‘Akıllı Ulaşım Sistemleri - AUS’
Download
1 / 20

‘Akıllı Ulaşım Sistemleri - AUS’ Otomotiv Sanayii - PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on

‘Akıllı Ulaşım Sistemleri - AUS’ Otomotiv Sanayii. Prof.Dr.Ercan TEZER / Genel Sekreter Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı 25.05.2012 İstanbul WoW Hotels&Convention Center. Otomotiv Sanayii Derneği / OSD. Kuruluş 1974 Temel Amaçlar :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '‘Akıllı Ulaşım Sistemleri - AUS’ Otomotiv Sanayii' - baina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

‘Akıllı Ulaşım Sistemleri - AUS’

Otomotiv Sanayii

Prof.Dr.Ercan TEZER / Genel Sekreter

Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı

25.05.2012 İstanbul WoW Hotels&Convention Center


Otomotiv Sanayii Derneği / OSD

 • Kuruluş 1974

 • Temel Amaçlar:

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarda Otomotiv Sanayini Temsil Etmek

  • Otomotiv Sanayi İle ilgili Bilgileri Derlemek, Değerlendirmek ve Yaymak

  • Sanayiyi İlgilendiren Alanlarda Ortak Çalışmaları Düzenlemek ve Koordine Etmek

 • OSD, MARTEK’nin Kurucu Aktif Üyesidir

 • OSD, Aşağıdaki Uluslararası Kuruluşlarda Aktif Üyedir:

  OICAODETTE

  ACEA Liaison Committee ENX

 • OSD, ACEA/EUCAR ve AB ERTRAC Kuruluşlarında Gözlemcidir

 • OSD,Birleşmiş Milletler AEK WP29 ve EU Motor Vehicle Technical Committee Çalışmalarında Türkiye’deki Otomotiv Sanayini Temsil Etmektedir

www.osd.org.tr/


2011 Yılında Küresel Üretimin Değişimi (x 1.000)

AB (27) de Üretim Sıralaması

Toplam Üretim 5

Hafif Ticari Araçlar 1

Otobüs 2

Otomobil 8

2009 Yılında:

Dünyada 17 inci ve AB’nde 7 inci

2010 Yılında:

Dünyada 16 ncı AB’nde 5 inci

2011 Yılında:

Dünyada 17 ncı AB’nde 5 inci

1.190.000Adet

Üretim

OICA - 2012


İhracat

Üretim

2002/2008 X 3,3

2002/2008 X 3,5

İhracat / Milyon $

Toplam Pazar

2002/2008 X 3,6

2002/2008 X 5,4

Sanayimizde Değişim 2002/2010 ve 2011 Yılı


2011 Yılı Sonuçları ve 2012 Yılı Beklentileri

 • 2012 Yılında İç Talebin Düşmesi Beklenmektedir

 • AB Pazarındaki Risklerin Devam Etmesi İhracatı Sınırlıyor

 • 2012 Yılı İlk İki Ayda İç Talepte ve İhracatta Azalma Devam Ediyor


Otomotiv pazar doymam bir pazard r
Otomotiv Pazarı Doymamış Bir Pazardır

 • 1000 Kişi Başına Düşen Motorlu Araç Sayısı 135 Ve Dünya Ortalaması 155 Araç/1000 Kişi, Bulgaristan’da 408 Araç/1000 Kişidir

 • Türkiye’de 1,000 Kişiye Düşen Araç Sayısı, Ülkemiz Ekonomisine Benzer Ülkelerin de Gerisindedir

 • Gelecek 10 Yıl İçinde Bu Düzeye Ulaşmak İçin Gerekli Araç Sayısı 10 MilyonAdettir

 • Bu Talebin İthalatla Karşılanmasının Bedeli İse Yaklaşık 100 Milyar $Olacaktır

 • Bu Talebin, Yüksek Katma Değer Yaratan Ve Rekabetçi Bir Otomotiv Sanayiİle Karşılanması Zorunludur


Otomotiv Sanayii Potansiyel Ve Üstünlükleri ile Küresel Yatırımlar İçin “Çekim Merkezi” Olabilir

“Vizyonumuz Daha Fazla Katma Değer Üreterek

Avrupa Birliği İçindeki En Rekabetçi Üretim Ve

Gelişmiş Bir Ar Ge Merkezi Olmaktır”

 • Kısa Vadede 2008 Yılında:

