anestez s stemler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANESTEZİ SİSTEMLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANESTEZİ SİSTEMLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 95

ANESTEZİ SİSTEMLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 378 Views
 • Uploaded on

ANESTEZİ SİSTEMLERİ. Dr. H. Tuba GÜNGÖR Dr. Ezgi İNCE Dr. Mensure YILMAZ. Solutma sistemleri, anestezi makinelerinin hastaya anestezik gaz uygulanmasını sağlayan teknik ö ğ eleridir. Solutma sistemleri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANESTEZİ SİSTEMLERİ' - catherine-dudley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anestez s stemler

ANESTEZİ SİSTEMLERİ

Dr. H. Tuba GÜNGÖR

Dr. Ezgi İNCE

Dr. Mensure YILMAZ

slide2
Solutma sistemleri, anestezi makinelerinin hastaya anestezik gaz uygulanmasını sağlayan teknik öğeleridir
slide3
Solutma sistemleri
  • Farklı oranlarda taze ve ekspire edilen anestezik gazların bir araya getirilmesi ve hastaya ulaştırılması
  • Ekspire edilen CO2’ nin uzaklaştırılması
  • Anestezik gazların ısı ve nem yönünden uygun iklim koşullarına getirilmesi ve ortam atmosferinden ayrı tutulması
slide4
İyi planlanmamış bir sistemde
  • İndüksiyon ve uyanmagecikir
  • Solunum sistemine ait bir çok ciddi komplikasyon
 • Anesteziyle ilgili ölümler; 3-10/10000

%50-87 önlenebilir hatalar

modern bir a nestezi makinesinden beklenen zellikler
Modern bir anestezi makinesinden beklenen özellikler:
 • Kompakt ve ergonomik yapı
 • Hipoksik karışım vermeyen
 • Düşük akımla kullanılabilen
 • Ölü boşluğu küçük
 • Otomatik hava yolu kontrolü
 • Tidal volüm garantili
 • Dakika volümü garantili
 • Taze gaz kompansasyonlu
slide6
Yenidoğandan yetişkine kadar ventilasyon yapabilen
 • CO2 absorbsiyonu yapabilen
 • Ventilatör ve absorban kabı otoklavlanabilen
 • Alarmları ve parametre sınırlayıcı mekanizmaları olan
 • Nümerik ve /veya dalga formda görüntülü
 • O2,CO2,N2O ve anestezik ajan monitörü olan
 • Kolay anlaşılabilir,kullanımı kolay,sade, kontrol ve görüntü paneli
 • Manüel/kontrollü solunum değişimi olan
gaz kaynaklari
GAZ KAYNAKLARI
 • Santral boru hattı (primer)
 • Silindir tüp kaynağı

Medikal gaz (oksijen ,azot protoksit, medikal hava) basınç altında silindir veya tanklara doldurulur

slide8
Anestezi makinası içindeki basınçlar
  • Yüksek
  • Orta
  • Düşük
 • Yüksek basınç dolanımı:
  • Silindirler
  • Silindirlerin primer basınç regülatörleri

O2 basınç regülatörü:Basıncı 2200 psi 45 psi

N2Obasınç regülatörü : Basıncı745 psi45 psi

slide9
Orta basınç dolanımı
  • Silindir kaynaklarından(45psi)
  • Santral boru hattı kaynaklarından(50-55psi)

Akım kontrol valvlerine kadar uzanır

 • Düşük basınç dolanımı:
   • Akım kontrol valvlerinden

Ana gaz çıkışına uzanır

santral boru hatti
SANTRAL BORU HATTI
 • Anestezi makinesi için ana kaynak
 • Makineye gazları ortalama 50 psi basınç ile sağlar
 • Silindir –tüp sistemine göre 4 kat fazla oksijen sağlar
 • Boru hattı giriş donanımları gaza spesifik Diyameter Indeks Güvenlik Sistemine sahiptir
gaz s l nd rler
GAZ SİLİNDİRLERİ
 • Destek işlevi görür
 • O2 silindirleri;
  • H tipi : 77 kg  10.000 L O2
  • E tipi : 61 kg  6.000 L O2
  • F tipi : 17.5 kg 1500 L O2 (3L/dk=8 h)
slide12
Silindir içindeki basınçlar(1 atm = 15 psi):
  • O2=138 atm =2200psi
  • N2O =51 atm =745 psi
slide13

GAZ

İŞARET

ALMAN

(Cihaz)

ISO (nasetti)

Hava

Air

Sarı

Siyah/Beyaz

CO2

CO2

Siyah

Gri

N2O

Oksijen

N2O

O2

Gri

Mavi

Mavi

Beyaz

 • Silindirlerin üretim ve kullanımları için her ülkenin ayrı kural ve standartları var
   • Hafif olmalı
   • Kurallara uygun boyanmalı
slide14
Silindirler üzerinde

Boş ağırlığı

Maksimum basıncı

Test tarihi

Gazın formülü yazılı olmalı

Boş ağırlığının bilinmesi; CO2 ve N2O gibi basınç

altında sıvılaşan gazların miktarınınsaptanması için önemli

Silindirlerin en zayıf noktaları basınç regülatör

valvleri

slide15
N2O,siklopropan ve CO2 tüplerde sıvılaştırılımış olarak saklanır
 • Tüpün tümü sıvı ile doldurulmamalı
  • N2O ve CO2 sıcak olmayan bir iklimde %75

sıcak olan iklim koşullarında %67 oranında

 • Silindirler ile anestezi

makinesi üzerinde

yanlış gaz

bağlanmasını

engellemek için

PİN İNDEKS SİSTEMİ

oks jen flush valv
OKSİJEN FLUSH VALVİ
 • Oksijen flush valvleri yüksek akımlı oksijenin (35-75L/dk);flowmetredenvevaporizatörlerden geçmeden ortak gaz çıkışına direkt olarak geçişini sağlar
 • Yüksek basınçlı devre ile düşük basınçlı devre arasında direk olarak ilişki sağlar
 • Oksijen 45-55 psi’lik bir basınç ile sağlanır
slide17
Açık konumda kalmasıbarotravmaya
 • Yarı açık kalması inhalasyon anesteziği oranını dilüe edeceğinden hastada uyanıklığa
 • Genel gaz çıkışından sonra vaporizatörlerin yerleştirilmeleri durumunda ise; hastaya büyükorandainhalasyon anesteziği uygulanmasına sebep olur
flowmetreler
FLOWMETRELER
 • Genel gaz çıkışına yönlenen

akımı kontrol eder

ve ölçümünü yapar

 • Flowmetre Düzeneğinin

Komponentleri ;

  • Akım tüpleri
  • Akım indikatörleri
  • Akım kontrol valvi
  • Hipoksiyi koruyucu sistem

(Hipoksik guard sistem)

  • Fail safe valvi
ak m t pleri
Akım tüpleri
 • Flow tüpleri (Thorpe tüp);en küçük çap tabanda ve en geniş çap en üstte olmak üzere uca doğru incelen yapıda
 • Çağdaş akım tüpleri camdan yapılır
 • Uygun bir akım tüpü 200 ml-1L/dk akım
 • Basit bir akım tüpü 1L/dk ile 10-12L/dk arasındaki akımı gösterir
slide20
Flowmetreler spesifik gazlar için kalibre edilir
 • Doğrusal akımlarda akım hızı gazın vizkositesine
 • Yüksek türbülan akımlarda ise gazın yoğunluğuna bağlıdır
ak m indikat r
Akım indikatörü
 • Flowmetre tüpünün içindeki hareketli indikatör flow kontrol valvinden geçen akımın miktarını gösterir
 • Çağdaş anestezi makinelerinde farklı tipte indikatörler kullanabilir(Top veya bobin)
slide22
Akım tüpleri, tüpün alt ve üstünden akım durdurucular ile sınırlandırılmış
 • Üstteki durdurucu,indikatörün tüpün en üstüne çıkarak çıkımı tıkamasını engeller ve maksimum akımlarda indikatörün görünür olmasını garantiler
 • Alttaki durdurucu, akım kontrol valvi kapandığında indikatör için merkezi temelsağlar
slide23
Bütün akım kontrol düğmeleri belli gazlar için renk kodludur ve her gazın ismi ya da kimyasal formülü her birinin üzerine işaretlenmiştir
 • Oksijen akım kontrol düğmesidiğerlerinden farklı
ak m kontrol val v i
Akım kontrol valvi
 • Akım kontrol valvi düzeni:
  • İğne valvi
  • Valv yeri
  • Bir çift valv stobu
 • Akım kontrol valvinin açılması yüzen indikatörle akım tübü arasındaki boşlukta gazın hareket etmesine izin verir
slide25
Valv stopları: Fazla rotasyonu engelleyerek iğne valv ve valv yerinin zarar görmesini engeller
 • N.A.D. cihazlarında O2 flow kontrol valvleri tam olarak kapanır (150 ml/dk oksijen akımı santral boru hattı kaynağından gelmekte)
hipoksiyi nleyici sistem
Hipoksiyi önleyici sistem
 • O2 ve N2O akım kontrol valvleri mekanik veya pnömotik bir oranlama sistemiyle bağlı
 • Bu sistem hipoksik karışım verilmesini engellemeye yardım eder
slide27
Ohmeda cihazı(link 25) :N2O, O2 akım oranının 3:1 düzeyinde olmasını sağlar(O2 konsantrasyonu min % 25)
 • NAD(oksijen oranı monitör kontrolü) : 1 lt / dk altındaki O2 akımlarında O2 konsantrasyonunun % 25’ in üzerinde tutulmasını sağlar
 • O2 yerine başka gazın boru hattına geçmesi veya 3. bir gazın eklenmesi durumunda yetersiz

