Download
lars seld n universitetslektor fil dr n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lars Seldén, universitetslektor, fil. dr PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lars Seldén, universitetslektor, fil. dr

Lars Seldén, universitetslektor, fil. dr

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Lars Seldén, universitetslektor, fil. dr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vem blev bibliotekarie?En del inom ett projekt om synen på bibliotekariens utbildning, kunskap och kompetens och friktionen mellan profession och akademi Lars Seldén, universitetslektor, fil. dr Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 2. Bilder av bibliotekariens kunskapMötesplats 2003 • Mats Sjölin, universitetsadjunkt, fil. mag. • Lars Seldén, universitetslektor, fil. dr. Seldén, Lars & Sjölin, Mats. “Kunskap, kompetens och utbildning: ett bibliotekariedilemma under 100 år.” Svensk biblioteksforskning (2003): 19-67. Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 3. Vad kan man ta reda på? • Utredningar Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 4. Vad kan man ta reda på? • Utredningar • Artikulerade åsikter Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 5. Vad kan man ta reda på? • Utredningar • Artikulerade åsikter • Praxis Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 6. Svensk biblioteksmatrikel • 1932 Norlind Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 7. Svensk biblioteksmatrikel • 1932 Norlind • 1949 Fries Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 8. Svensk biblioteksmatrikel • 1932 Norlind • 1949 Fries • 1955 Fries och Lövgren Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 9. Svensk biblioteksmatrikel • 1932 Norlind • 1949 Fries • 1955 Fries och Lövgren • 1966 Fries, Wortzelius och Persson Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 10. Svensk biblioteksmatrikel • 1932 – 346 biograferade personer Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 11. Svensk biblioteksmatrikel • 1932 – 346 biograferade personer • 1966 – 1274 biograferade personer Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 12. Svensk biblioteksmatrikel • 1932 – 346 biograferade personer • 1966 – 1274 biograferade personer • 1966 – dessutom korta uppgifter om personal vid 669 mindre folkbibliotek Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 13. Frågor • Vilka utbildningar var meriterande och på vilken nivå genomfördes de? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 14. Frågor • Vilka utbildningar var meriterande och på vilken nivå genomfördes de? • Var fanns ingångarna till branschen och vilka karriärer öppnade sig? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 15. Frågor • Vilka utbildningar var meriterande och på vilken nivå genomfördes de? • Var fanns ingångarna till branschen och vilka karriärer öppnade sig? • Vilka skillnader i nämnda avseende beror på kön? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 16. Frågor • Vilka utbildningar var meriterande och på vilken nivå genomfördes de? • Var fanns ingångarna till branschen och vilka karriärer öppnade sig? • Vilka skillnader i nämnda avseende beror på kön? • Hur var kadern sammansatt i fråga om kön och social bakgrund? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 17. Frågor • Vilka utbildningar var meriterande och på vilken nivå genomfördes de? • Var fanns ingångarna till branschen och vilka karriärer öppnade sig? • Vilka skillnader i nämnda avseende beror på kön? • Hur var kadern sammansatt i fråga om kön och social bakgrund? • Vet man något om livsstil och sociala ambitioner? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 18. Variabler i matrikeln från 1932 • Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 19. Variabler i matrikeln från 1932 • Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort • Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 20. Variabler i matrikeln från 1932 • Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort • Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) • Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 21. Variabler i matrikeln från 1932 • Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort • Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) • Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning • Skolöverstyrelsens biblioteksskola, SÖ:s kortare kurser; vissa andra biblioteksutbildningar Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 22. Variabler i matrikeln från 1932 • Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort • Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) • Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning • Skolöverstyrelsens biblioteksskola, SÖ:s kortare kurser; vissa andra biblioteksutbildningar • Anställningar, steg i karriären, avsked och pensionering Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 23. Variabler i matrikeln från 1932 • Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort • Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) • Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning • Skolöverstyrelsens biblioteksskola, SÖ:s kortare kurser; vissa andra biblioteksutbildningar • Anställningar, steg i karriären, avsked och pensionering • Uppdrag, ledamotskap och studieresor Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 24. Variabler i matrikeln från 1932 • Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort • Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) • Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning • Skolöverstyrelsens biblioteksskola, SÖ:s kortare kurser; vissa andra biblioteksutbildningar • Anställningar, steg i karriären, avsked och pensionering • Uppdrag, ledamotskap och studieresor • Skrifter Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 25. Variabler i matrikeln från 1932 • Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort • Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) • Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning • Skolöverstyrelsens biblioteksskola, SÖ:s kortare kurser; vissa andra biblioteksutbildningar • Anställningar, steg i karriären, avsked och pensionering • Uppdrag, ledamotskap och studieresor • Skrifter • Årtal för giftermål, kontrahentens (flick)namn och levnadsår, makens yrke Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 26. I matrikeln 1966 fanns dessutom • namn på barn med födelse- och dödsår Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 27. I matrikeln 1966 fanns dessutom • namn på barn med födelse- och dödsår • svärfars namn och yrke (för män) Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 28. I matrikeln 1966 fanns dessutom • namn på barn med födelse- och dödsår • svärfars namn och yrke (för män) • svärmors flicknamn (för män) Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 29. I matrikeln 1966 fanns dessutom • namn på barn med födelse- och dödsår • svärfars namn och yrke (för män) • svärmors flicknamn (för män) • hustruns yrke oregelbundet (35%) Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 30. I matrikeln 1966 fanns dessutom • namn på barn med födelse- och dödsår • svärfars namn och yrke (för män) • svärmors flicknamn (för män) • hustruns yrke oregelbundet (35%) • hustrur i biblioteksbranschen (100%) Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 31. I matrikeln 1966 fanns dessutom • namn på barn med födelse- och dödsår • svärfars namn och yrke (för män) • svärmors flicknamn (för män) • hustruns yrke oregelbundet (35%) • hustrur i biblioteksbranschen (100%) • moderns yrke förekommer sällsynt (1,3%) Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 32. Matriklarna svarar på frågor om kön Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 33. Matriklarna svarar på frågor om kön nivå på kunskaper Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 34. Matriklarna svarar på frågor om kön nivå på kunskaper karriärer Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 35. Matriklarna svarar på frågor om kön nivå på kunskaper karriärer socialt ursprung Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 36. Matriklarna svarar på frågor om kön nivå på kunskaper karriärer socialt ursprung val/bortval av äktenskap Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 37. Matriklarna svarar på frågor om kön nivå på kunskaper karriärer socialt ursprung val/bortval av äktenskap val av partner Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 38. Matriklarna svarar på frågor om kön nivå på kunskaper karriärer socialt ursprung val/bortval av äktenskap val av partner val/bortval av barn Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 39. Matriklarna svarar på frågor om kön nivå på kunskaper karriärer socialt ursprung val/bortval av äktenskap val av partner val/bortval av barn val/bortval av karriär Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 40. Matriklarna svarar inte på autodidakters kunskaper Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 41. Matriklarna svarar inte på autodidakters kunskaper val av partner utanför äktenskap Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 42. Matriklarna svarar inte på autodidakters kunskaper val av partner utanför äktenskap val/bortval av barn 1932 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 43. Exempel på källkritiska problem • bortglömd personal Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 44. Exempel på källkritiska problem • bortglömd personal • urvalsnormer (heltid, biblioteksskola) Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 45. Exempel på källkritiska problem • bortglömd personal • urvalsnormer (heltid, biblioteksskola) • anställningsnomenklatur Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 46. Exempel på källkritiska problem • bortglömd personal • urvalsnormer (heltid, biblioteksskola) • anställningsnomenklatur • patriarkal tendens med feodala inslag Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 47. Exempel på källkritiska problem • bortglömd personal • urvalsnormer (heltid, biblioteksskola) • anställningsnomenklatur • patriarkal tendens med feodala inslag • excerperingsfel av Norlind eller Fries Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 48. Exempel på källkritiska problem • bortglömd personal • urvalsnormer (heltid, biblioteksskola) • anställningsnomenklatur • patriarkal tendens med feodala inslag • excerperingsfel av Norlind eller Fries • excerperingsfel av Seldén Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 49. Kön och bibliotekstyp 1932 • Sett i stort vägde det jämnt mellan könen med en viss variation mellan folkbibliotek och vetenskapliga bibliotek. Jämställdhet? rekrytering Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén

 50. Kön och bibliotekstyp 1966 • Folkbibliotekens feminisering är genomförd redan på 1960-talet rekrytering Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén