työntekijöitänsä?


  Lopuksi
  Lopuksi

  • Laajemmat liitetiedot; ja

  • paremmat laskentasäännöt

  • Ovat todistetusti johtaneet usean Eurooppalaisen yrityksen parempaan johtamiseen

  • ELI: IAS:n käyttöönotto, laskentasääntöjen harmonisointi, vertailtavuus, läpinäkyvyys otetaan markkinoilla positiivisesti vastaan.