Bu durumda oksijen analizörü şarttır

fail safe valvleri
Fail safe valvleri
 • O2 dışında diğer flowmetrelere gaz sağlayan hatlarda O2 tarafından kontrol edilen sistem
 • Ohmeda: basınca duyarlı kapama valvi

(pressure-sensor shutoff valve)

 • NAD: O2 azalmasını koruyucu parça

(O2 failure protection device)

flowmetrelerle ilgili problemler
Flowmetrelerle ilgili problemler

1-Kaçaklar:

 • Cam akım tüpleriyle metal manifold arasındaki bağlantılarda veya cam akım tüplerinde olabilir
 • Flowmetrelerin dizilişi önemli

Sistemdeki bir çatlak veya delikten ,sisteme ilk giren gaz daha çok kaçacağından,O2 flowmetre bloğu içinde,gaz karışımına en son eklenmeli

slide30
2-Hatalar

Kir ya da static elektrik indikatörün yapışmasına neden olur gerçek akım görünenden daha az veya daha fazla olabilir

3-Belirsiz skala

Flowmetre skalalarının standardizasyonundan önce belirsiz skalalardan kaynaklanan en az iki ölüm gerçekleşmiş

oks jen anal zat r
OKSİJEN ANALİZATÖRÜ
 • Hipoksik gaz karışımı verilmesini engeller
 • Ölçülme teknikleri

1-Elektrokimyasal algılayıcılar:

   • Galvanik pil
   • Polarografik pil

2-Paramanyetik algılayıcılar:

   • Pahalı
   • Kendi kendini kalibre edebilen
   • Yeterince hızlı
   • Tüketilen parçaları yok
oksijen analizat r nde olmas gerekenler
Oksijen analizatöründe olması gerekenler;
 • Analizatör açıldığında otomatik olarak aktive olabilen düşük düzey alarmına sahip olmalı
 • İnspiratuar yada ekspiratuar dallardan birine yerleşmeli
 • Nemden etkilenmemeli
vapor zat rler
VAPORİZATÖRLER
 • İnhalasyon anesteziklerinin sıvı halden buhar haline dönüşmesini ve taze gaz ile karışmasını sağlayan teknik modüller vaporizatör olarak isimlendirilir
slide34
Evoporasyon ile vaporizasyon birbirinden farklı
 • Halotan, enfluran,izofluran ve sevofluran

Evoporasyon

Desfluran

Vaporizasyon

slide35
Buharlaşma:
  • Ajanın kaynama noktası
  • Sıvının ısısı
  • Taşıyıcı gazın ısısı
  • Akım hızı
  • Gaz ve sıvının temas yüzeyinin genişliği
  • Sıvının üzerindeki boşluğun şekli ve volümü
slide36
Buharlaştırıcılar:
 • Draw-over
 • Bubble-through
  • Boyle vaporizatörü(Eter şişesi)
  • Copper kettle Vaporizatör
 • Ajana spesifik flow –Over vaporizatör
draw over buharla t r c lar
Draw-over buharlaştırıcılar
 • Basınçlı gaza gereksinim göstermez
 • Taşınabilir
 • Hastanın kendi solunumu ile anestezik verebilir.