  • 1,14 Milyon Adet Üretim Ve

  • 0,910 Milyon Adet Araç / 24 Milyar $ İhracat

  • 300 Bin Kişilik İstihdam (Pazarlama ile Birlikte Toplam 400 Bin Kişi)

 • Yaratılmıştır

 • En Az 5 Milyar $ Tutarında Doğrudan, Yeni Ve Küresel Kaynaklı Sabit Sermaye Yatırımı İle Orta Vadede:

  • 2,0 Milyon Adet Üretim Ve

  • 1,5 Milyon Adet / 50 Milyar $ İhracat

  • 250 Bin Kişilik Nitelikli Ek İnsan Gücü İstihdamı

   Yaratılabilir


Ulaştırma Sektörü Ekonomik Gelişmenin Temelidir Küresel Yatırımlar İçin “Çekim Merkezi” Olabilir

Ulaştırma Sektörü, Ülkemizde Toplam Enerji Tüketimi İçerisinde Yaklaşık Yüzde 25 Paya Sahip Bulunmaktadır

Sektörün Ülkemizde Toplam CO2 Emisyonu İçerisindeki Oranı Yüzde 19 Dolayındadır

Yolcu (Yüzde 95) Ve Yük (Yüzde 91) Taşımacılığının Önemli Bölümü Karayolu Ulaşımı İle Sağlanmaktadır

Otomotiv ÜrünleriEnerji Tüketerek, İnsan ve Yük Hareketliliği Sağlar veEgzoz EmisyonuYaratır

Ana Enerji Kaynağı Fosil Yakıtlardır, Sınırlı Olan Bu Kaynak Yenilenebilir Alternatif Yakıtları da Gündeme Getirmektedir

Enerji Tüketiminde Arz-Talep Dengesi ve Emisyonların Azaltılmasıİle Ulaştırma SektörününSürdürülebilir GelişmesiYakından İlgilidir

Ulaştırma Sektörü ve Otomotiv Sanayii


Kentle me ve toplu ula m

Kentleşme ve Toplu Ulaşım Küresel Yatırımlar İçin “Çekim Merkezi” Olabilir

 • Çeşitli Taşımacılık Modları Üzerinde Çalışmalar Yapılmakla Beraber Gelecekte de Karayolu Taşıtlarının Etkinliğinin Devam Edeceği Bilinmektedir

 • Bu Araçlar Taksi, Dolmuş, Minibüs, Otobüs Olarak Tüm “Tarifeli Taşımacılık” Alanlarında Yaygın Olarak Kullanılmaktadır

 • Ülkemizdeki Otomotiv Sanayii Her Türlü Yolcu Taşımacılık Araçlarının Geliştirilmesi Ve Küresel Pazarlar İçin Üretiminde Önemli Başarılar Sağlamıştır

Türkiye Özellikle 1980 li Yıllarda Başlayan Yeni Ekonomik Politikalar Kapsamında Hızla Kentleşmekte Ve Büyük Metropoller Oluşmaktadır

Kentleşme Sürecinde Kent Merkezi Dışında Yeni Ve Çağdaş Yerleşim Alanlarının Geliştirilmesi Kamu Politikaları İle De Desteklenmektedir

Yeni Oluşan Ve Genişleyen Kentlerde “Toplu Ulaşım” Çevrenin Korunması Ve Ulaştırmanın Verimliliği Açısından En Önemli Konu Olarak Gündemdedir


Kent k r n fusunda de i im

 • Kent Nüfusu Oranı Artıyor Küresel Yatırımlar İçin “Çekim Merkezi” Olabilir

 • % 25 1960 % 32

 • 1980 % 44 1990 % 58

 • 2000 % 65 2010 % 75

 • 2009 Yılında Toplam Belediye Sayısı 2,700 ve Büyük Şehir Belediyesi Sayısı 16

 • Nüfusu 1 Milyonu Aşan Kent Sayısı 1990 Yılında 5 ve 2010 Yılında 19

 • Nüfusu 100 Bin ve Daha Yüksek Kentlerin Payı 1960 Yılında % 45 İken 2010 Yılında % 75 Oldu

