orde van geneesheren een nieuw concept n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Orde van geneesheren: een nieuw concept. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Orde van geneesheren: een nieuw concept.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Orde van geneesheren: een nieuw concept. - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Orde van geneesheren: een nieuw concept. Patrik Vankrunkelsven 13 december 2008. Geschiedenis. Opgericht in 1938 bij wet Huidige vorm: KB n° 79 “Betreffende de Orde der geneesheren” 10 november 1967

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Orde van geneesheren: een nieuw concept.' - flavio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
orde van geneesheren een nieuw concept

Orde van geneesheren: een nieuw concept.

Patrik Vankrunkelsven

13 december 2008

geschiedenis
Geschiedenis
 • Opgericht in 1938 bij wet
 • Huidige vorm: KB n° 79 “Betreffende de Orde der geneesheren” 10 november 1967
  • Tijdens volmachtenbesluit van 31 maart 1967 voor economische heropleving, regionale reconversie …
 • Oneindig veel fantasieën;
  • Geen aanpassingen van tekst na ondertekening door koning
  • Door koning ondertekend exemplaar ‘zoek’. Na kafkaiaanse zoektocht 2x gevonden!
  • Wel aanpassingen na overleg in de ministerraad, niet ongewoon
doel van tuchtorgaan
Doel van tuchtorgaan
 • Beroepen met bijzondere maatschappelijke impact worden naast de wet die voor iedereen geldt, extra deontologische regels opgelegd.
 • Regels worden bepaald binnen de beroepsgroep én beoordeeld binnen de beroepsgroep.
  • advocaten
  • architecten
  • geneesheren
  • apothekers
kritiek op huidige orde 1
Kritiek op huidige orde (1)
 • Corporatistisch / conservatief
  • Steun aan artsenstaking 1981
  • Intimiderende inbeslagname dossiers abortus
  • Standpunten ivm Euthanasie
 • Oubollig uitgangspunt
  • Eer en waardigheid van het beroep
 • Geen transparantie
  • Geen openbaarheid
  • Patiënten krijgen geen informatie, worden nt gehoord
  • Vriendjespolitiek (artsensyndicaten, labo’s, …)
kritiek op huidige orde 2
Kritiek op huidige orde (2)
 • Rechten van de verdediging geschonden
  • Rechter en partij
  • Geen scheiding van onderzoek en tuchtrechtspraak
  • Geen arts mogelijk in verdediging
  • Geen eerherstel mogelijk
 • Geneeskunde is samenwerken
  • Orde is uitermate gericht op arts als enige belangrijke actor in GHZ: >< geneeskunde is teamwerk, beroepsgeheim voor alle ghz beroepen, …
 • Ongelijk tuchtrecht in verschillende provincies
krachtlijnen goedgekeurde tekst senaat 1 2 2007
Krachtlijnen goedgekeurde tekst Senaat 1/2/2007
 • 1. Wettelijk grondslag van de orde niet langer ‘ eer en waardigheid van beroep’ maar:
  • kwaliteit van de beroepuitoefening
  • Bewust van eindigheid der middelen
 • 2. Democratisering van de organen
  • Ook andere beroepen in overkoepelende organen (ethici, vertegenwoordigers patiënten, …)
  • Hoge raad deontologie: alle GH-beroepen; samenwerking!
  • Rechtstreekse verkiezing Hoge raad
  • Onverenigbaarheden, bv tussen lid van de raden en verantwoordelijke functie in syndicale wereld
  • In totaal maximaal 18 jaar functie in organen van de orde
krachtlijnen 2
Krachtlijnen (2)
 • 3. Uniforme rechtspraak
  • Waarnemer van 2 andere provinciale raden
  • Raad van Beroep op niveau van alle GH beroepen
 • 4. Grotere transparantie
  • Klager kan gehoord worden op zijn verzoek
  • Klager krijgt kennis van de tuchtrechterlijke beslissing
  • Klager kan beroep initiëren
  • Principiële openbaarheid
krachtlijnen 3
Krachtlijnen (3)
 • 5. Rechten van de beklaagde verbeterd
  • Splitsing van onderzoek en rechtspraak
  • Beperking van aantal leden van provinciale raden (minder imponerend)
  • Meer aandacht voor bemiddeling
  • Laten bijstaan van persoon van keuze, ook niet-advocaat
  • Uitspraken kunnen worden opgeschort
  • Eerherstel mogelijk (uitwissing sanctie, rehabilitatie na schrapping)
  • Alternatieve straffen
structuur 1
Structuur (1)
 • Hoge Raad Deontologie van de Gezondheidsberoepen
  • Bevoegdheden
  • Grondbeginselen die gemeenschappelijk zijn voor alle GH beroepen.
  • Adviesorgaan van verschillende regeringen
  • Deontologische code van de grondbeginselen
  • Zien of specifieke deontologische codes niet in tegenspraak zijn
  • Samenstelling:
  • Voorzitter uit RvS, Hof v Cassatie of Grondwettelijk Hof
  • 8 artsen (4HA), 2 apothekers, 2 tandartsen, 2 kine, 2 paramedici, 6 verpleegkundigen, 2 vroedvr, 8 spec deontologie, 2 spec patiëntenrechten
  • Kunnen apart vergaderen afdeling N en F
structuur 2
Structuur (2)
 • Beroepen die dat wensen kunnen tuchtrecht van de eerste lijn, organiseren binnen koepel van Hoge raad (waarschijnlijk iedereen behalve artsen, apothekers en Kine > hebben of willen eigen orde)
 • Alle beroepsinstanties op dit niveau
  • 5 leden van de betrokken beroepsgroep
  • 2 juristen, 3 magistraten
structuur 3 orde van artsen
Structuur (3): Orde van Artsen
 • Nationale Raad (Afdeling N en F)
  • 5 rechtsreeks verkozen artsen, 1 per provincie
  • 2 artsen faculteit geneeskunde
  • 1 deskundige ethiek, 1 spec patiëntenrechten
  • 1 lid verzorgingsinstellingen
  • 1 beroepsmagistraat
 • Bevoegdheid
  • Specifieke ‘regels’ deontologie
  • Ledenlijsten
  • adviezen
structuur 4 orde van artsen
Structuur (4): Orde van artsen
 • Provinciale raden
  • 7 rechtsreeks verkozen artsen
  • 2 juristen
  • 2 leden van andere provincie als waarnemer
 • Bevoegdheden
  • Inschrijving in de orde
  • Adviezen verstrekken
  • Tuchtrecht, in eerste instantie: bemiddeling
  • Zo nodig onderzoekscollege en evt tuchtrecht
sancties
Sancties
 • Soort sancties
  • Waarschuwing
  • Berisping
  • Schorsing (max 2 jaar) / alternatieve straffen: werkstraf/boete
  • Schrapping
 • Eerherstel
  • Automatische uitwissing van straffen < schorsing
  • Andere: na verloop van 3 jaar kan eerherstel gevraagd worden
  • Definitieve schrapping kan na 3 j worden opgeheven