slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Enklere dialog med det offentlige PowerPoint Presentation
Download Presentation
Enklere dialog med det offentlige

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Enklere dialog med det offentlige - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Enklere dialog med det offentlige. Statssekretær Paul Chaffey. æ Konkurransekraft for arbeidsplasser æ Bygge landet æ Velferdsløft for eldre og syke æ Trygghet i hverdagen, styrket beredskap æ Styrket sosialt sikkerhetsnett æ Kunnskap gir mulighet for alle æ Levende lokaldemokrati

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Enklere dialog med det offentlige


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript

  1. Enklere dialog med det offentlige Statssekretær Paul Chaffey

  2. æ Konkurransekraft for arbeidsplasser æ Bygge landet æ Velferdsløft for eldre og syke æ Trygghet i hverdagen, styrket beredskap æ Styrket sosialt sikkerhetsnett æ Kunnskap gir mulighet for alle æLevende lokaldemokrati æEnklere hverdag for folk flest

  3. Hvorfor? • Langsiktig bærekraft • Frigjøre kompetanse – smartere prosesser • Mindre byråkratisk byråkrati • Forvaltning vokser – behov for kritisk blikk. Effektiv pengebruk • Økt gjennomføringskraft

  4. Fornye, forenkle, forbedre • Enklere hverdag • Bedre ledelse og styring • Fjerne tidstyver • Styrket lokaldemokrati • Økt gjennomføringskraft

  5. Fjerne tidstyver • Identifisere egne og andres • Forenkle regelverk • Enklere rapportering • Klart språk • Innovasjon • Medvirkning

  6. Forenkling i praksis • Samkjøre myndighetenes krav • En rapportering • Digital rapportering, integrerte løsninger

  7. IKT-problemstillinger • Felles spilleregler som følges av sektorene • Prioritering av IT-prosjekter • Finansiering av felleskomponenter • Finne gevinster, hente dem ut • Tilgjengeliggjøring av offentlige data

  8. eDag: Som julekvelden på økonomiavdelingen Per Morten Hoff, IKT-Norge www.ikt-norge.no hoff@ikt-norge.no

  9. Viktig digitaliseringsprosjekt som vi heier på, men vi har vært bekymret for tiden og for informasjonen til brukerne og risiko

  10. Vi er i ferd med å bli beroliget • IKT-Norge ba om utsettelse av prosjektet med et år. Finans har sagt nei til dette. Og nå blir det eDag fra januar 2015. Siste frist for å trekke i nødbremsen er 15. sept. Det vil ikke skje. Men norske bedrifter kan få seg en betydelig overraskelse om de ikke tar dette på alvor. • Overgangen kommer på det mest kritiske tidspunkt for alle landets økonomiavdelinger. Starter dere ikke med forberedelser i løpet av høsten kan man glemme juleferien i år. Tenk over om dere må leie inn hjelp i desember. Da blir det nok kø!

  11. Digital,samordnet innrapportering av inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekksopplysninger fra opplysningspliktige (primært arbeidsgivere) til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten.

  12. Tverretatlig forvaltning § a- opplysningsloven Ligningsloven § 5-2 Skattebetalingsloven §5-11 Folketrygdloven § 24-2 Folketrygdloven §§ 25-1 annet ledd og 25-10, jf. § 21-4 Statistikkloven § 2-2

  13. A-meldingen – innlevering gjennom elektronisk kanal

  14. Ingen nye data inn, men på nye metoder og nye måter og nye frister og konsekvenser.

  15. Fordeler for virksomheter • Samkjørte prosesser • Felles kode- og regelverk • Digital rapportering • Riktigere grunnlag, færre henvendelser

