program de burse i dezvoltare personal bilan 2011 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program de burse și dezvoltare personală Bilanț 2011 - 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program de burse și dezvoltare personală Bilanț 2011 - 2013

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Program de burse și dezvoltare personală Bilanț 2011 - 2013 - PowerPoint PPT Presentation

baakir
131 Views
Download Presentation

Program de burse și dezvoltare personală Bilanț 2011 - 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Program de burse și dezvoltare personală Bilanț 2011 - 2013

  2. MENTORATprogramul adresat tinerilor romi care studiază în domeniul medical

  3. TUTORATprogramul adresat tinerilor romi care se pregătesc pentru admiterea la medicină TUTORAT 2011 - 2012

  4. TUTORATprogramul adresat tinerilor romi care se pregătesc pentru admiterea la medicină TUTORAT 2012 - 2013

  5. CALIFICARE/ RECALIFICAREprogramul adresat tinerilor romi care doresc să lucreze în sistemul sanitar sau social

  6. MULȚUMIMpartenerilor și tuturor tinerilor romi implicați în program