c nsel sapmalar paraf l ler l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CİNSEL SAPMALAR ( PARAFİLİLER) PowerPoint Presentation
Download Presentation
CİNSEL SAPMALAR ( PARAFİLİLER)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

CİNSEL SAPMALAR ( PARAFİLİLER) - PowerPoint PPT Presentation


 • 1506 Views
 • Uploaded on

CİNSEL SAPMALAR ( PARAFİLİLER). Uzm. Hemş. Ebru İLKME PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI. Cinsel sapmalar; dürtü, eğilim ve i lgilerin toplumsal ve kültürel açıdan normal kabul edilen ölçülere göre çarpık nesnelere ya da amaçlara yönelmesidir. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CİNSEL SAPMALAR ( PARAFİLİLER)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. CİNSEL SAPMALAR ( PARAFİLİLER) Uzm. Hemş. Ebru İLKME PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

  2. Cinsel sapmalar; dürtü, eğilim ve ilgilerin toplumsal ve kültürel açıdan normal kabul edilen ölçülere göre çarpık nesnelere ya da amaçlara yönelmesidir.

  3. Cinsel sapmalar; büyük oranda erkeklerde gözükmektedir. • Tüm parafililerin %50’sin den fazlası ilk belirtilerini 18 yaşından önce gösterirler. • Parafilik davranışların meydana gelişi 15 ila 25 yaşları arasında tepe noktasına ulaşır.

  4. Bir davranışın cinsel davranış bozukluğu olarak nitelendirilebilmesi için,

  5. İnsan olmayan objelerin kullanılması, • Kişinin cinsel partnerine ya da kendisine ciddi anlamda acı vermesi, • Partnerini ya da kendisini aşağılayıcı davranışlarda bulunması, • Cinsel davranışların; çocuklara, insan ya da canlı olmayanlara veya rızası olmayan yetişkinlere yöneltilmesi kıstasları ele alınmaktadır.

  6. Cinsel sapmaların gelişimi; • Oidipal dönemdeki kimi işleyiş bozukluklarının olması • Çocuklukta yaşanan kimi tatsız olaylar • “yok olma tehlikesiyle karşılaşılan veya bir anne-baba modeli altında ezilen kimliği ispat etme çabasının yansıması” • “şiddet duygularının cinsel şekle bürünmesi” şeklinde açıklamalar getirilmektedir.

  7. Cinsel sapmalar • Freud’a göre; erken çocukluk yıllarında cinsellikte ortaya çıkan bazı problemler, yetişkinlik döneminde kendini göstererek o yıllara doğru bir gerilemeye yol açar ve bu tarz sapmalar görülür.

  8. Cinsel sapmalar • Başka görüşlere göre ise, bireyselliklerine kavuşamamış ve otoriter anne imgesinden kurtulamamış kişiler, kimliklerini sürdürememe korkusunu yenmek ve kafalarındaki imgelere karşı bir zafer kazanmak için, bu sapmalara yönelirler.

  9. Frottörizm Genellikle erkeğin orgazm amacıyla penisini tamamen giyinmiş kadının kalçalarına ya da vücudunun diğer kısımlarına sürtmesi ile belirlidir. Hareket genelde kalabalık yerlerde meydana gelmektedir, özellikle metro ve otobüslerde sıktır. Fröttörizmli kişi sıklıkla edilgen ve izoledir ve sürtünme sıklıkla onun tek tatmin yoludur

  10. Egzibisyonizm Birinin cinsel organlarını bir yabancıya veya tahmin etmeyen bir kişiye tekrarlanan gösterme zorlanmasıdır. Cinsel heyecan, meydana çıkarmadaki bekleyişle oluşmakta ve orgazm olay sırasında veya olaydan sonra mastürbasyon ile sağlanmaktadır. Vakaların hemen %100’ün de egzibisyonizm kişiler kendini kadınlara teşhir eden erkeklerdir.

