Bebek ölümlerinde yeni müdahale çalışmaları - PowerPoint PPT Presentation

bebek l mlerinde yeni m dahale al malar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bebek ölümlerinde yeni müdahale çalışmaları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bebek ölümlerinde yeni müdahale çalışmaları

play fullscreen
1 / 64
Bebek ölümlerinde yeni müdahale çalışmaları
316 Views
Download Presentation
ayame
Download Presentation

Bebek ölümlerinde yeni müdahale çalışmaları

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bebek ölümlerinde yeni müdahale çalışmaları Dr. Şevki ÇELEN Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı E.A.H.

 2. Bebek ölümü Doğumdan sonraki 365 gün içinde tüm nedenlerle meydana gelen ölümler • Neonatal ölümler Doğumdan sonraki 28 gün içinde meydana gelen ölümler olup, bunun ilk haftası erken neonatal, sonraki 2-4 haftaları ise geç neonatalölümler olarak tanımlanmaktadır.

 3. Perinatal ölümler 28. gebelik haftasının üstünde ve doğumdan sonraki ilk hafta içindeki ölümleri kapsar.

 4. Uygarlık - İstatistik • Anne ölüm hızı • Bebek ölüm hızı • Neonatal ölüm hızı

 5. Gelişmiş 2005 • İzlanda 6 - 3 - 1 • Japonya 7 - 3 - 1 • Norveç 9 - 4 - 2 • İsveç 4 - 4 - 2 • Holanda 8 - 5 - 3

 6. ABD 24 - 7 - 4 • İngiltere 13 - 5 - 3 • Almanya 7 - 4 - 3 • İsrail 7 - 4 - 3

 7. Bebek ölümleri • Ülkemizdeki bütün ölümlerin yaklaşık %30'unu bebek ölümleri oluşturur. • Bu ölümlerin, %67’si yenidoğan • ölümleridir. • Yenidoğan ölümleri 5 yaş altı ölümlerin %40’ını oluşturmaktadır. • Erken yenidoğan ölümlerinin, yenidoğan ölümleri içindeki payı %82’dir.

 8. Risk faktörleri • Gebelikten önce olan riskler • <18 ya da >35 yaş olması • 4 veya daha fazla sayıda parite • Gebeliklerin arasının 2 yıldan daha az olması • Akraba evliliği • Ölü ya da zor doğum hikayesi • Şeker, kalp, böbrek hastalıklarının olması • Sigara, alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı • 150cm'den kısa boy

 9. Hamilelik döneminde görülen riskler • İlk trimesterde ilaç, radyasyon, hastalık gibi zararlı faktörlere maruz kalmak • Anemi • Az ya da fazla kilo alımı (dengesiz beslenme) • Preterm doğum • Çoğul gebelikler

 10. Doğumda meydana gelen risk faktörleri • Baş-kalça uyuşmazlığı(CPD) • Kordon plasenta anormallikleri • Sağlık personeli dışında ve evde yaptırılan doğumlar

 11. Doğumdan sonra görülen riskler • Düşük doğum ağırlığı • Doğumsal anormallikler • Anne sütü ile beslenmeme • Yetersiz beslenme • Enfeksiyonlar

 12. Ölüm nedenleri • Prematürite (%28) • Konjenital anomaliler (%21)(%6,4 KKH) • Sepsis (%11) • Perinatalasfiksi (%6) • Diğer 2008 SB verileri

 13. Bebek ölüm hızları

 14. Perinatal ölüm nedenleri • Ölü doğum (%45,6)(%35,1’i masere ölü doğum) • Prematürite (%22,9) • Konjenital anomali (%13,7)(%3,2’si KKH) • Perinatalasfiksi(%4,2)

 15. Neonatal ölüm nedenleri • Prematürite (%39) • Konjenitalmalformasyonlar (%28) • Perinatalasfiksi (%13) • Enfeksiyonlar • Metabolizma hastalıkları

 16. Yenidoğan ölümlerini etkileyen faktörler • Doğum öncesi bakım, • Doğumun sağlık kuruluşlarında yapılması, • Doğum sonrası bakım ve yenidoğana temel yaklaşım, • Düşük doğum ağırlığı ve prematürelik,

 17. Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, • Perinatal merkezler, • Yenidoğan ve riskli gebelerin nakli, • Sağlık personelinin sayısı ve yenidoğan konusundaki bilgi birikimleri, • Anne Sütü uygulamaları v.b

 18. YENİDOĞAN VE BEBEK ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE AÇSAP FAALİYETLERİ

 19. 2005 yılından bu yana iller düzeyinde bebek ölümlerini bir form ile toplamaktadır. • “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı” sürdürülmektedir. • Anne sütü uygulamaları için eğitimci ve katılımcı rehberleri hazırlandı.

 20. Protokoller ve Rehberler hazırlandı; • Doğum Öncesi Bakım • Acil Obstetrik Bakım • Doğum ve Sezaryen • Doğum Sonrası Bakım • Yenidoğan bakımı

 21. Sevk sistemi için protokol hazırlanıyor • Yenidoğanresüsitasyon programı eğitim materyali güncellendi. • Doğum salonlarının malzeme ihtiyaçları tespit edilerek, düzenlendi.

 22. ANNE VE BEBEK ÖLÜMLERİ ÖNLENMESİ PROJESİ 2010 TÜRKİYE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ EYLEM PLANI 2011

 23. Mevcut neonatal merkezlerin durumu • YYBÜ seviyelendirilmesi ve nihai planlanması • Mevcut obstetrik altyapının değerlendirilmesi • Perinatal merkezler bölgesel planlama

 24. Balıkesir doğumevi, Atatürk Devlet Hastanesi ile birlikte Perinatal merkez olarak planlandı