ØEMO(Epstein-Macintosh–Oxford) Nefesliği

ØOMV

ØCardiff (obstetrik analjezide kullanılır)

boyle vaporizat r eter i esi
Boyle vaporizatörü(Eter şişesi)
 • Anestezik ile kısmen doldurulan ve bir valv ile kontrol edilen şişedir
 • Eter, metoksifluran ve trilen bu yol ile verilebilir
 • Isı kompansasyonları yoktur
copper kettle vaporizat r
Copper kettle Vaporizatör
 • Anestezik sıvı bakır kap içindedir
 • Copper kettle Vaporizatör :
  • gaz akımı
  • sıvı miktarı
  • ısı
  • basınç değişikliklerinden

etkilenmez

 • Sabit miktarlarda buhar verir
 • Eter, Halotan ve metoksifluran bu yol ile verilebilir
ajana spesifik flow o ver vaporizat r de i ken ge i li vaporizat rler
Ajana spesifik flow –over vaporizatör(Değişken geçişli vaporizatörler)
 • Ajana özel kalibre edilmiş modern vaporizatörler
  • Datex-ohmeda tec4, tec5, tec7
  • Kuzey amerikan drager vapor19n ve 20n
slide41
ÖZELLİKLERİ
 • Değişken bypasslı: bypass odacığına ve vaporizasyon odacığına gaz akışının oranını kontrol eder
 • Isı kompanzasyonlu
 • Solunum devresinin dışında yer alırlar
 • Halotan, enfluran, isofluran ve sevofluran vermek için kullanılırlar
 • Tec 4
 • Drager 19 n
slide42
Temel çalışma prensipleri
 • Flowmetrelerden akım vaporizörün girişine gelir (Akımın% 80’inden fazlası bypass odasını direk geçer %20’den azakım vaporizasyon odacığına yönlendirilir)
 • Her üç akım da( bypass odacığı boyunca olan, vaporizör odacığı boyunca olan ve anesteziğe özel akım) vaporizatörden çıkım yoluyla çıkar
 • İnhale anesteziğin son konsantrasyonu; inhale anesteziğin akımının, total gaz akımına oranıdır
slide44
Vaporizatör komponentleri
 • Konsantrasyon kontrol kadranı:vaporizatör ve bypass odacıklarındaki relatif akımları regüle eder
 • Doldurucu port: doldurma portu kullanılarak vaporizasyon odacığı anestetik ajanla doldurulur
 • Doldurucu kapak
slide45
Vaporizatörçıkışını etkileyen faktörler
 • İdeal bir vaporizatörün çıkışı

- sabit

- değişken akım oranlarından, ısıdan, önceki basınçlardan ve taşıyıcı gazlardan bağımsız olmalı

  • Akım hızı
  • Isı
  • Aralıklı backpressure(arka akımlar)
  • Taşıyıcı gaz kompozisyonu
g venlik ayarlar
Güvenlik ayarları
 • Ajana spesifik, anahtarlı dolumsistemleri vaporizatörün yanlış ajanla dolumunu engeller
 • Vaporizatörlerin birbirine bağlanma sistemleri sayesinde birden fazla inhale ajanın birarada verilmesi engellenir
slide47
Modern vaporizatörler vaporizatör manifolduna sıkıca sabitlenmiştir, böylece dökülme, boşalma ile ilgili problemler en aza indirilir
 • Dolum portu maksimum güvenli sıvı seviyesini belirler
 • Vaporiztörlerin fazla dolumu engellenmiştir. Böylece hastaya yüksek doz verilmesi engellenir
ka aklar
   Kaçaklar
 • Gevşek bir dolum başlığı kaçakların en sık nedenidir
 • Vaporizatör kaçakları hastanın anestezi sırasında farkında olmasına neden olabilir
 • Negatif kaçak testi dahasensitiftir ve kullanıcının küçük kaçakları bile anlamasını sağlar.
vapor zat r n lokal zasyonu
VAPORİZATÖRÜN LOKALİZASYONU
 • Sistem dışı lokalizasyon :
  • Vaporizatör flowmetrelerden sonra,taze gaz girişi üzerinde ve halka sisteminin dışında yer alır
  • Devredeki anestezik yoğunluk hiçbir zaman vaporizatörün verdiğinden daha fazla olamaz
slide50
Sistem içi lokalizasyon
 • Vaporizatöre giren gaz karışımı, akım ölçerden gelen taze gaz ve ekspire edilen anestetik karışımından oluşur
 • Volatil ajan konsantrasyonu
  • taze gaz akımı
  • hastanın dakika ventilasyonuna göre değişir
 • Spontan ventilasyonda daha güvenlidir

.