  11. LADY GODİVA

  12. Fetişizm-1 İlk olarak Alfred Binet tarafından tanımlanan ama kökeni daha eskilere dayanan, cansız bir nesnenin veya bir beden parçasının tahrik edici olarak algılanmasına denir.

  13. Fetişizm-2 • Kök olarak antropolojide doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanılan nesneler için kullanılan fetiş teriminden gelir. • Fetişizimde cinsel odaklanma insan vücudu ile yakın ilişkili nesneler (ayakkabı, eldiven, külotlu çorap, terlik) üzerindedir.

  14. Fetişizm-3 • Janine Chasseguet-Smirgel'e göre fetişizm, Oidepus Kompleksinin sapkın deneyimler yardımıyla aşılmasından ileri gelir. • Doğal gelişimde kompleks, erkek çocuk için annenin babaya ait olduğunun kabul edilmesiyle sonlanır ve sonrasında erkek çocuk, gizillik dönemi (latans) boyunca babayla özdeşleşerek süperego denilen bir yapıyı kurar.

  15. Fetişizm-4 • Sapkında ise anne, babanın yenilmiş olduğunu ilan eder. Bu da çocuğun pre-oidipal bir döneme anal aşamaya saplanıp kalmasına neden olur

  16. Fetişizm-5 • Oidipal aşamayı doğal yollarla geride bırakan ve latanstan sonra ergenlik aşamasına geçen çocuğun cinsel konumu ise fallik-fallustur. Bu, babanın tamamlanmış fallusunun içselleştirilmesi anlamına gelmektedir

  17. Fetişizm-6 • Sapkın için ise bu içselleştirme gerçekleştirilmemiş ve annenin yardımıyla sapkın, anal-fallusunun babanın fallik-fallus'undan üstün olduğu yanılsamasına kapılmıştır.

  18. Fetişizm-7 • Bu yanılsamanın sürmesi için anal-fallus'un "anal" karakteri örtülerek "sihirli özerk fallus" düşünsel olarak yaratılır. Fetişin amacı da bu örtme işlemini gerçekleştirmektir.

  19. Cinsel Fetişizm Türleri • Ayak Fetişizmi • Ayakkabı Fetişizmi • Aksesuar Fetişizmi • Beden Parçalarına İlişkin Fetişizm • Irk Fetişizmi • İç Çamaşırı Fetişizmi • Şişman Kadın Fetişizmi • Üniforma Fetişizmi • Yaşlı Kadın Fetişizmi

  20. Transvestik Fetişizm-1 • Transvestik fetişizm; diğer cinsiyetin kıyafetlerini giyerek cinsel haz alma durumudur.

  21. Transvestik Fetişizm-2 Sıkça transseksüellikle karıştırılır. Transvestik fetişizm; sadece diğer cinsiyet gibi giyinmektir, ve herhangi bir cinsiyet kimliği değildir, yani örnek olarak kadın gibi giyinen bir erkek travesti hâlâ kendisini erkek olarak tanımlayabilir

  22. Pedofili-1 • Pedofili için en azından 6 aylık bir süre içerisinde 13 yaşında veya daha küçük çocuklara karşı tekrarlayıcı şiddetli cinsel istekler veya uyarılmalar olması gerekir.

  23. Pedofili-2 • Pedofilili kişi en azından 16 yaşındadır ve en az kurbandan 5 yaş daha büyüktür. • Çocuklarda sarkıntılıkların büyük bölümünü cinsel organların okşanması veya oral seks içermektedir. • Pedofililerin %95’i heteroseksüeldir ve %50’si olay sırasında aşırı alkollüdürler.

  24. Ensest-1 • Aralarında birinci derecede kan bağı bulunan, evlilikleri yasalar ile engellenen( anne-oğul, baba-kız,dede-torun, kardeşler gibi) akrabalar arasındaki cinsel ilişkidir.

