Download
muskler och styrka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Muskler och Styrka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Muskler och Styrka

Muskler och Styrka

330 Views Download Presentation
Download Presentation

Muskler och Styrka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Muskler och Styrka

 2. Tre sorters muskler • Hjärtmuskeln • Glatta muskulaturen • Tvärstrimmiga

 3. Spolformad muskel • Ordet muskel kommer från latinska ordet ”musculus” som betyder ”liten mus”. • Detta eftersom muskeln ser ut just som en liten mus.

 4. Beståndsdelar • Muskelvävnad och bindväv. • Buntar av muskelfibrer. • Buntarna har bindväv omkring sig.

 5. Var sitter muskeln fast? • Senan är bindväven, finns inga fibrer där • Senan fäster mot skelettet • Muskelfästen närmast kroppens centrum =Ursprung • Muskelfästen längst från kroppens centrum = Fäste

 6. En närmare titt på muskelfibern • En muskel kan ha upp till 500 000 fibrer • Sarkomer finns längs muskelfibrerna och gör att muskeln dras ihop. • En nervsignal skickas till sarkomererna och då dras muskeln ihop.

 7. Fibertyper • Typ 2 = Snabba fibrer • Snabba sammandragningar • Liten uthållighet • Kan utveckla stor kraft • Typ 1 = Uthålliga fibrer • långsamma sammandragningar • Liten kraftutveckling • Stor uthållighet

 8. Olika styrkor Styrka dynamisk statisk Maximal Uthållig Maximal Uthållig • Statisk styrka: muskelns längd ändras ej, syretillförsel stryps = mjölksyra, många skadliga arbetsställningar är just statiska • Dynamisk: när muskeln rör sig, du blir bra på det du tränar, både uthållig och maximal och snabb

 9. Vilka styrkor kan jag ha? • Maximal styrka – arbete med maximal kraft • Snabbhetsstyrka –arbete med hög hastighet • Uthållighet – arbete under längre tid/upprepande

 10. Reps och set • Reps (= repetitioner) • Det antal lyft eller rörelser man gör i rad innan vila. • Set • Det hela blocket med samma rörelser innan vila.

 11. Anledningar till styrketräning • Risken för skador och värk på grund av ensidig belastning minskar. • Det är enkelt att utföra. • God effekt på diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, ryggsmärtor, ångest och depression. • Forskning har visat att två timmars träning per dag har samma effekt som lyckopiller. • För att träningen ska ge allt det positiva är det viktigt att träningen blir en vana.

 12. Tips till upplägg • 8-10 övningar för kroppens olika muskelgrupper • Träna 2-3 gånger per vecka • Träningen bör vara i 30-40 minuter