desfluran vaporiz at r tec 6 vaporizat r
Desfluran Vaporizatörü(TEC-6 vaporizatörü)
 • Elektronik olarakkontrol edilen bir regülatör, vaporizatör üzerinde ayarlanmış olan taze gaz konsantrasyonunu sağlayacak miktarda desfluranı buharlaştırarak miktarı tam olarak bilinen taşıyıcı gaz ilekarıştırır
 • Sıvı desfluran 39 ºC’ye kadar ısıtılır

ve böylece 1460 mmHg’lık sabit

bir buhar basıncı elde edilir

slide52
Buharlaşma haznesi ile regülatör arasına yerleştirilmiş ve gaz geçişini engelleyici görev yapan kapatıcıbir valvi vardır
 • Vertikal düzleme göre 15 dereceden daha fazla hatalışekilde açılandırılması durumundaaktifleşir
 • Sıvı desfluranın rezervuar dışına çıkmasını engeller
karbond oks t el m nasyonu
KARBONDİOKSİT ELİMİNASYONU

Ekshale edilen gazların içindeki CO2, alkali metal ve alkali toprak metal hidroksitleri karışımından oluşan granüller ile kimyasal olarak bağlanır

slide54
1 kg absorban alan çift kanister yada
 • 1,5-2 kg absorban alan tek büyük kanister
 • 1 Lsodalaymın absorpsiyon kapasitesi

120 L CO2

 • 1 L sodalaymdan yararlanma süresi yaklaşık 5 saat
 • Klasik olan iki absorban
  • sodalaym
  • barolaym
sodalaym
Sodalaym
 • % 1-4 NaOH, %1-4 KOH, %75-85 Ca(OH)2 ve% 14-18 H2O içerir
 • 100 gr sodalaym 26 litre CO2

absorbe eder

CO2 + H2O → H2CO3

H2CO3 + 2 NaOH ↔ Na2CO3 + 2 H2O

ya da H2CO3 + 2 KOH ↔ K2CO3 + 2 H2O

Na2CO3 + Ca (OH)2 ↔ Ca CO3 + 2 NaOH

barolaym
Barolaym
 • %20 Ba(OH)2 ·8 H2O (yaklaşık % 15 ek su içeriğine karşılık gelir) ,%1-4 KOH, % 65 Ca(OH)2 içerir
 • 100 gr barolaym 27 litre CO2 absorbe eder
 • BaOH 'e bağlı kristalize su içerir. Sodalaym'dan en önemli farkı bu suyun oluşturduğu büyük stabilitedir

CO2 + H2O → H2CO3

H2CO3 + Ba (OH)2 ↔ Ba CO3 + 2 H2O

BaCO3 + Ca (OH)2 ↔ Ca CO3 + Ba (OH)2

slide57
Absorbanların çoğu, renk değiştirerek tükenmeyi gösteren bir indikatör içerir
 • Bunlar;

etil viyole: beyazdan mora*

etil oranj: turuncudansarıya

cresyl sarısı: kırmızıdansarıya

Mimoza Z: kırmızıdan beyaza

Fenolftalein: pembe

slide58
Sodalaym ile sevofluran birleşiminde Compound A, formaldehid, oluşur (NaOH ve KOH sorumlu)
 • Desfluran ile daha fazla CO oluşur
 • Sevofluran kullanımında Compound A oluşumunu önemli derecede azaltan sodalaym A, Spherasorb (KOH içermezler), amsorb (NaOH ve KOH içermez) geliştirilmiştir
absorbsiyon kapasitesi
Absorbsiyon Kapasitesi
 • Absorbanlar 2-5 mm boyutlu düzensiz şekilli granüller
 • Granüllerin mekanik stabilitesini artırmak ve toz oluşumunu önlemek için silika, zeolit ve bir tür çamur olan diyatomit kullanılır
 • Granül büyüklüğü küçüldükçe total yüzey alanı absorbsiyon direnç
slide60
Metal hidroksitler ve CO2 arasındaki kimyasal tepkimeyi başlatmak için su bulunmalı

Trikloretilen (Trilen) ile geçimsizlik :

