Autor: Barbora Jedličková - PowerPoint PPT Presentation

axelle
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autor: Barbora Jedličková PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autor: Barbora Jedličková

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Autor: Barbora Jedličková
164 Views
Download Presentation

Autor: Barbora Jedličková

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výtvarná výchova 5.1 Frotáž Autor: Barbora Jedličková

  2. Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výtvarná výchova Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výtvarná výchova 5.2 Co dnes vyzkoušíme práci se suchým pastelem přenášení struktury předmětu na papír

  3. Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výtvarná výchova Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výtvarná výchova 5.3 Představitel Max Ernst • byl německý malíř a sochař 20. století • žil spíše ve Francii a USA • využíval neobvyklé výtvarné techniky a některé sám založil • považován za jednoho z obnovitelů techniky frotáže

  4. Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výtvarná výchova Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výtvarná výchova 5.4 Výtvarná technika Zvláštní technika kopírování struktury předmětů využívá různých kresebných materiálů využívá nejen měkkých (slabých) papírů, ale i látek tužka, uhel, suchý pastel struktura se dá sejmout z téměř jakéhokoliv předmětu Tato technika vznikla v Číně asi v 1. stol. př.n.l. Je to nejstarší tiskový postup. Když při frotáži papír namočíme, stává se otisk plastickým.

  5. Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výtvarná výchova Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výtvarná výchova 5.5 Jdeme na to! Připrav si: papír (měkký, ne čtvrtku); suchý pastel; předměty k frotáži; ochranný oděv; igelit nebo novinový papír. • Na stole si připrav pracovní plochu rozprostřením novin či igelitu a polož na ni papír. • Na stůl polož předmět, který chceš zobrazit na papír. • Přes předmět polož papír a suchým pastelem přes předmět zlehka přejížděj (nejlépe se pracuje s pastelem položeným na hranu). - V závěru hodiny si o vzniklých dílech společně popovídáme.

  6. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výtvarná výchova 5.6 Něco navíc pro šikovné Snímání struktury objektů • Techniku frotáže již ovládáš. • Tentokrát ale nebudeš pracovat na stole, ale po celé třídě. • Pokus se sejmout strukturu různých předmětů ve třídě. • Může to být zeď, lavice, vypínač na světlo, tabule… • Tvořivosti se meze nekladou.

  7. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výtvarná výchova 5.7 CLIL coin pencil leaf frottage

  8. Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výtvarná výchova Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výtvarná výchova 5.8 Použité zdroje, citace • http://www.muzeumhk.cz/files/cesta_do_karbonu/zkamenelina02.jpg slide 1 • http://www.galeriaziakov.szm.com/obrazky/frotaz3.JPG slide 1 • http://klubik.info/_obrazky/19_2.jpg slide 1, slide 6 • http://www.marinka.cz/sites/default/files/u13/barevne_penizky.jpg slide 2 • http://2zsrako.cz/soubory/obrazky/pu-frotaz/fr5.jpg slide 2 • http://scrapbook.cz/jaknato/fotex/frotaz05.jpg slide 2 • http://artistquoteoftheday.files.wordpress.com/2008/01/max.jpg slide 3 • http://www.ac-grenoble.fr/artsvisuels26/frottages/ernst.jpg slide 3 • http://artlist.cz/updata_az/a/k/z/IMG_0040.jpg slide 6 • http://www.zsliten.cz/wp-content/uploads/2012/10/P9010608.jpg slide 7 • http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/stribrne_mince/psm_Slavkov_a11.jpg slide 7 • http://bdadafoto.webzdarma.cz/rostliny/2001_10_102_BS_list_javoru.jpg slide 7 • http://i.idnes.cz/07/103/cl/PKA1ea417_paul_preacher_sxc_259506_5153.jpg slide 7 • Obrázky databáze klipart slide 5, slide 6

  9. Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výtvarná výchova Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výtvarná výchova 5.9 Anotace