e-Aukce na dodávku OS. AUTOMOBIL Ů Fabia Combi Ambiente _____________________________ - PowerPoint PPT Presentation

babu
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
e-Aukce na dodávku OS. AUTOMOBIL Ů Fabia Combi Ambiente _____________________________ PowerPoint Presentation
Download Presentation
e-Aukce na dodávku OS. AUTOMOBIL Ů Fabia Combi Ambiente _____________________________

play fullscreen
1 / 36
Download Presentation
Presentation Description
102 Views
Download Presentation

e-Aukce na dodávku OS. AUTOMOBIL Ů Fabia Combi Ambiente _____________________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. e-Aukce na dodávku OS. AUTOMOBILŮ Fabia Combi Ambiente _____________________________

 2. On-line procurement systemppePurchase™ Nákupní manažer uživatele připravuje, řídí a vyhodnocuje nákupní aukce --------------------------------- INTERNET ----------------------------------- Zadávání nabídek v reálném čase ASP - vzdálená správa dat uživatele SYSTÉMOVÝ SERVER -------------------------------- INTERNET----------------------------------- Dodavatel 1 Dodavatel 2 Dodavatel 3 Dodavatel 4 Dodavatel 5 Dodavatel x

 3. Přehled parametrů v aukci

 4. Přehled registrací

 5. OBRAZOVKA ÚČASTNÍKA

 6. OBRAZOVKA ADMINISTRÁTORA

 7. Všechna data lze snadno exportovat do MS EXCEL

 8. VYHODNOCENÍ _____________

 9. PROTOKOLY ____________

 10. ARCHIVY a DATABÁZE ___________

 11. Protokol o aktivitě účastníka v aukci

 12. OBRAZOVKA ADMINISTRÁTORA