Kent/Kır Nüfusunda Değişim

Kent Nüfusu Son 20 Yılda 2,7 Katı Artış Gösterdi, 54 Milyon Oldu


Toplu ula mda temel lkeler

Toplu Ulaşımda Temel İlkeler Küresel Yatırımlar İçin “Çekim Merkezi” Olabilir

“İnsanların Hareketliliği” Sağlayan Yeni Nesil “Çevre Dostu Toplu Ulaşım Araçları” Temiz, Verimli, Güvenli Ve Akıllı Yol Ulaşım Sistemlerini Bir Araya Getirmektedir

Yeni “KentselUlaşım Ve Hareketlilik” Kavramı; Yaratıcı, İşlevsel Yönetim Planları Ve Yüksek Kaliteli Yerel Ulaşım ile Birden Çok Taşıma Türünün Birleşmesine Tam Erişimi Sağlamayı Amaçlamaktadır

Ulaşımın Kirletici Olmayan Şekillerine, Alt Yapılarına Ve Servislerine, Bilgi Ve Haberleşme Stratejileri İle Talep Yönetimine Özel Bir Önem Verilmektedir

«Akıllı Ulaşım Sistemleri»Özellikle Kentlerde Ulaştırma Verimliğimi Trafik Güvenliği ve Çevre Korunması İçin Gereklidir


Toplu ula m ve dari mevzuat

Toplu Ulaşım ve İdari Mevzuat Küresel Yatırımlar İçin “Çekim Merkezi” Olabilir

Büyükşehir Belediyesi Kanunu “No. 5216 / Tarihi : 10.07.2004”

Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7.- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

Belediye Kanunu“No: 5393 / Tarihi: 03.07.2005”

Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları

Madde 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

 • Tekerlekli Karayolu Taşıtları İle Kent Ulaşımı Karayolu Taşımacılığı Mevzuatı Dışındadır

 • Halk Otobüsleri de Dahil Ayrı Bir Mevzuat Gereklidir


Trafik yol ta t arac ve nsan aras nda karma k li kilerinden olu ur

Ulaştırmada Trafik ve Taşıt Araçları Küresel Yatırımlar İçin “Çekim Merkezi” Olabilir

Trafik Yol, Taşıt Aracı ve İnsan Arasında Karmaşık İlişkilerinden Oluşur

Hızla Artan Kentleşmede Ulaştırma Sorunun Çözümü İçin Yalnız Fiziki Altyapı Yeterli Değildir, Hatta Sorunu Daha Çözümsüz de Kılabilir

Bunun Yanında İletişim; Bilgi İşlem ve Diğer Teknolojiler Bir Bütünlük İçinde Akıllı Ulaşım Sistemini Oluşturmalıdır

Böylece İnsan; Yol ve Taşıt Arasında İleri İletişim Teknolojileri Aracı İle Bütünleşik Kurulabilir


Kentsel Ulaştırmada Gelecek Beklentileri Küresel Yatırımlar İçin “Çekim Merkezi” Olabilir

İklim Değişikliği  Teknik Düzenlemeler

Enerji Tüketimi  Ulaştırma Yüksek Sistem Verimliliği

İşletme Maliyeti  Kapasiteye Uygun Talep Yönetimi

Demografik Değişim  Nüfusun Yaşlanması ve Göç

 Yeni Taşıt Araçları

Yüksek Enerji Verimi  Akıllı Araçlar

 Alternatif Tahrik Sistemleri

Taşıma Modları Arasında Hızlı Değişim (Co-Modallty)


Akıllı Ulaşım Sisteminin Küresel Yatırımlar İçin “Çekim Merkezi” OlabilirTemel Amaçları:

Kent Yollarında Kapasiteyi Arttırmak

Ortalama Hareket Hızını Arttırmak

Yakıt Tüketimini Azaltarak CO2 ve Diğer Egzoz Emisyonlarını Azaltmak

Trafik Kazalarının Sınırlandırmak

Farklı Taşımacılık Modları Arasında Bütünleşmeyi Sağlamak

Yol Ücretlerin Belirleme ve Ödeme Kolaylıkları

Gelişmiş Ülkelerde Uygulamalar Yaygınlaşmaktadır:

ABD’nde 1970 yıllarında Eletronic Road Guidance System (EGRS) Uygulamaya Girdi.

