p klad 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Příklad 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Příklad 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Příklad 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Příklad 1. Plošný základ ve 2D MKP - lineární výpočet určení konečných deformací základového pásu pomocí lineárně pružné analýzy. Zadání. E = 10 MPa n = 0,33 g = 16 kN /m 3 g sat = 18 kN /m 3 c = 10 kPa j = 25°. Kroky řešení úlohy. Modelování geometrie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Příklad 1' - aurora-witt


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p klad 1
Příklad 1
 • Plošný základ ve 2D MKP - lineární výpočeturčení konečných deformací základového pásu pomocí lineárně pružné analýzy
zad n
Zadání

E = 10 MPan = 0,33

g = 16 kN/m3gsat= 18 kN/m3

c = 10 kPa

j = 25°

kroky e en lohy
Kroky řešení úlohy
 • Modelování geometrie
 • Definice atributů (vlastnosti a materiál)
 • Generování sítě
 • Definování hraničních podmínek
 • Zavedení zatížení
 • Vlastní výpočet
 • Interpretace výsledků
nastaven lohy
Nastavení úlohy
 • File> New objeví se Project Settings
nastaven lohy1
Nastavení úlohy

Volba jednotek

nastaven pomocn s t vykreslov n
Nastavení pomocné sítě vykreslování
 • Main Menu > Geometry> Work Plane >GridsettingSize 0.5Number100
geometrie modelu
Geometrie modelu

Geometry > Curve > Create on WP > Polyline (Wire….)

 • Nejdříve zadáme oblast základové půdy
 • Souřadnice pomocí absolutních hodnot dvojice se zadávají entrem (desetinná tečka, oddělené čárkou), směr zadávání po směru hodinových ručiček
 • Protože je oblast uzavřená, na začátku zadávání zatrhneme nabídku Close
 • Uzavření zadávání pomocí Cancela potvrzení vyskakovacího okna
geometrie modelu2
Geometrie modelu
 • Dále zadáme vlastní základ, ten neuzavíráme (není nabídka Close), protože je tvořen 3 úsečkami,
 • Prvý bod zadáme levý horní roh 0.5,0 jako absolutní, a pak další jen pomocí přírůstků
geometrie modelu3
Geometrie modelu
 • V levé nabídce - pracovním stromě - vidím zadané křivky v seznamu, mohu je kontrolovat, editovat, měnit název….
definice vlastnost materi l
Definice vlastností materiálů
 • Model > Property > Material
 • Objeví se okno Material a rozbalím nabídku Add
definice vlastnost materi l1
Definice vlastností materiálů
 • kde vyberu nabídku Ground
definice vlastnost materi l2
Definice vlastností materiálů
 • Vyplním patřičné položky -lineární materiál, materiál je Drained, potvrdím OK
definice vlastnost materi l3
Definice vlastností materiálů

Vyplním vlastnosti betonu – materiál ID2E = 35000 MPan = 0,15

g = 24 kN/m3gsat= 24 kN/m3

c = 15000 kPa

j = 35°

definice atribut prvku
Definice atributů prvku
 • Prvek má atribut složený z materiálových vlastností a vlastností prvku (jeho typu)
definice atribut prvku1
Definice atributů prvku
 • Model > Property > Material
vytvo en s t mkp
Vytvoření sítě MKP
 • Pro zjemnění sítě pod základem zavedeme ještě v geometrii kruhovou výseč určující oblast pro zahuštěníGeometry > Curve > Create on WP > Arc
 • Vybereme levý typ zadávání – střed a koncové body
vytvo en s t mkp1
Vytvoření sítě MKP
 • Postupně zadáme 3 body:

0,5 enter 0,3 enter 2,5 Apply

ur en uzl s t na hran ch oblast
Určení uzlů sítě na hranách oblastí
 • Interval lengthdélku hrany dělí zadanou hodnotou a získá rozdělení hrany na prvky
ur en uzl s t na hran ch oblast1
Určení uzlů sítě na hranách oblastí
 • MeshSizeControlAlongEdgepro 5 hran postupně zaveduintervalové děleníkontrola je pomocí ikony vlevodole či přes pracovní strom
ur en uzl s t na hran ch oblast2
Určení uzlů sítě na hranách oblastí
 • Lineargradinglengthdělí délku linárně sestupně či vzestupně, zadávám prvý a poslední hodnotu děleníje důležité dodržet orientaci- zatrhnout Display edgerientation
ur en uzl s t na hran ch oblast4
Určení uzlů sítě na hranách oblastí
 • Numberofdivisionsdělí hranu na zadaný počet prvků
vygenerov n s t
Vygenerování sítě
 • Mesh>Auto Mesh> Planar Areapro každou zeminu je potřeba provést tento příkaz samostatně !!
 • algoritnus pro generaci sítě zvolit - DelaunayMesher typ –triangle
 • velikost sítě (meshsize) 0,6 a 0,1
 • vlastnosti (attribute) – podle zeminyje potřeba vytvořit každou síť zvlášť (registereach area independently)
hrani n podm nky
Hraniční podmínky
 • Model – Boundary – ground support

Pro každý typ materiálu tvořím samostatně(zemina, základ)

zaveden zat en
Zavedení zatížení
 • Model –Load – Pressureload
nastaven v po tu
Nastavení výpočtu
 • Analysis – Analysis casezde pojmenuji výpočet, zvolím jeho typ – lineární a aktivuji zatížení
spu t n e i e
Spuštění řešiče
 • Analysis - Solve
zobrazen v sledk
Zobrazení výsledků
 • Přepnu do „stromečku“ Post works a vybírám veličiny, které chci zobrazit.