  16. Fordeler for Samfunnet: Mer effektiv forvaltning

  17. 2 parallelle kommunikasjonsløp

  18. Styrt budskap i faser mot store virksomheter

  19. Styrt budskap i faser mot små og mellomstore virksomheter

  20. Elektroniske kanaler 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv Et omfattende informasjonsløp Løpende oppdatering av altinn.no/a-ordningen Løpende oppfølging av Skatteetaten.no, NAV.no, SSB.no, kanaler for SKO, samt intranett Plan for sosiale medier: Twitter, LinkedIn osv. Drift av aktiviteter på sosiale medier Markedsmateriell og profilering Nyhetsbrev hver annen måned Visuell profil etableres Grafisk produksjon av materiell og profilering Markedsmateriell, brosjyrer, give aways etc - produksjon on demand Presentasjoner Direkte markedsføring Deltagelse på Konferanser, møter, samlinger i etater, organisasjoner, egne fora for dedikerte målgrupper Aktiviteter mot segmenter, i samarbeid med segmentoppfølgere: Kurs, møter, konferanser, direkte mails Artikkel og tekstproduksjon Media og PR Budskap Proaktiv oppfølging av plan og forvaltning av budskapsplatform, annonsering i media Etablere mediaplan Beredskap og håndtering av henvendelser fra media Budskapsutvikling, artikkelproduksjon; til dedikerte media og generiske artikler til utsendelse Andre aktiviteter Forankringsmøter med organisasjoner, samarbeid tverretatelige fora, Oppfølging prøvedrift og LPS med kommunikasjonsfaglig bistand Faglig bistand og rådgivning i prosjektet

  21. Tidsplan for brevutsending August Januar Juni September 0-5 ansatte (papirbrukere) 0-8 ansatte 9-29 ansatte 30-999 ansatte 1000+ ansatte Kommuner Utland

  22. Status edag og prøvedrift

  23. LPS-leverandører og start prøvedriftStatus per 20. juni 2014 – totalt 36 lønnssystemer Admin123 Adonis Easy-Regn Excelar Lønn Protago SunPro Lønn TaxiTotal Hogia Lønn OCS HR Paga Personec Lønn Visma Avendo Lønn Visma Lønn ASPECT4 DR-økonomi E-Business Suite Harmoni Lønn Visma Contracting Xledger Huldt & Lillevik JR Taxi Regnskap Nettlønn VIVALDI Agresso Agro Økonomi InfoADB Lønn InfoEasy Lessor Payroll Uni Micro Økonomi Visma Enterprise HRM Mamut SAP Formula Midas Lønn Norlønn Tripletex 26

  24. Tips: Spør din LPS-leverandør hvordan de ligger an i forhold til eDag. Ikke alle leverandører er like våkne og det er din bedrift som sitter med Svarteper! Sjekk deres tilgang på brukerstøtte!

  25. Tall for juni - overordnet • 77 opplysningspliktige har sendt inn a-melding for juni. 34 er nye. I tillegg har 12 nye virksomheter startet rapportering for tidligere måneder, i alt 46 nye. I alt har 125 virksomheter sendt inn tom juni • Noen nye i juni er: Østfold Fylke, Hå Kommune, Lovisenberg Sykehus, Elkjøp, Mattilsynet, Schibsted, PGS, Akershus fylke, Hordaland fylke, Sykehuset i Vestfold, Nordea, Telenor • 20 systemleverandører i prøvedrift • 4 nye systemleverandører i juni: Visma HRM, Infoeasy, Lessor payroll, Uni Økonomi

  26. Tips forberedelser • Rydd i ansattopplysninger ellers får dere feilmeldinge. De som ikke er ansatt må ut av registeret. • Størst utfordringer for bedrifter som har mange ansatte med ulike stillingsbrøker. F.eks. helsesektoren, barnehager, skole, og virksomheter med stort innslag av innleid arbeidskraft. • Feriepengegrunnlaget har i prøvedriften vist seg vanskelig – mange feil her. Inntekstsavstemming må til! • RYDD – RYDD - RYDD