 • 1943 – 1944 te Triklor etilenin, CO2 absorbanının (alkali ve ısı mevcudiyetinde) bulunduğu ortamda nörotoksik olan fosgen ve diklor asetilene ayrıştığı saptandı.
egzoz s stem
EGZOZ SİSTEMİ
 • Ulusal iş güvenliği ve sağlığı enstitüsü (NIOSH) oda havasındaki konsantrasyonu
  • N2O için 25 ppm
  • Halojenize ajanlar için 2 ppm
  • (eğer N2O kullanılıyorsa 0.2 ppm)

ile sınırlandırmayı tavsiye etmiş

pasif sistem
Pasif sistem
 • Pasif sistemde gazlar kendi basıncıyla atılır
 • Pozitif basınç valvi yeterli
aktif sistem
Aktif sistem
 • Egzos borusu hastane vakum sistemiyle bağlantılıdır
 • Negatif basınç düşürücü valv,

hastayı vakum sisteminin negatif basıncından

 • Pozitif basınç düşürücü valv,

değiştirilebilir hortumların tıkanmasıyla oluşan pozitif basınçtan korur

solunum sisitemi

Bağlantısı

İğne valvi

Pozitif basınçlı

valv

Negatif

basınçlı

valv

Rezervuar balon

Rezervuar balon

tehlikeleri
Tehlikeleri:
 • Anestezi devresini uzatır
 • Obstrüksiyon oluşabilir
 • Tıkandığı durumlarda solunum yoluna aşırı pozitif basınç uygulanır barotravmaya neden olabilir
 • Aşırı vakum uygulanırsa

basınca yol açar ve solutma balonu dolmaz

anestez s stemler1
ANESTEZİ SİSTEMLERİ

1-Açık sistemler

2-Yarı açık sistemler

3-Yarı kapalı sistemler

4-Kapalı sistemler

1 a ik s stemler
1-AÇIK SİSTEMLER
 • İlk kez Crawford W.Long tarafından

1842’de eter ile gerçekleştirilmiştir

-Rezervuar balonu yoktur

-Ekspire edilen gazlar geri solunmaz

-Basit ve ucuz bir yöntemdir

-Solunuma rezistans oluşmaz

slide67
Kullanımlarını sınırlandıran faktörler:
 • Büyük miktarda anestezik ajan operasyon odasına yayılır
 • Solunum yolundan nem kaybı
 • Kontrollü solunumun olanaksızdır
 • En önemli dezavantajı ise stabil olmayan anestezi seviyesidir
a ik s stemler
AÇIK SİSTEMLER

1. Açık damla veya açık maske yöntemi

2. İnsüflasyon

3. T parçası yöntemi

a k damla uygulamas
Açık damla uygulaması
 • Açık bir maske üzerine( Schimmelbusch maskesi) , anestezik solüsyonun damlatılması ve hastanın oda ısısında buharı inhale etmesi

İnsüflasyon

 • Anestetiğin, anestezi makinasından direkt olarak bir hortum veya maske yoluyla hastanın yüzüne verilmesidir
 • Çocukların indüksiyonunda, laringoskopi ve bronkoskopide kullanılır
ayre nin t par as y ntemi
AYRE’nin T parçası yöntemi
 • Endotrekeal tüple makine arasındaki bağlantı bir T veya Y tüpüyle sağlanır
 • Rezervuar balon ve valv yok
 • Daha çok bebek ve çocuklarda kullanılır
2 yari a ik s stemler
2-YARI AÇIK SİSTEMLER
 • Yenidensolutmasız valvli sistemler
 • Akım denetimli (valvsiz ) yeniden solutmasız sistemler
  • Mapleson A,B,C,D
  • Bain
  • Mapleson E
  • Mapleson F ( Jackson-Rees)
yen den solutmasiz valvl s stemler
YENİDEN SOLUTMASIZVALVLİ SİSTEMLER

Yeniden solutmasız sistem

 • Hastanın havayoluna yakın bir yere konulan yeniden-solutmayı önleyici bir valv ile inspire edilen gaz ve ekspire edilen gaz tam olarak birbirinden ayrılır
 • Taze gaz akımı hastanın dakika hacmine eşit ya da daha fazla olmalı

Yeniden solutmasız valv

slide73
Avantajları
  • İnspire edilen gaz sistemden verilene yakın
  • Reservuar balonunun olması asiste ve kontrollü solunumu mümkün kılar
 • Dezavantajları
  • Solunuma rezistans
  • Ekspire edilen solunum havasındaki nem valvde yapışma
  • Dakika ventilasyonunun taze gaz akımını aşması halinde solunum obstrüksiyonu
akim denet ml y en den solutmasiz s stemler
AKIM DENETİMLİ YENİDEN SOLUTMASIZ SİSTEMLER
 • Bu sistemlerde, karbondioksit içeren ekshale edilmiş gaz, yeterli derecede yüksek taze gaz akımı ile solutma sisteminden uzaklaştırılır
 • Ekshale edilen gazların sistemden tamamen atılabilmesi için taze gaz hacmi, karbondioksit içeren alveoler gazın tümünü uzaklaştırmaya yetecek gaz hacmine eşit olmalıdır
slide75
Avantajları
 • Basit
 • Hafif
 • Temizlenmesi kolay
 • Düşük solunum rezistansı

