at bne og lukke pulley er n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
At åbne og lukke pulley´er PowerPoint Presentation
Download Presentation
At åbne og lukke pulley´er

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

At åbne og lukke pulley´er - PowerPoint PPT Presentation

badu
114 Views
Download Presentation

At åbne og lukke pulley´er

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. At åbne og lukke pulley´er

  2. Åbne pulley. Senen med seneskeden – inden man begynder at hakke i den

  3. Åbne pulley. Seneskeden åbnes – som et V

  4. Åbne pulley.

  5. Åbne pulley. - og lukkes som et Y