  27. EFF og utvalgte intressenter Opplysningspliktige ArbeidsgiverePensjonsutbetalere Frivillige organisasjoner Tjenesteleverandører Eiere NAV SSB Skatteetaten Partnere Lønns- og personaldatasystemer Skatteoppkrevere Leverandører Altinn (Autentisering og innsending) SOL Skatteetaten (Brukerstøtte) SITS Skatteetaten (Utvikling og drift)

  28. Hvem svarer på hva?

  29. Egen helpdesk vil bli opprettet, men her kan det bli kø • Generelle spørsmål om a-ordningen • Innlogging og innsending av a-meldingen • Frister, betalinger og sanksjoner • Om arbeidsforhold i a-meldingen • Om rapportering av ytelser (lønn, pensjon, næringsinntekt etc) i a-meldingen • Korrigeringer og tilbakemeldinger • Tekniske feil • EFF vil ikke besvare etatsfaglige spørsmål

  30. Eksempler på henvendelser under prøvedrift • Vi har lønningsdato den 20. mens a-meldingen har frist den 5. – må vi endre lønningsdato? • Kan vi ta ferie i hele juli når a-meldingen skal sendes månedlig? • Når skal vi betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk? • Trenger jeg å melde inn opplysninger om arbeidsforhold når det ikke er noen endringer? • Jeg har hørt at LTO-kodene ikke skal brukes mer. Hva skal vi bruke da? • Hvis vi ikke lenger skal sende inn lønns- og trekkoppgaver, hva skal de ansatte få? • Hvordan retter jeg feil i en innsendt a-melding? • Jeg har utenlandske arbeidstakere som mangler fødselsnummer / D-nummer. Hvordan rapporterer jeg? • Hvordan kan jeg sende inn a-melding? • Vi ansatte en ny i januar, som får sin første lønning i februar. Når skal han meldes inn i a-meldingen?

  31. Hvor mye tid tar det å tilpasse seg • Umulig å svare konkret på – dette er strikk i metervis, men har man orden i sine registre vil det trolig gå rimelig bra, men nå skal man altså rapportere hver måned. Tidligere rapport på sykefravær en gang pr år. • 5 februar vet vi • Dagbøter om man ikke følger opp, men her vil nok overgangen bli myk. Første utkast til dagbøter var helt ute av proporsjoner. Oslo Kommune kunne f.eks få 2mill kr i dagbøter pr mnd om de var for sene. Dette er nå reversert, men vi vet enda ikke nivået.

  32. Kriterier for å gå inn på tilpasset innføring • Virksomheten er kompleks, eksempelvis desentral virksomhetsstruktur med mange virksomheter, mange lokasjoner, komplekse lønnarter, mange ansatte. • Kompleksiteten må tilsi at tiden frem til 5.2.2015 ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre en implementering med rydding i datakvalitet (arbeidsforhold, lønnarter), endring i systemoppsett, tilpasning i arbeidsrutiner/arbeidsprosesser og eventuell informasjon/kursvirksomhet.

  33. Krav til opplysningspliktig som skal vurderes for tilpasset innføring • Må være bruker av et lønnssystem. Små virksomheter uten lønnsystem kvalifiserer ikke da forberedelsene for å komme igang med a- ordningen er begrenset. • Må ha vært i dialog med LPS og brakt klarhet i endringsbehov tilknyttet oppgradert systemløsning, og hvilken støtte systemleverandøren kan gi. • Må kunne fremlegge en internt forankret implementeringsplan og ha en utnevnt prosjektleder. Hvis ikke må dette utarbeides før vurderingsprosess startes. • Må ha orden på alle skatter og avgifter.

  34. Hvem får trøbbel? • Utenlandske foretak som ikke har et norsk regnskapsprogram • De som tror at dette går over • De som ikke har ryddet i sine registre over ansatte

  35. Ingen grunn til å utsette forberdelsene

  36. Som alltid er det små detaljer som kan ødelegge

  37. Action – action -action