Dezavantajları

 • Yüksek akım hızına gerek göstermeleri
 • Isı ve nem kaybının fazla olması
 • Operasyon odasına fazla miktarda anestezik karışması
slide76
Akım denetimli (valvsiz ) yarı açık sistemler
 • Mapleson A,B,C,D
 • Bain
 • Mapleson E
 • Mapleson F ( Jackson-Rees)
mapleson d
Mapleson D
 • Taze gaz, hasta bağlantısına yakın bir yerden sisteme verilir, ekspire edilen gaz karışımı, hortumun rezervuar balona yakın ucundaki ekspiratuvar valv yoluyla sistemden dışarı atılır
 • En fazla kullanılan sistem
 • Asiste ve kontrollü solunumda CO2 eliminasyonu daha etkin
 • Taze gaz akımı dakika ventilasyonunun 1-2 katı olmalı
slide78
Bain
 • Mapleson D sisteminin bir modifikasyonudur.
 • Taze gaz akımı ince bir tüp ile ekspiratuar uzantının içinden geçirilerek verilir.
 • Avantajları :
  • Taze gaz akımı ısıtılılır
  • Nemlendirmede artma
slide79
Dezavantajları
 • Disposable
 • Sterilizasyonu zor
 • Hipertermiye sekonder CO2 oluşumunda artma
 • Alet ölü mesafesi ve fizyolojik ölü mesafede artma
 • Yüksek akım hızında taze gaz uygulaması halinde respiratuar rezistansda artma
 • Ayrılma- kıvrılma gibi durumlar sonucu ciddi hiperkarbi
slide80

Mapleson E

 • Mapleson A
 • Mapleson B
 • Mapleson F
 • Mapleson C
yari a ik s stemler de kar ilsa tirma
YARI AÇIK SİSTEMLERDE KARŞILSAŞTIRMA
 • Spontan solunumda :
  • A
  • D > C > B
 • Kontrollü solunumda
  • D
  • B > C > A
3 yari kapali solutma s stemler
3- YARI KAPALI SOLUTMA SİSTEMLERİ
 • Adultlar ve büyük çocuklarda en fazla kullanılan solunum sistemidir
 • Ekshale edilen havadaki kullanılmamış anestezik gazların, CO2 den arındırıldıktan ve belli miktarlarda taze gazla karıştırıldıktan sonra bir sonraki inspirasyonda tamamen ya da kısmen hastaya geri döndüğü bir sistemdir
 • CO2absorbanı bulunur
slide83

Kompenentleri:

 • 2 tane tek yönlü valv
 • Solunuma çok az bir rezistans
 • Ekspirasyon valvi fazla gazın kaçışına izin verir
slide84

Ekspire edilen CO2‘nin geri solunumundan korunmak:

 • Tek yönlü valv devrenin inspiratuar /ekspiratuar uzantısında hasta ile balon arasında olmalı
 • Taze gaz girişi ekspiratuar valv ile hasta arasında olmamalı
 • Ekspiratuar valv hasta ile inspiratuar valv arasına yerleştirilmemeli
 • Spontan / kontrollü solunumda en etkin sistem ekspiratuar valvin ekspiratuar uzantıda hastaya yakın olması ile sağlanır
4 kapali solutma s stemler
4-KAPALI SOLUTMA SİSTEMLERİ
 • 1924’de Ralph M. Waters kapalı bir yeniden-solutmalı sistem anestezi tekniğini tıp uygulamasına sokmuştur
 • Sistem içine verilen taze gaz hacmi, belirli bir sürede hasta tarafından alınıma uğrayan miktara tam olarak eşitse “kapalı” olarak isimlendirilir
slide86
Ekspiratuvar gaz hacminin tamamı, CO2 temizlendikten sonra inspirasyonda hastaya geri döner
 • Sistem içinde yeterli gaz hacminin korunması, ancak gaz fazlası atılım valvinin kapalı olması ve sistemden hiç kaçak olmaması ile sağlanabilir
a to and fro sistemi
a)To and Fro sistemi
 • Hastanın inhale ve ekshale ettiği anestezik gazların geçtiği karbondioksit absorbanı, hastaya bağlanma noktasına çok yakın konumdadır
 • Hasta ile taze gaz girişi arasında valv yoktur
 • Avantajları :
  • Solunuma çok az bir rezistans oluşturur.
  • Optimal nem ve ısı sağlar
slide88
Dezavantajları :
 • Kanisterin çok ısınması ile hipertermi
 • Kanisterin hastaya çok yakın olması sonucusodalime partiküllerinininhalasyonu
 • Sodalime‘nin çok çabuk tükenmesi ile ölü mesafesinin artması
 • Aygıt ölü mesafesinin artması ile rebreating
b absorpsiyonlu halka circle absorption sistemleri
b-Absorpsiyonlu halka (circleabsorption) sistemleri
 • Tek yönlü inspiratuvar ve ekspiratuvar valvler
 • Anestezik gazlar ekspiratuvar koldan inspiratuvar kola dolaşır
 • Anestezik gazların halka içinde tek yönlü akımı, ekshale ve inhale edilen anestezik gazların karışmamasını sağlar
 • Ekshale edilen havanın gaz fazlası olarak sistemden atılmayan kısmı karbondioksit absorbanından geçer.
slide90
500 - 600 ml/dk gibi çok düşük akım hızları ile uygulanabilir
 • En önemli problem:. Düşük akımdaindüksiyon sırasında inspire edilen O2 konsantrasyonunun tayin edilememesi
 • Bu nedenle ya inspiratuar uzantıda ya da her iki uzantıda oksijen analizatörü yerleştirilmeli
kapal halka sisteminin yar kapal ya g re avantajlar
Kapalı halka sisteminin yarı kapalıya göre avantajları:
 • İnhale gazların maksimal nemlenme ve ısıtılması
 • Anestezik gazlar ile çevre atmosferin daha az kirletilmesi
 • Anestezik kullanımında maksimum ekonomi
slide92
Dezavantajı:
 • Anestezik gazların ve O2’nin konsantrasyon dağılımlarının hızla değişmesindeki yetersizliktir.
 • CO2 absorbanının hızla tükenmesi

Tehlikesi:

 • Bilinmeyen ve yetersiz konsantrasyonlarda O2 verilmesi;
 • Bilinmeyen ve aşırı yüksek konsantrasyonlarda potent anestezik gaz verilebilmesidir
anestezi sistemi kullan m s ras nda kar la lm sorunlara rnekler
Anestezi sistemi kullanımı sırasında karşılaşılmış sorunlara örnekler
 • Sevofluran anestezisi ile plastik cerrahi operasyonu geçirecek bir hasta
 • to-and-fro tipi anestezi ventilatörü
 • kan basıncı yüksekliği ve taşikardi
 • yüksek sevofluran konsantrasyonları verilmesine rağmen düzeltilememiş
 • Hasta sorunsuz ventile edilmiş
 • Anestezinin sonuna doğru anestezi makinesinin check valvinden önce karışım gaz ana çıkışında bir diskonneksiyon farkedilmiş
slide94
Yeterli anestezi sağlanamamasına bağlı olarak hasta ameliyat sırasında tüm olanları hatırlayabiliyor ve anlatabiliyormuş
 • Olguda taze gaz kaynağı check valve’den önce ayrılmış, to-and-fro tipi ventilatör kullanıldığı için hasta iyi ventile edilebilmiş
slide95
sağlıklı 46 yaşında kadın hasta, elektif histerektomi
 • maske inhalasyonu sırasında vaporizatör ayarı

%5 sevoflurane iken beklenen inspiratuar sevofluran konsatrasyonunun elde edilemediği görülmüş

 • sodalime’nin kanister ısısı ani olarak yükselmiş
 • tüpte suyun yoğunlaşmış
 • sodalime’nin mavi olmuş
 • hastanın bilincini kaybetmemiş
 • daha sonra bu anestezi makinasının 2 haftadan uzun bir süredir kullanılmadığı fark edilmiş
 • sodalime’nin su içeriğinin analizi <%1 olarak saptanmış.
 • kuru sodalime’ nin sevofluran, enfluran ve isofluran etkileşimi sonucu belirgin CO-Hb oluşumuna bağlanmış.
 • sodalime’ nin su içeriğinin yeterli miktarda olması zorunlu hale getirilmiş.