1 / 7

COMPUTER HACKERE OG ROVDYR

madrid spain cyber articles hass and associates online Hvordan er computer hackere og rovdyr en trussel for computersikkerhed? Mennesker, ikke computere, oprette computer trusler. Computer rovdyr victimize andre for egen vindings skyld. Give en predator adgang til internettet — og til din PC — og den trussel, de indebærer for din sikkerhed stiger eksponentielt. Computer hackere er uautoriserede brugere bryde ind i computersystemer for at stjæle, ændre eller ødelægge oplysninger, ofte ved at installere farlige malware uden din viden eller samtykke. Deres klog taktik og detaljerede tekniske viden hjælpe dem med at få adgang til oplysninger du virkelig ikke ønsker at have. Hvordan computeren hackere og rovdyr finder mig? Alle, der bruger en computer tilsluttet internettet er modtagelige over for de trusler, som computeren hackere og rovdyr udgør. Normalt bruger disse online skurke phishing-bedrageri, spam e-mail eller onlinemeddelelser og falske websteder levere farlige malware til computeren og kompromiser dine computersikkerhed. Computer hackere kan også prøve adgang til din computer og private oplysninger direkte, hvis du ikke er beskyttet med en firewall. De kan også overvåge dit chatrum samtaler eller gennemlæse din personlig webside. Normalt forklædt med en falsk identitet, kan rovdyr snyde dig til at afsløre følsomme personlige og finansielle oplysninger eller meget værre...

ausooke
Download Presentation

COMPUTER HACKERE OG ROVDYR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    More Related