orde van geneesheren enkel tuchtrecht n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Orde van geneesheren: enkel tuchtrecht ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Orde van geneesheren: enkel tuchtrecht ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Orde van geneesheren: enkel tuchtrecht ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Orde van geneesheren: enkel tuchtrecht ?. Lieven WOSTYN. Orde der geneesheren. Wet van 25 juli 1938 Uitvoeringsbesluiten na de oorlog (1947) Tuchtrecht in eerste aanleg Provinciale raad KB 79 dd. 10 november 1967 Wet van 13 maart 1985 (openbaarheid RvB)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Orde van geneesheren: enkel tuchtrecht ?' - baba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
orde der geneesheren
Orde der geneesheren
 • Wet van 25 juli 1938
 • Uitvoeringsbesluiten na de oorlog (1947)
 • Tuchtrecht in eerste aanleg
  • Provinciale raad
  • KB 79 dd. 10 november 1967
   • Wet van 13 maart 1985 (openbaarheid RvB)
   • KB 26 december 1985 (vrije vestiging artsen EG)
autonome zelfregulering
Autonome zelfregulering
 • Inmenging overheid marginaal
  • gewoonterecht
 • Overvraagde overheid

“De openbare mening en het geneesherenkorps betreuren sinds lang het feit dat er geen maatregelen kunnen genomen worden tegen deze geneesheren, die onder het dekmantel van hun diploma zich overgeven aan kwakzalverij of aan uitbuiting der zieken”

MvT

zelfregulering in medebewind
Zelfregulering in medebewind
 • Zelfregulering in medebewind
 • België: 600 verschillende groeperingen
  • Eigen gedragsregels
  • Eigen tuchtrechters
  • Eigen tuchtprocedures
  • Eigen tuchtsancties
samenstelling provinciale raad
Samenstelling Provinciale Raad
 • Magistraat – assessor
 • Plaatsvervangend magistraat
 • benoemd door de Koning
 • gekozen uit de Rechtbank van Eerste Aanleg
 • duur 6 jaar
 • Aantal leden (volgens de grootte van ger. arr.)
 • Lid Nationale Raad

raadgevende stem indien verkozen buiten PR

bureau provinciale raad
Bureau Provinciale Raad
 • samenstelling:

- voorzitter

- ondervoorzitter

- secretaris

+ plaatsvervangers

 • gekozen door Raad voor 3 jaar
bevoegdheden
Bevoegdheden
 • Tuchtrecht
 • Het opmaken van de lijst van de orde
 • Individuele maatregelen
 • Adviserende bevoegdheid
 • Bevoegdheid ivm erelonen
 • Aangifte van onwettige geneeskunde
 • Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage
bevoegdheden1
Bevoegdheden
 • Tuchtrecht
  • Toezicht op de naleving van de regels van geneeskundige plichtenleer
 • Het opmaken van de lijst van de orde
 • Individuele maatregelen
 • Adviserende bevoegdheid
 • Bevoegdheid ivm erelonen
 • Aangifte van onwettige geneeskunde
 • Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage
slide9

burgerlijk

correctioneel

tuchtrecht

non bis in idem
Non bis in idem
 • Tuchtvordering
 • Burgerlijke vordering
  • Art. 417 Ger. W.
 • Strafvordering
  • Art. 422bis Sw
  • Art. 418-420 Sw
  • “Le criminel tient aussi le disciplinaire en état?”
tuchtprocedure
Tuchtprocedure
 • KB nr. 79 10 november 1967
 • Wettelijke omschreven bevoegdheid
slide12
Nullum crimen, nulla poena, sine lege ?
  • Wettelijk omschreven tuchtmisdrijven (WUG)
   • art. 8, art. 11, art. 13, art. 14, art. 38 § 3 d…
   • art. 18 KB 79 (niet betalen bijdrage)
  • Vaag gegeven omschrijving
  • Code van Geneeskundige Plichtenleer
   • Koning verleende geen bindende kracht
  • Aantal niet gecodificeerde gebruiken of richtlijnen al dan verwoord in adviezen
  • “Deontologische rechtspraak?”
slide13
Geen normerende bevoegdheid
 • Individuele benadering van specifieke casus
 • Geen globalisatie en generalisatie
 • Specificiteit: verplichting mee te werken
 • Waarheid verschuldigd
  • Afzonderlijke vervolging
disciplinaire procedure
Disciplinaire procedure
 • optreden ambtshalve of bij klacht
 • klachten van arts, patiënt, derde en anonieme
 • Bureau stelt Onderzoekscommissie aan
 • verslag wordt voorgelegd aan PR
 • de PR beslist i.v.m. al of niet verschijnen
klacht
Klacht
 • Territorialiteitsbeginsel
  • Betwistingen omtrent de woonplaats RvB
 • Tijdsbepaling
 • Anoniem ?
 • Ontvangstmelding
  • “passend gevolg”
  • zaak behandeld
 • Verzoeningsprocedure
onderzoekscommissie
Onderzoekscommissie
 • Bureau stelt in onderzoek
 • Onderzoekscommissie
  • Cass. 23.05.1985
 • Onafhankelijk en onpartijdig
 • Verslag: ondertekend (opmerkingen)
 • Kennis nemen van de klacht
  • “in een zaak die u aanbelangt”
  • Voorlopige omschrijving van de klacht
 • Ruimste bevoegdheden
  • Getuigen, deskundigen, klager, etc.
verschijnen
Verschijnen
 • 15 dagen
 • Inzagerecht
 • Persoonlijk verschijnen ?
 • Bijstand door raadslieden ?
  • RvB: Cass. 23.05.1997
  • PR ? Mutatis mutandis…
 • Meerdere raadslieden (arts)
 • Gesloten deuren
  • Geen media
verschijnen1
Verschijnen
 • Wrakingsrecht -> RvB
 • Meerderheid van stemmen
  • Vrijspraak
  • Sanctie
  • Gemotiveerd
disciplinaire procedure1
Disciplinaire procedure
 • Tuchtstraffen:

- verbaal

- waarschuwing

- censuur

- berisping

- schorsing (max 2 jaar)

- schrapping van de lijst

 • betekening binnen de 8 dagen
 • beroep kan aangetekend worden door :

- arts

- Magistraat assessor

- Vz + Ovz Nationale Raad

raden van beroep
Raden van Beroep

Samenstelling

 • 5 gewone leden+ 5 plaatsvervangers

- verkozen artsen door PR

- duur 6 jaar

 • 5 gewone leden+ 5 plaatsvervangers

- raadsheren Hof van Beroep

- 6 jaar

- benoemd door de Koning

- de Voorzitter en verslaggever wordt benoemd door de Koning, gekozen uit de raadsleden-magistraten

 • lid van NR wordt afgevaardigd om zitting R.v.B. bij te wonen
 • Wie is wie in werkelijkheid?
hof van cassatie
Hof van Cassatie
 • verbreking van beslissing Raad van Beroep
 • ingediend door:

- arts

- minister bevoegd voor Volksgezondheid

- Voorzitter en Oondervoorzitter Nationale Raad

- Procureur-Generaal bij Hof van Cassatie

 • beroep en voorziening in Cassatie schorsen uitvoering disciplinaire beslissing
bevoegdheden2
Bevoegdheden
 • Tuchtrecht
 • Het opmaken van de lijst van de orde
 • Individuele maatregelen
 • Adviserende bevoegdheid
 • Bevoegdheid ivm erelonen
 • Aangifte van onwettige geneeskunde
 • Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage
bevoegdheden3
Bevoegdheden
 • Tuchtrecht
 • Het opmaken van de lijst van de orde
 • Individuele maatregelen
 • Adviserende bevoegdheid
 • Bevoegdheid ivm erelonen
 • Aangifte van onwettige geneeskunde
 • Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage
bevoegdheden4
Bevoegdheden
 • Tuchtrecht
 • Het opmaken van de lijst van de orde
 • Individuele maatregelen
 • Adviserende bevoegdheid
 • Bevoegdheid ivm erelonen
 • Aangifte van onwettige geneeskunde
 • Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage
bevoegdheden5
Bevoegdheden
 • Tuchtrecht
 • Het opmaken van de lijst van de orde
 • Individuele maatregelen
 • Adviserende bevoegdheid
  • “aan leden” art. 6, 3° KB 79 PR
  • “dwingend” NR vernietigbaar RvS
bevoegdheden6
Bevoegdheden
 • Tuchtrecht
 • Het opmaken van de lijst van de orde
 • Individuele maatregelen
 • Adviserende bevoegdheid
 • Bevoegdheid ivm erelonen
 • Aangifte van onwettige geneeskunde
 • Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage
bevoegdheden7
Bevoegdheden
 • Tuchtrecht
 • Het opmaken van de lijst van de orde
 • Individuele maatregelen
 • Adviserende bevoegdheid
 • Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen
 • Aangifte van onwettige geneeskunde
 • Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage
bevoegdheden8
Bevoegdheden
 • Tuchtrecht
 • Het opmaken van de lijst van de orde
 • Individuele maatregelen
 • Adviserende bevoegdheid
 • Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen
  • Laatste aanleg
  • Vrijwillig (PR)
  • Onttrokken aan bevoegdheid rechtbank
bevoegdheden9
Bevoegdheden
 • Tuchtrecht
 • Het opmaken van de lijst van de orde
 • Individuele maatregelen
 • Adviserende bevoegdheid
 • Adviserende bevoegdheid ivm erelonen
  • Elk verzoek van rechtbanken en hoven
  • Verplicht/niet verplicht
  • Partijen moet niet gehoord worden
  • Advies dient niet te worden gevolgd
bevoegdheden10
Bevoegdheden
 • Tuchtrecht
 • Het opmaken van de lijst van de orde
 • Individuele maatregelen
 • Adviserende bevoegdheid
 • Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen
 • Aangifte van onwettige geneeskunde
 • Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage
bevoegdheden11
Bevoegdheden
 • Tuchtrecht
 • Het opmaken van de lijst van de orde
 • Individuele maatregelen
 • Adviserende bevoegdheid
 • Scheidsrechterlijke bevoegdheid ivm erelonen
 • Aangifte van onwettige geneeskunde
 • Het bepalen van de jaarlijkse bijdrage
pitfalls
Pitfalls
 • Klager geen beroep
 • 30 versus 15 dagen
toekomst
Toekomst
 • Eerherstel ?
 • Uitwissing ?
 • Probatie ?
 • Inventief in uitstel behandeling zaken ?
 • Hoger dan waarschuwing ? Niet verkozen?
 • Genade ?
 • Geldboetes ? Storme
toekomst1
Toekomst
 • Hervorming
 • Tuchtrechtelijk kortgeding, van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad
 • Klager
 • Splitsing?
 • “imagoprobleem”