  25. Ensest-2 (Hazırlayıcı faktörler) • Kapalı toplumlarda, • Geniş, büyük, izole ve içiçe yaşanan aile ortamlarında • Ergenlik dönemlerinde aynı odayı paylaşan kardeş/ akrabalar arasında merak veya deneme • Ebeveynlerde ağır ruhsal bozukluk olması • Alkol kötüye kullanımın olması

  26. Ensest-3 • Ensesti gerçekleştirenin genelde daha büyük yaşta ve erkek birey olduğu da belirtilmektedir. • Eldeki verilere göre baba-kız ensestinin daha yaygın bir durum olduğu söylenmektedir. • Anne-oğul ensesti ise çok ciddi bir tabudur, çok daha az rastlanır ve varlığı ağır psikopatolojiye işaret eder.

  27. Ensest-4 • Tüm ensestlerin % 75’i baba-kız ensestidir. • 9 yaş altındaki vakalar, tüm ensest vakalarının % 30’unu oluşturmaktadır. • Genel olarak mahkeme kayıtlarında ensest vakaları milyonda bir olarak görülürken; çocuk psikiyatrisi kliniklerinde %3,8; genel toplumda %0,5 olarak görülmektedir.

  28. Ensest-5 • Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortanpazarı Beldesi'nde öz kızına tecavüz ettiği, kızının doğurduğu 17 yaşındaki kızına da cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı.

  29. Ensest-6 • Avusturya’da öz kızı Elisabeth’i evinin bodrumuna kilitleyerek 24 yıl boyunca tecavüz eden ve bu durumdan 7 çocuk sahibi olan Josef Fritzl’in (74) yargılanmasına ülkenin batısındaki Sankt Pölten eyalet mahkemesinde başlandı.

  30. Sadizm-1 En az 6 aylık bir süre boyunca, kişinin, başka birinin psikolojik ya da fiziksel olarak ıstırap çekmesi (hakaret etme de içinde olmak üzere) eylemi (taklit değil gerçeği) ile ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici bir biçimde ortaya çıkması.

  31. Sadizm-2 • Kişi, buna onay vermeyen birine karşı bu cinsel dürtülerine göre davranmaktadır ya da kişinin cinsel dürtüleri ya da düşlemleri (fantezileri) belirgin bir sıkıntıya ya da kişilerarası sorunlara neden olmaktadır.

  32. Mazoşizm-1 Mazoşizm ismini 19. yüzyıl Avusturyalı roman yazarı Leopold Von Sacher-Masoch’nun etkinliklerinden almaktadır. DSM-IV’e göre cinsel mazoşizimli kişinin zihin meşguliyeti, cinsel ısrarlarla ve küçük düşürülme, dövülme, yaralanma diğer bir deyişle acı çektirme hareketlerini içeren tekrarlayıcı fanteziler ile ilgilidir.

  33. Mazoşizm-2 • Cinsel mazoşizm uygulamalarına erkekler arasında daha çok rastlanmaktadır. • Cinsel mazoşizimli kişilerin çocukluktan gelen ve onları acının cinsel memnuniyet için ön şart olduğuna ikna eden deneyimleri vardır. • Cinsel mazoşizmli kişilerin yaklaşık %30’ unda ayrıca sadist fantezilerde vardır.

  34. Sadizim ve Mazoşizm • Araştırmalarda, kadının mazoşizme; erkeğin ise sadizime daha yatkın olduğu ortaya çıkmıştır. • Freud da, sadist davranışların kökenini aslında mazoşist eğilimlerden aldığı sonucuna ulaşmıştır. • Yani bir başka kişiye acı vermekten dolayı yaşanan haz ve doyum, aslında acı çeken o kişiyle özdeşleşme ve mazoşist isteklerin o kişiye yansıtılıp onunla özdeşleşilmesi sonucu yaşanır.

  35. Sadizim ve Mazoşizm • Psikolog Gabbard’a göre ise; kurulan sadist düşlerin temelinde, çocuklukta kendilerine yönelen cinsel ve bedensel saldırıları tersine çevirme ve öç alma, kontrol kurma duygusunu tatma isteği vardır.

