slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr. Faruk ERDEN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr. Faruk ERDEN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Dr. Faruk ERDEN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - PowerPoint PPT Presentation


 • 265 Views
 • Uploaded on

Mevzuat (SUT) ve Kontrol Altındaki İlaçlar. Dr. Faruk ERDEN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Mevzuat:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dr. Faruk ERDEN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi' - aziza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Mevzuat (SUT) ve Kontrol Altındaki İlaçlar

Dr. Faruk ERDEN

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Farmakoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

mevzuat
Mevzuat:
 • Kanunlarla oluşturulmuş olan kamu kurumlarının tüm hukuki düzenlemelerine verilen genel isim. Birincil mevzuat kanunları, ikincil mevzuat ise yönetmelikleri ifade eder.
 • Sağlıkta en önemlisi bir tebliğdir?? Sağlık Uygulama Tebliği “SUT”
sut sa l k uygulama tebli i tarih esi
SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) Tarihçesi
 • 1985’de; Tıp Fakülteleri ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokoller çerçevesinde indirimli tarifeden hizmet verecekler (17 Fakülte),
 • 1987’de 21 Tıp Fakültesi ile imzalanmış,
 • 1989’da ilk kez ortak fiyat tarifesi yayınlanmış. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ile Tıp Fakülteleri Hastaneleri ayrı fiyatlardan işlemlerini faturalandırıyorlar.
 • 2001 yılında bölümlere göre ayrılmış hizmet listesi ve fiyatlandırma yürürlüğe giriyor.
 • 2004 yılında liste bugünkü halini alıyor.
mevzuat rnekleri 1
Mevzuat Örnekleri 1:
 • Tebliğ
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
 • 2010 Yılı
 • Sağlık Uygulama Tebliği
 • Amaç: Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırması ve bedellerinin ödenme kuralları
mevzuat 2
Mevzuat 2:
 • Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için, Kurum bilgi işlem sistemi (MEDULA, MEDULA-optik, eczane provizyon sistemi) üzerinden T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/ provizyon alacaklardır.
mevzuat 3
Mevzuat 3:
 • Talimatın eklerinde yer alan; (EK-2) sayılı “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar” Listesi;
 • (EK-2/A) sayılı “Antibiyotik Reçeteleme Kuralları” Listesi, “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları” başlığı ile;
 • (EK-2/B) sayılı “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar” Listesi ve
 • (EK-2/C) sayılı “Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar” Listesi yeniden düzenlenerek, aynı liste numaraları ile birlikte bu Talimat ekinde yayımlanmıştır.
mevzuat 4
Mevzuat 4:
 • Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedelinin Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10’u,
 • Diğer kişiler için %20’si oranında katılım payı alınır. Ancak sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-2) nde yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlardan katılım payı alınmaz.
mevzuat 5
Mevzuat 5:

İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK SAĞLIK HİZMETLERİ:

 • Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
 • Yoğun bakım hizmetleri,
 • Yanık tedavisi hizmetleri,
 • Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
 • Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
 • Organ, doku ve kök hücre nakilleri,
 • Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
 • Diyaliz tedavileri,
 • Kardiyovasküler cerrahi işlemleri,
mevzuat 6
Mevzuat 6:
 • Düzenlenen reçetelerde mutlaka teşhis, ilgili hekimin ıslak imzası ve bilgileri yer alacaktır. SUT eki EK-2/F Listesinde yer alan kısaltmalar hariç teşhislerde kısaltma yapılmayacaktır.
 • Reçetede yazılı ilacın/ilaçların yan etkilerini önlemek ve/veya tedaviyi desteklemek amacıyla yazılan ilaçlar için ayrıca teşhis aranmayacaktır.
mevzuat 7
Mevzuat 7:
 • Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtisas yapan asistanlar ile üst ihtisas yapmakta olan uzman hekimler, ihtisas yapmakta oldukları branşın uzman hekiminin yazması gereken ilaçlar ile SUT ve eki listelerde uzman hekimlerce yazılabileceği belirtilen ilaçları yazabilir.
mevzuat 8
Mevzuat 8:
 • Ayaktan yapılan tedavilerde, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçların parenteral formları ile SUT’un 6.1.4 numaralı maddesinde belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir.
 • Parenteral formlar ile majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir.
 • Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilecektir.
mevzuat 9
Mevzuat 9:
 • Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkündür.
 • Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzunda belirtilen esaslara uyulacak.
rnek la tem n ve deme esaslari
Örnek: İLAÇ TEMİNİ VE ÖDEME ESASLARI
 • Yeni nesil (Atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar tüm hekimlerce yazılabilir.
 • Triptanlar, nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.
 • Rosiglitazon ve Pioglitazon insülin ile kombine olarak yalnlızca endokrinoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.
slide16

Sağlıkta Dönüşüm Programı Nedir?