1980 Yıllarında AB’nde Almanya Fransa ve İngiltere Ortak Girişim

Japonya ve G.Kore’de AUS Teknolojisi Yaygın Kullanılıyor

AUS Büyük Kentlerimizde Henüz Kısmen Kullanılmaktadır

Sanayimiz Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP)Çerçevesinde Konu İle İlk Çalışmaları Tamamlamış ve Konu OTEP Stratejik Araştırma Programı (SAP)İçinde Öncelikli Olarak Yer Almıştır

Akıllı Ulaşım Sistemleri – AUS (ITS)


Akıllı Ulaşım Sistemi İçinde Uygulanan Başlıca Teknolojiler:

Global Positioning System (GPRS)

Dedicated-Short Range Communication (DSRC)

Wireless Networks

Mobile Telepony (3G or 4G)

Roadside Camera Recignation

Büyük Kentlerimizde AUS, Yerel Yönetimler ve Trafik İdaresi Tarafından Ortak Olarak Uygulanmaktadır:

Yol Sensörleri

Trafik Kameraları (EDS)

Trafik Yoğunluğu Harita İle Bilgilendirme (İstanbul)

Değişkem Mesaj Sistemi (DMS)

Mobil Bilgilendirme Sistemi

Kural İhlal Sistemleri

Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulamaları


Teknik Mevzuat: Teknolojiler

Araçlar İle Bunların Aksam Ve ParçalarındaPerformansa Ait Teknik Koşulları Küresel Düzeyde Belirler

Üreticilerin Zorunlu Veya İhtiyari OlarakUymaları Gereken Teknik Düzenlemeleri İçermektedir

Teknik Mevzuatın Amacı:

Artan Taşıt Parkı Ve Trafik Yoğunluğunun Yarattığı Yüksek Kaza Riskine Karşı Trafikte Can Ve Mal Güvenliğinin Sağlanması

Çevrenin Emisyon Ve Gürültüye Karşı Korunması

Teknik Mevzuat Küreselleşiyor ve Belgeler Karşılıklı Tanınıyor:

Otomotiv Ürünlerinin Üretiminin Ve Ticaretinin Küreselleşmesi

Dünya Ticaretinin Daha Serbest Hale Gelmesi İçin Teknik Engellerin Kaldırılması

Uluslar Arası Karayolu Transit Taşımacılığı ve Turizmin Gelişmesi

AUS Uygulaması İçin de Teknik Mevzuat Gereği Dikkate Alınmalıdır

Otomotiv Sanayiinde Teknik Mevzuat


Kentsel Ulaştırmada Yeni Mevzuat İhtiyacı Teknolojiler

Yerel Yönetimlerin Mevzuatına Göre Kent İçi Toplu Taşımacılık İle İlgili Tarife, Durak, Hat vb Düzenleme Bu Yönetimlerin Yetkisindedir

Kentleşmenin % 75 leri Aştığı Günümüzde Toplu Taşımacılık ile İlgili Kurallar Ulusal Düzeyde Yeniden Düzenlenmelidir

Kent İçi Yük Taşımacılığında da Mevzuat Yetersizdir

Bu Alanda Bir Ulusal Temel Mevzuat Gereklidir

Özellikle İklim Değişikliği Yükümlükleri Çerçevesinde Kullanılan Araçların Çevreye Etkisi ile Can Güvenliği ve Konfor Açısından Belirli Standartlara Ulaşması Zorunludur


Sonuç ve Öneriler Teknolojiler

 • Kentleşme Süreci Gelecek Yıllarda da Devam Edecektir

 • Karayolu Taşımacılık Mevzuatı, Şehirlerarası Taşımacılık Alanında Önemli Gelişmeler Sağlamıştır

 • Kentlerde de Taşımacılık Yeni Mevzuata Kavuşturulmalıdır

 • Kentsel Ulaştırmada AUS Uygulamaları, Ülke Düzeyinde Sektörler ve Teknolojiler Arasında Bütünleşik Uygulama Gerektirmektedir

 • İletişim Altyapısı ve Uygun Yazılım Programları Yatırım ve ArGe Teşvik Sistemi İçinde Özel Olarak Değerlendirilmelidir

 • Bu Alanda Ulaştırma, Denizcilik ve İletişim Bakanlığı Yeni İşlevler Yüklenebilir

 • Otomotiv Sanayi OTEP Bünyesinde Ulusal Programlar Hazırlayabilir Sistem İçinde Yer Alabilir


İlgilerinize Teşekkür Ederiz Teknolojiler

INTERNET

http://www.osd.org.tr

e-MAIL

[email protected]


ad