Download
werken aan de toekomst van nederland n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Werken aan de toekomst van Nederland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Werken aan de toekomst van Nederland

Werken aan de toekomst van Nederland

189 Views Download Presentation
Download Presentation

Werken aan de toekomst van Nederland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Werken aan de toekomst van Nederland

 2. Wat komt er aan de orde ?

 3. Wat komt er aan de orde ? • Positie ?

 4. Wat komt er aan de orde ? • Positie ? • Advisering ?

 5. Wat komt er aan de orde ? • Positie ? • Advisering ? • Dilemma’s ?

 6. Natuurwetgeving en –richtlijnen Positie Advies- en ingenieurs bureaus Initiatiefnemers/ aannemers

 7. Advisering • Flora- en faunawet • Natuurbeschermingswet • EcologischeHoofdstructuur

 8. Conform de wetgeving én • Praktischuitvoerbaar Advisering

 9. Advisering Bronnen: • Wetgeving en jurisprudentie

 10. Advisering Bronnen: • Wetgeving en jurisprudentie • Ontheffingen FF-wet RVO

 11. Advisering Bronnen: • Wetgeving en jurisprudentie • Ontheffingen FF-wet RVO • Soortenstandaarden

 12. Advisering Bronnen: • Wetgeving en jurisprudentie • Ontheffingen FF-wet RVO • Soortenstandaarden • Nationale databank flora & fauna (NDFF)

 13. Advisering Bronnen: • Wetgeving en jurisprudentie • Ontheffingen FF-wet RVO • Soortenstandaarden • Nationale databank flora & fauna (NDFF) • Websites van RAVON, SOVON e.d.

 14. Advisering • Quickscan flora & fauna • Natuurtoets FF wet / NB wet • Ontheffingsaanvraag / vergunningsaanvraag • Werkprotocol • Ecologische uitvoeringsbegeleiding • Monitoring

 15. Advisering Ontwerp Bestek Uitvoering Beheer

 16. Advisering • Netwerk Groene Bureaus (NGB) - brancheorganisatie - kwaliteitsverbetering - 68 leden

 17. Dilemma’s • Grijs gebied

 18. Dilemma’s • Grijs gebied • Moeilijk uitlegbare situaties

 19. Dilemma’s • Grijs gebied • Moeilijk uitlegbare situaties Maatwerk

 20. Concluderend • Natuurwetgeving tijdig opnemen in planning • Kritisch naar opdrachtgevers • Kennisverbreding loont • Indien verantwoording F&F bij aannemer: zoek balans en kwaliteit

 21. DENKEN DURVEN DOEN