 • 2004- SSK’lılar Sağlık Bakanlığı hastanelerini kullanmaya başladı.
 • 2005- SSK hastaneleri SB’na devredildi.
   • SSK hastaları serbest eczaneden ilaç teminine başladı.
   • Yeşil kartlıların ayaktan tedavilerinde de ilaç bedelleri ödenmeye başlandı.
 • 2006- SSK, BK, Emekli Sandığı ve Yeşil Kartlılar için ilaç kullanım kuralları eşitlendi.
 • 2007- Sağlık Uygulama Tebliği
slide17

Sosyal Güvenlik Reformu

Mevcut Sistem

Yeni Sistem

Türkiye’de yaşayan herkes için ortak hak

Çalışma statüsüne göre farklı uygulama

ve yükümlülükler

Kendi Hesabına

Kamu

Çalışanlar

Görevlileri

Çalışanlar

Türkiye’de

ve

Yaşayanlar

İşçiler

Aileleri

Yoksullar

Maliye ve

Sosyal Güvenlik

Emekli

SSK

Bağ-Kur

Sağlık

Kurumu

Sandığı

Bakanlıklar

Primsiz

Primsiz

Emeklilik

Sağlık

Sağlık

Emeklilik

Ödemeler

Ödemeler

slide18

MEDULA

SB

MERNİS

Hastaneleri

Özel

Hastaneler

Genel

Sağlık

Sağlık

Sigortası

Ocakları

SGK

Optik & Eczaneler

Sağlık

Bakanlığı

Diğer

Sağlık T.

slide19

MEDULA: Temel Süreçler

Sigortalı ve Hizmet Sunucu Doğrulama

Sevk, Reçete ve Tetkik Talep Bildirimi

HİZMET

GSS

SUNUCU

Ödeme Sorgusu

Faturalama

ac l m racaat
ACİL MÜRACAAT:
 • Sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile
 • Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri için kişilerden veya Kurumdan herhangi bir ilave ücret talep edemez.
acil hal
Acil Hal;
 • Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.
slide22

Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, kişileri sadece tetkik ve/veya tahlil için başka bir sağlık kurum veya kuruluşuna sevk edemezler.Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, bünyelerinde yapılamayan tetkik ve tahlilleri hizmet alınması yoluyla başka sağlık kurum veya kuruluşlarından alabilirler.

genel sa lik s gortasi 2010 programi
GENEL SAĞLIK SİGORTASI2010-PROGRAMI
 • 31-12-2009, Global Bütçe Uygulaması
 • 31-12-2009, Hastanelerin Sınıflandırılması
 • Ocak-2010, Tam Gün Yasası-Performans
 • 31-12-2010, DRG Uygulamasına Geçiş
 • 31-12-2010, e-Reçete Uygulamasına Geçiş
sa l k bakanl hedefleri 2010
Sağlık Bakanlığı Hedefleri-2010
 • Tam Gün Yasası
 • Aile Hekimliği Uygulaması Tüm Yurtta
 • Kamu Hastane Birlikleri Yasasının

2014 yılına kadar tamamlanması

kontrol altindak la lar

KONTROL ALTINDAKİ İLAÇLAR

Belirli psikotrop ilaçlar ve diğer maddeler keyif verici etkileri nedeniyle kişiler tarafından kötüye kullanılırlar. Bunun sonucu kişide bağımlılık oluşturabilirler. Bunlara uyuşturucu (narkotik) maddeler adı verilirse de, bazıları uyuşturucu değil, uyarıcı etki yaparlar (kokain, amfetaminler ve diğer bazıları gibi).

Onun için bunlara ortak bir adla bağımlılık yapıcı maddeler denilmesi yeğlenir. Ciddi sorunlara yol açan bağımlılık yapıcı ilaçlar ve maddeler uluslararası ve ulusal kontrol altına alınmışlardır.

kontrol altindak la lar1

KONTROL ALTINDAKİ İLAÇLAR

Kontrol altındaki bağımlılık yapıcı ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından bastırılan ve İl Sağlık Müdürlükleri'nden sağlanan kırmızı ya da yeşil reçetelere yazılması gerekir.

Bu özel reçeteler seri numaralıdır, biri asıl ve 2'si kendiliğinden kopyalı olmak üzere 3 sayfadır.

Reçeteyi yazan hekim ilgili yerleri doldurup, ilacı reçeteledikten sonra, tarih koyup imza atar ve reçetenin aslı ile birinci kopyasını hastaya verir; son kopya hekimin dosyasında saklanır.

ye l re eteye yazilmasi gereken preparatlar

YEŞİL REÇETEYE YAZILMASI GEREKEN PREPARATLAR

Ativan Tablet (lorazepam),

Akineton Ampul (biperiden hidroklorür), Akineton Tablet (biperiden hidroklorür),

Xanax Tablet (alprazolam),

Contramal Ampul, Kapsül, Damla, Süpozituar (tramadol hidroklorür),

Diazem Kapsül, Ampul (diazepam),

Dormicum Ampul (midazolam),

İmovane Tablet (zopiklon)

kirmizi re eteye yazilmasi gereken preparatlar

KIRMIZI REÇETEYE YAZILMASI GEREKEN PREPARATLAR

Aldolan Ampul (petidin [meperidin]),

Dolantin Ampul, Tablet, Süpozituar (petidin),

Fentanyl Ampul (fentanil),

Morfin Ampul (morfin hidroklorür),

M-Eslon Mikropellet Kapsül (morfin sülfat), M.S.T. Continus Tablet (morfin sülfat),

Ritalin Tablet, Ampul (metilfenidat),

Rohypnol Ampul, Tablet (flunitrazepam),

Opyum Tozu (morfin, kodein),

Fentanyl Citrate Ampul, Flakon (fentanil)

slide30

BAZI SLAYTLAR

Birol AYDEMİREski Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

Sunusundan alıntıdır.

İletişim için e-mail:

faruk.erden@isbank.net.tr

berden@kocaeli.edu.tr