  36. Voyerizm • Çıplak olan ya da soyunan-giyinen ya da cinsel etkinlikte bulunan kişiyi gözetlemeyi içeren, fanteziler ve etkinlikler ile tekrarlayıcı uğraşıdır. Mastürbasyonla orgazm genelde olay sırasında veya olaydan sonra meydana gelmektedir.

  37. Nekrofili-1 • Ölülerden cinsel haz alma saplantısıdır. Nekrofilili çoğu kişi, kullanmak için cesetleri morgdan alır. Bazılarının ise mezar kazdıkları bilinir. • Dünya tarihindeki seri katillerin büyük bir kısmının, nekrofili ihtiyaçlarını gidermek için cinayet işledikleri bilinmektedir.

  38. Nekrofili-2 • "Herodot'un kayıtlarına göre güzel kadınların kadavraları ancak günlerden sonra mezarcılara teslim edilirdi. • Meşhur Tiran'lardan Periandre'ın karısı Melissa'nın ölümünden sonra da, sevgi münasebetlerine devam etmiştir.

  39. Nekrofili-3 • Aynı şekilde Kral Herode da ölü karısı Marianne ile yedi sene münasebetlerine devam etmiştir. • Bu süre esnasında karısının bedenini mevcut koşullarla koruma altına almış ve cinsel ilişkiye devam etmiştir.

  40. Nekrofili-4 • 18 aralık 1948 doğumlu Edmund Emil Kemper seri katil.. • 1972 yılının mayıs ayından 1973 yılının şubat ayına kadar otoyolda giderken arabasına aldığı 6 kadın otostopçuyu öldüren sonrasında cesetlerini eve götürüp onlara tecavüz eder ve sonra da cesetlerden parçalar koparıp yiyordu.

  41. Nekrofili-5 • 21 nisan 1973 günü annesini,çekiçle kafasını ezerek öldürüp, kafasını kesip,başsız cesedine tecavüz eder.

  42. Zoofili • Hayvanlara karşı cinsel istek duyma, mastürbasyon ve oral-genital temas içeren cinsel uyarılma fantezileri veya cinsel etkinlikler olarak görülmektedir.

  43. Koprofili Koprofili, cinsel tatmin için; partnerinin üzerine dışkılamak, partnerinin kendi üzerine dışkı yapması dışkı yemek (koprofali) ile ilgili arzularla ilişkilidir.

  44. Ürofili • Ürofili partnerinin üzerine işeme veya parnerinin kendi üzerine işemesi arzuları ile ilişkili cinsel tatmin ile ilgilidir.

  45. Hipoksifili • Hipoksiyle orgazma ulaşarak değişik bir duygu (haz) elde etme çabasıdır. Bu bozuklukta kişiler hipoksi yapan ilaçlar (örneğin volatil nitrit ve hitroz oksit) kullanabilir.

  46. Asfiksifili • Bir başkası tarafından boğulma eylemi sırasında cinsel haz alma durumu. • Kısmi boğulmayı sağlamak için iple asma, plastik torbalar, ağız tıkaçları kullanılır.

  47. Otoerotik asfiksi-1 • Otoerotik asfiksi; mastürbasyon esnasında oluşacak zevkin arttırılması ve doyumun şiddetlendirilmesi adına beyine giden oksijenin bilinçli olarak kesilmesi işlemidir. • Geçici anoksi beyinde kısmi bir oksijen yoksunluğu oluşturarak bazı seksüel aktiviteleri uyarır. • Otoerotik asfiksi uygulayıcının doğru anda müdahale etmemesi durumunda kaza sonucu ölümle sonuçlanır.

  48. Otoerotik asfiksi-2 • Bangok'taki odel odasında yarı çıplak ve kendini asmış halde bulunan David Carradine'nin 'seks fantezisi' yaparken yanlışlıkla kendini astığı iddia edildi

  49. Catheterophilia • İdrar kesesine yerleştirilen kataterden haz alma ve bunun sayesinde orgazma ulaşmadurumudur.

  50. Emetophilia • Kusma ve kusmuktan cinsel haz alma durumudur.